Nesilaikantiesiems reikalavimų – baudos

Ūkininkai turėtų kasdien tikrinti savo kiaules dėl neįprastų požymių ar elgesio, taip pat stebėti įsigytų naujų kriuksių sveikatos būklę. Sergančias kiaules būtina izoliuoti ir nedelsiant kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją. Labai svarbu nelaikyti kiaulių lauke, kad būtų užkirstas kelias kontaktams su laukiniais gyvūnais. Drabužiai, įranga ir transporto priemonės, įvažiuojančios ar išvažiuojančios iš fermų, turi būti valomos ir dezinfekuojamos. Kiaulių laikymo vietose neturėtų lankytis pašaliniai asmenys. Be to, griežtai draudžiama gyvulius šerti virtuvės atliekomis – vienu pagrindinių šaltinių, per kurį užkratas plinta.
Kiaulių laikymo vietos turi būti registruotos. Registruojant bandą pirmą kartą reikia kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) arba savivaldybės žemės ūkio specialistus, privačius veterinarijos gydytojus.
Kiaulių laikytojai laikomas kiaules turi deklaruoti kartą per ketvirtį. Tai padaryti galima VMVT teritoriniame padalinyje, savivaldybėje arba informavus privatų veterinarijos gydytoją.
Nedeklaruojant kiaulių ar neužregistravus bandos gresia baudos, kurios skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (ATPK). Sulaukti galima įspėjimo arba baudos nuo 29 Eur iki 290 Eur. Jei asmuo jau baustas administracine nuobauda už nustatytus pažeidimus, bauda siekia nuo 58 Eur iki 579 Eur.
Kiaules laikyti leidžiama tik biologinio saugumo reikalavimus įgyvendinančiuose ūkiuose. Taip pat draudžiama kiaules laikyti lauke.
Gavus informacijos, pranešimų ar skundų iš gyventojų apie ūkininkus, nesilaikančius nurodymų, atliekamas patikrinimas ir, užfiksavus neatitikimus, ūkininkai gali būti baudžiami vadovaujantis ATPK. Bauda siekia nuo įspėjimo, 29 Eur iki 116 Eur. Jei asmuo jau baustas administracine nuobauda už nustatytus pažeidimus, bauda gali siekti nuo 290 Eur iki 579 Eur, be to, gali būti priimtas sprendimas dėl gyvūnų konfiskavimo.
Įtarus ligą ar radus nugaišusias kiaules būtina apie tai informuoti privatų veterinarijos gydytoją bei teritorinę VMVT tarnybą. Nuslėpus ar nepranešus apie ligos įtarimą ar gaišusius gyvūnus laikytojai baudžiami vadovaujantis ATPK. Bauda gali siekti iki 116 Eur. Jei asmuo jau baustas administracine nuobauda už nustatytus pažeidimus, bauda siekia nuo 290 Eur iki 579 Eur. Be to, iš ligą slėpusio laikytojo gali būti priteista atlyginti afrikinio kiaulių maro (AKM) židinio likvidavimo kaštus, kurie gali siekti iki 10 tūkst. Eur.
Laikytojams, kurie nesilaiko biologinio saugumo reikalavimų, nurodoma išskersti kiaules ir pristatyti mėginius dėl AKM ištyrimo. Jei tyrimai ligos neparodo, mėsą ūkininkai gali suvartoti savo reikmėms. Kiaules bus galima auginti tame pačiame ūkyje tik gavus teritorinės VMVT patvirtinimą, kad laikymo vieta visiškai atitinka biologinio saugumo reikalavimus.
Rajone patvirtinus AKM ir priėmus sprendimą išskersti kiaules, augintojai, nedeklaravę savo kiaulių iki židinio paskelbimo dienos, neturi galimybės kreiptis dėl nuostolių, patirtų paskerdus visas laikomas kiaules, kompensavimo.
Kiaulių laikymo vietos, esančios užkrėstoje ir didesnes rizikos teritorijoje, prieš skerdžiant kiaules savo reikmėms įgaliotasis arba valstybinis veterinarijos gydytojas privalo apžiūrėti skerdžiamas kiaules, įvertinti patologinius anatominius pakitimus ir paimti mėginius AKM tyrimams.

VMVT informacija