Ashburn +12,8 °C Debesuota
Antradienis, 28 Kov 2023
Ashburn +12,8 °C Debesuota
Antradienis, 28 Kov 2023

Žuvininkystės ūkius baigia užkapoti kormoranai

2023/01/27


„Ūkininko patarėjas“, bandydamas pateisinti ES nustatytą beprotišką kormoranų apsaugą, ilgai ieškojo šių paukščių privalumų ir išskyrus tai, kad jie galimai sulesa dalį invazinių žuvų, daugiau nieko nerado. Tad ant vienos svarstyklių lėkštės dedame kelis kibirus juodažiočių grundalų, kurie yra išplitę visoje Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose, ant kitos – dešimtis tonų karpių ir kitokių žuvų, kurios auginamos Lietuvos žuvininkystės ūkiuose.

Kormoranai apetitu nesiskundžia

Lietuvoje gyvena apie 10 tūkst. porų kormoranų. Didžiausia jų populiacija Kuršių Nerijoje, Baltijos jūros pakrantėse, daug jų laikosi ir prie stambiųjų žuvininkystės ūkių tvenkinių.

Įprastais metais, kai prasidėjus žiemai tvenkinius sukausto ledas, kormoranai iš Lietuvos pasitraukia ir sugrįžta tik jam nutirpus. Specialistai paskaičiavo, kad tada jų maitinimosi laikas tvenkiniuose trunka 200 dienų per metus, o jei orai tokie, kaip šį sezoną – kormoranai lieka žiemoti ir žuvis lesa ištisus metus.

AB „Išlaužo žuvis“ specialistai paskaičiavo, kad vienas neperintis kormoranas per metus sulesa per 150 kg, perintis – dvigubai daugiau, iki 300 kg žuvų. „Skaičiuojant kartu su nuo sužalojimų kritusiomis žuvimis, vidutiniškai dėl vieno kormorano netenkame apie 2 000 kg antramečių karpių, iš kurių po metų turėtume 10 000 kg prekinių karpių“, – paprastą aritmetiką ŪP redakcijai pateikė AB „Išlaužo žuvis“ direktorius Darius Svirskis, primindamas ir apie nuostolius, kurie atsiranda dėl kormoranų žuvims sukelto streso, nuo kurio jos suserga ir nustoja augti.

Kiekvienas kormoranas per dieną vidutiniškai suryja po keletą 350 g sveriančių karpiukų. Tačiau iš penkių griebtų vidutiniškai pačiumpa tik vieną. Trys iš penkių griebtų ir „perkirptų“ karpiukų paprastai neišgyvena. Jie dažniausiai tampa kormoranus lydinčių paukščių ar žvėrelių grobiu.

Kauno mariose sugaunamos ar kritusios žuvys turi daug kormoranų sužalojimų. Aplinkosaugininkai ir veterinarijos specialistai bando spėlioti, kad tai vėžiniai ar marių taršos sukelti susirgimai, nors akivaizdu, kad tai kormoranų padaryti sužalojimai.

Pernai apribojus kormoranų medžioklę nuo birželio 15 d. iki liepos 1 d. ir visiškai uždraudus ją nuo rugsėjo 1 d., kai vietinių kormoranų būrius dar papildo migruojantys, Lietuvos žuvininkystės ūkiuose susidarė kritinė padėtis. Situaciją taip pat sunkina dėl šiltų orų į mūsų kraštą atskridę didieji dančiasnapiai, kurie, pasak žuvininkystės specialistų, daro labai didelę žalą auginamoms žuvims.

Didžiuliai nuostoliai

Per metus bendrovė „Išlaužo žuvis“ užaugina ir vartotojams pateikia beveik tūkstantį tonų žuvų. 2021 m. bendrovės apyvarta buvo 3,5 mln. Eur, tvarkingai mokesčius valstybei mokančioje įmonėje dirba per 50 darbuotojų. Bendrovėje išauginama apie trečdalis visuose Lietuvos akvakultūros ūkiuose išauginamų žuvų, tiek pat, kiek oficialiai žvejai verslininkai sužvejoja visuose Lietuvos gėluose vandenyse kartu paėmus.

„Kai kas galvoja apie kormoranų daromos žalos kompensavimą, tačiau tai nerealu, nes mūsų bendrovei reikėtų kasmet kompensuoti po 2 mln. Eur, tiek siektų kormoranų padaryti nuostoliai, jei šie paukščiai nebūtų medžiojami“, – ŪP sakė D. Svirskis, lyg juokais pridurdamas, kad tada bendrovė bankrutuotų ir šie unikalūs saugomi paukšteliai netektų pasakiškų ganyklų, kur žuvį gali pasigauti net šimtą kartų greičiau nei, tarkim, Kuršių ar Kauno mariose.

