„Nelegalai“ krovė duoną, tvarkė aplinką, ardė automobilius…

Darbo inspektoriai UAB „Baltasis pyragas“ direktoriui J. V. T. administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė už tai, kad jis leido dirbti kroviko pareigose asmeniui be rašytinės darbo sutarties ir nepranešus apie darbo pradžią Sodrai. Patikrinus gautą anoniminę informaciją, kad UAB „Lunėja“ atsiuntė tvarkyti teritorijos nelegalų darbuotoją ir informacijai pasitvirtinus, protokolas buvo surašytas šios įmonės vadovui J. L. Dėl darbo pobūdžio, sąlygų ir užmokesčio žodžiu susitaręs su UAB „Gastama“ direktoriumi E. Š., neįdarbintas asmuo dargi suspėjo atlikti namo skardinimo darbus – tačiau už tai gavo tiktai avansą. Nelegaliai darbavosi vyras ir automobilių ardymo veikla užsiimančioje įmonėje „Kalmaras“, kurios vadovui V. N. už šį pažeidimą irgi surašytas protokolas. Administracinėn atsakomybėn taip pat patrauktas statybos ir remonto darbais užsiimančios UAB „Lukremsta“ direktorius R. S., kurio įmonė je nelegalus apdailininkas buvo užkluptas atliekantis remonto darbus.

Tai tik keletas pavyzdžių iš darbo inspektorių šiais metais dėl galimai nelegalaus darbo naudojimo surašytų ir teismams perduotų 233 protokolų kronikos. Kone kiekviena iš šių istorijų nelegalų darbą naudojusiems darbdaviams baigėsi piniginiais nuostoliais – pagal Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) perduotas nagrinėti bylas teismai skyrė iš viso beveik 700 tūkst. litų baudų. O už ūkinės-komercinės veiklos pažeidimus (darbas neįsigijus verslo liudijimo, neįregistravus individualios veiklos) darbo inspektoriai šiais metais surašė protokolus ir skyrė baudas apie 600 atvejų.

Daugiau nei pusė šiais metais nustatytų „nelegalų“ dirbo statybose; 9,5 proc. – žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonėse, per 9 proc. – apdirbamojoje gamyboje. Nustatyto nelegalaus darbo procentais išsiskiria taip pat variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonės bei įmonės, užsiimančios maitinimo ir gėrimų teikimo veikla. Iš visų nustatytų neteisėtai dirbusiųjų asmenų 13 buvo užsieniečiai, 12 asmenų – iki 18 metų.

Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, už kiekvieną nelegaliai įdarbintą asmenį darbdaviui ar jo įgaliotam atstovui gresia bauda nuo 3 tūkst. iki 10 tūkst. litų. Pakartotini veiksmai asmens, jau bausto už šį pažeidimą, jam užtraukia 10-20 tūkst. litų baudą.

Už komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimą nustatyta bauda nuo 5 šimtų iki tūkstančio litų; už šį pažeidimą jau baustam asmeniui bauda – nuo tūkstančio iki 2 tūkst. litų. Primintina, kad neapskaitomas viršvalandinis darbas taip pat laikomas nedeklaruotu, už kurį darbdaviui gresia bauda nuo 500 iki 5000 litų.

Audronė Guigaitė
Komunikacijos sk.vyr.specialistė
Valstybinė darbo inspekcija
8-5  265 16 28
audrone.guigaite@vdi.lt