„Išlaužo žuvis“ administracija svarsto kreiptis į Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetus, kad šie inicijuotų atitinkamus pakeitimus teisės aktuose, kurie leistų gintis nuo kormoranų bent jau tvenkinių teritorijoje ir su ją besiribojančiuose bendrovės medžioklės plotuose.

Be abejo, tai būtų tik dalinis apsisaugojimas, nes vos už kelių šimtų metrų nuo tvenkinių esančiuose jau nebe „Išlaužo žuvies“ plotuose, Jiesios pakrančių medžiuose paskutiniu metu nuolat gyvena keli šimtai kormoranų. Žemiau Kauno HE taip pat nuolat laikosi nuo kelių šimtų iki tūkstančio šių paukščių. Jie jau kuria savo kolonijas šalia Petrašiūnų ir Šančių esančiuose ir nuo jų išmatų nykstančiuose želdynuose. Kita nuo seno bendrovės tvenkiniuose mintanti kolonija plečiasi netoli Birštono esančiame Nemuno kilpų regioniniame parke.

Geležinė apsauga

ŪP redakcija, besidomėdama šios problemos sprendimu, iš Aplinkos ministerijos (AM) Gamtos apsaugos politikos grupės patarėjos Kristinos Klovaitės sužinojo, kad Medžioklės taisyklėse kormoranams nėra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas, o medžioti leidžiama tik medžiojamuosius gyvūnus, kuriems taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. „Taigi, kormoranus medžioti draudžiama ištisus metus“, – konstatavo K. Klovaitė. Ji taip pat teigė, kad vadovaujantis Medžioklės taisyklėmis didžiųjų kormoranų ar saugomų rūšių žinduolių, darančių didelę žalą, gausa žuvininkystės tvenkinių teritorijoje reguliuojama vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Laukinių paukščių apsaugos principus ir reikalavimus nustato 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos. Šios direktyvos nuostatos perkeltos į nacionalinius teisės aktus – Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintą Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašą. Saugomų gyvūnų įstatyme nustatyta, kad visi Lietuvoje natūraliai paplitę paukščiai, įskaitant kormoranus, priskiriami saugomoms rūšims.  Saugomų gyvūnų įstatyme taip pat nustatyta, kad paukščius draudžiama tyčia žudyti ar gaudyti, tyčia naikinti arba pažeisti jų lizdus. Įstatymas taip pat draudžia tyčia trikdyti laukinius paukščius, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu.

Įstatymo 16 straipsnyje nustatyti atvejai, kada galima taikyti išimtis dėl nustatytų draudimų. Viena iš taikomų išimčių, kada Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) gali išduoti leidimą reguliuoti kormoranų populiacijos gausą, – kai siekiama apsaugoti nuo didelės žalos akvakultūrą, t. y. kormoranų gausą leidžiama reguliuoti turint AAA išduotą leidimą.

„Prieš išduodant leidimus reikia įvertinti, ar nėra galimybės priimti kito alternatyvaus sprendimo, pvz., taikyti apsaugos, prevencines priemones, ar padaroma žala yra didelė“, – ŪP teigė K. Klovaitė. Ji taip pat sakė, kad išduodant leidimus reguliuoti kormoranų gausą kiekvienas atvejis vertinamas individualiai. Beje, AAA, siekdama priimti pagrįstus sprendimus, dėl leidimų išdavimo nuo 2019 m. reikalauja, kad žuvininkystės ūkiai pateiktų duomenis apie juose perinčių kormoranų populiacijos gausą ir įvertintų patiriamos žalos dydį.

Kormoranas
Kai kurie aplinkosaugininkai bando įrodinėti, kad kormoranai sveikų žuvų nelesa, tačiau faktai rodo visai ką kitą.

Neletalinės apsaugos priemonės – netinkamos

Blaiviai vertindami situaciją ir matydami, kad tikrai be reikalo švaistomi Lietuvos žuvininkystės ištekliai AAA pasidomėjome, kas yra daroma situacijai švelninti? „Išduodami leidimus ir pasitarimuose su akvakultūros ūkių atstovais AAA specialistai ne kartą siūlė alternatyvias priemones žuvų apsaugai“, – redakcijai teigė K. Klovaitė.

Pateikdama pavyzdžių AM specialistė sakė, kad buvo siūloma įrengti kormoranams kliudančius maitintis žuvimis įrenginius ir įsodinti augalus tvenkinių dugne, įrengti užtvarus, tinklus aplink arba virš tvenkinių, taikyti sistemą „tvenkinys tvenkinyje“ pirmametėms ir antrametėms žuvims. „Taip pat kormoranams išbaidyti buvo siūloma naudoti vizualines ir garsines priemones, tačiau akvakultūros ūkiai šių alternatyvių priemonių netaiko, nes laiko jas neefektyviomis ir netinkamomis dėl tvenkinių, kurie yra gana dideli, specifikos, t. y. jų nuomone, dalis priemonių yra neveiksmingos arba reikalauja neproporcingai didelių kaštų“, – situaciją komentavo K. Klovaitė. 

Pašnekovė taip pat patikslino, kad AAA pernai priimtuose sprendimuose dėl didžiųjų kormoranų populiacijos gausos reguliavimo, siekiant apsaugoti nuo didelės žalos akvakultūrą, nustatė privalomą sąlygą taikyti individualiai konkretaus žuvininkystės ūkio pasirenkamas neletalines (alternatyvias) kormoranų žalos mažinimo priemones ir pagal ūkių pateiktus duomenis nustatė individualius letalinių kormoranų žalos mažinimo priemonių taikymo periodus 2022 metais.

Turi galimybę problemą spręsti vietoje?

Visą straipsnį skaitykite „Ūkininko patarėjo“ elektroninėje arba popierinėje leidinio versijoje,

„Ūkininko patarėjas” Nr. 11, 2023 m. sausio 26 d.

Laikraštis „Ūkininko patarėjas” parduodamas visuose didžiuosiuoe prekybos centruose, Lietuvos pašto skyriuose.

Taip pat laikraštį galite prenumeruoti „Ūkininko patarėjo” redakcijoje el. paštu: platinimas@up.lt, tel. +370 603 75 963 arba www.prenumerata.lt, www.prenumeruoti.lt, www.prenumeruok.lt bei Perlo terminaluose.

 

ŪP korespondentas Dainius ŠEPETYS

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis

2023/03/28

Zanavykai dalijosi kiaušinių marginimo paslaptimis

Artėjant šv. Velykoms, Zanavykų muziejus jau 11-ąjį kartą pakvietė į Tradicinių margučių margintojų šventę. Čia amatininkai iš įvairių Sūduvos kampelių dalinosi marginimo paslaptimis.
2023/03/28

Planuojami 2023 metų paukščių monitoringo stebėjimai

Šiais metais sukanka 30 metų, kai Lietuvos ornitologų draugija (LOD) vykdo paukščių populiacijų gausos stebėseną. Šią prasmingą ir reikalingą visuomeninę mokslinę veiklą grupelė entuziastų pradėjo dar 1994 m. Mokslinį-taikomąj...
2023/03/28

Mažėja vaistais apsinuodijusių žmonių skaičius

Kiekvieną iš mūsų kasdieniame gyvenime supa daugybė cheminių medžiagų: tai – buitinės chemijos, valymo priemonės, skalbikliai, pesticidai, trąšos, kosmetika, vaistai, maisto papildai ir vitaminai. Neatsargiai vartojamos &scaron...
2023/03/28

Susipažinkite, kaip ministerija siūlo paskirstyti 8 mln. Eur paramą pieno gamintojams

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) parengė taisyklių projektą, kaip iš valstybės biudžeto paskirstyti papildomą 8 mln. Eur paramą pieno gamintojams, ypač nukritus žalio pieno supirkimo kainoms.
2023/03/28

Smulkusis verslas kritikuoja idėją verslo liudijimą išduoti 30-čiai dienų

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Finansų ministerijai siūlant griežtinti verslo liudijimų išdavimą ir nustatyti jo galiojimo laiką 30 dienų iš eilės, smulkusis verslas tokią idėją kritikuoja, tuo metu parlamentarų vertinimai skiriasi &ndas...
2023/03/28

Teritorijos, kuriose turi būti laikomasi GAAB ir Valdymo reikalavimų

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) atkreipia dėmesį, kad jau yra galimybė pasitikinti, ar jums bus taikomi geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai (VR).
2023/03/28

Seimas pritarė Prezidento siūlymui atleisti Ž. Bartkų iš STT direktoriaus pareigų

Seimas, atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos dekretą, nusprendė pritarti Žydrūno Bartkaus atleidimui iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pareigų, pasibaigus kadencijai.
2023/03/28

Draugiški gamtai, klausai ir šuniui, bet nemieli Lietuvos aplinkos apsaugos biurokratams

Žurnalo „Medžioklė“ redaktorė Linda DOMBROVSKA. – Duslintuvai ne tik Latvijoje ir Estijoje, bet ir kitur pasaulyje, Europoje yra tikras mados klyksmas. Jie vis dažniau naudojami ne dėl to, kad stilingai atrodo ant vamzdžio, o tod...
2023/03/28

Kodėl jau šį pavasarį verta naudoti išmaniąją ūkininkavimo sistemą GEOFACE?

Lietuvoje populiarėja lietuviška išmaniojo ūkininkavimo sistema GEOFACE, skirta augalininkystės ūkių valdymui. 2019 metais pradėta diegti sistema neatpažįstamai patobulėjo, o klientai ją vertina dėl valdymo paprastumo ir patogaus dar...