Nugriaudėjo geriausių metų ūkininkų apdovanojimų šventė

Pusmečiu vėliau, nei įprasta, dėl pandemijos ir karantino, liepos 15-ąją, istorinę Žalgirio mūšio dieną, Vazgaikiemyje, Prienų r., „Harmony Park“ komplekso erdvėje, pagerbti ir apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2020“ laimėtojai.

Konkurse dalyvavo keli šimtai ūkių

Sveikinimo kalba renginį pradėjo konkurso organizatorius – Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) vadovas Raimundas Juknevičius. Jis pastebėjo, kad LŪS vienija 41 rajono ūkininkus, tiek turi skyrių, tačiau dvidešimt septintą kartą organizuotas konkursas įvyko tik 25 savivaldybėse. Iš viso konkurse dalyvavo 213 ūkių, iš jų išrinkti 78 nugalėtojai.

Oficialioji statistika liudija, jog šalyje įregistruota apie 125 tūkst. ūkininkų, tarp jų 83 tūkst. valdo po vieną du hektarus žemės. LŪS vienija apie dešimtadalį pačių pažangiausių ir į efektyvų, tvarų ūkį orientuotų žemdirbių, puoselėjančių įvairaus dydžio augalininkystės, gyvulininkystės ir mišrius ūkius. Per pastaruosius tris dešimtmečius organizacija išsikovojo pripažinimą šalyje, užmezgė ryšių su kitų Europos valstybių kolegomis. Integracija, dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, ES parama suteikė LŪS nariams daugiau galimybių vystyti nacionalinį žemės ūkio verslą, gebėjimą išeiti į užsienio rinkas, būti visaverčiais valstybės ekonominės ir socialinės gerovės kūrėjais. LŪS pirmininkas padėkojo visiems partneriams už talką rengiant ir šį prestižinį konkursą.

Svarbiausia investicija – žemdirbiai

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis džiaugėsi ūkininkų įteikta duona.

Kaip ir kasmet, šiemet LŪS administracija (Eglė Mačytė ir Jovita Motiejūnienė) atliko Agrarinės ekonomikos instituto darbą – parengė analitinę savo sąjungos narių (konkurso prizininkų) ūkių studiją, iš kurios galima prognozuoti viso šalies žemės ūkio vystymosi tendencijas. Prieš porą dešimtmečių „Metų ūkio“ konkurso nugalėtojais rajonų LŪS skyriai išrinkdavo stambių prekinių ūkių šeimininkus, išlaikiusius verslo investicijų rizikos egzaminą. Vėliau atsirado šeimos ūkiai, kai tėvams į pagalbą atėjo mokslus baigęs ir emigranto praktiką atlikęs jaunimas. ES ir valstybės parama kaimo plėtrai stiprino šeimos ūkių konkurencingumą, diegė kooperacijos galimybes, agroverslo diversifikavimo alternatyvą. Trečią LŪS dešimtmetį ūkininkai pasitiko daugiasluoksniu ir įvairialypiu kaimo ir žemės ūkio verslu.

„Šitą žemę mums likimas dovanojo“, – populiarios dainos žodžiais į susirinkusiuosius kreipėsi Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis. Jis pastebėjo, jog tapti „Metų ūkio“ prizininku ūkininkui prireikia daugelio metų sunkaus ir kantraus darbo. Visus dirbančiuosius žemę pavadinęs agronomais, jis kvietė kartu ieškoti būdų, kaip tvariai ūkininkauti, paisant žaliojo kurso, tausoti gamtą, miškus ir laukus. Dirvožemio ir tvaraus žemės naudojimo temą pratęsė ir žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, pabrėždamas, jog dirvožemis – jungiančioji dalis, leidžianti turėti duonos ne tik šiandien, bet ir ateityje. „Atsigręžimas į dirvožemį per žaliąjį kursą yra vienas iš svarbių dalykų, dėl kurių pokyčių turėsime sutarti, kad pinigai būtų naudojami tvariam ir ilgalaikiam žemės naudojimui“, – kalbėjo ministras. Jo teigimu, geriausių ūkininkų rinkimai – puiki proga

LŪS pirmininkui Raimundui Juknevičiui – „Ūkininko patarėjo“ 2022 m. prenumerata iš vyriausiojo redaktoriaus Vytenio Neverdausko rankų.

pasidžiaugti rezultatų siekiančiais kaimo žmonėmis, kuriems ūkininkavimas ne vien profesija, bet ir gyvenimo būdas. Pasak K. Navicko, šie žmonės – vertingiausia žemės ūkio investicija. „Žinau, kad sunku išrinkti tuos darbščiausius, nes tokiais drąsiai galime pavadinti visus žemdirbius. Sveikintina, kad tarp konkurso nugalėtojų daugėja jaunimo. Šalies kaimo ateitis jų rankose“, – teigė ministras.

Geriausius šalies žemdirbius sveikino politikai, renginio rėmėjai ir agroverslo atstovai. Europos Parlamento (EP) narys Juozas Olekas apdovanojo jaunus bitininkus – brolius dvynius Igną ir Vilių Jackevičius iš Kupiškio r., puoselėjančius 150 šeimų bityną. EP nario Bronio Ropės vardu jo biuro vadovė Rūta Bičiuvienė apdovanojo Marijampolės savivaldybės pirmos vietos prizininką Mykolą Šveikauską. Jauniausias tarp konkurso „Metų ūkis“ laimėtojų 24 metų M. Šveikauskas, perėmęs tėvų patirtį ir įkūręs savarankišką ūkį, augina daugiau nei 30 simentalų veislės mėsinių galvijų.

Apie agrarinės žiniasklaidos ir LŪS bendradarbiavimą atkuriant ūkininkavimo tradicijas ir puoselėjant naujas iniciatyvas kalbėjo „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas. LŪS pirmininkui R. Juknevičiui jis įteikė metinę tris kartus per savaitę ūkininkus pasiekiančio ir nuolat aktualaus laikraščio „Ūkininko patarėjas“ 2022 m. prenumeratą. V. Neverdauskas pakvietė visus renginyje dalyvavusius ūkininkus stiprinti savo organizaciją, paraginti visus pažįstamus žemdirbius, kaimynus, gimines stoti į LŪS.

Viltys maitina ūkininką

„Nėra lengva ūkininkauti, kai žemdirbiui nepalanki ir gamta, atsiuntusi nepakeliamus karščius, ir valdžia, kasmet atrandanti naujų reikalavimų“, – kalbėjo Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) pirmininkas Jonas Vilionis. Prieš dešimtmetį jo gimtasis Prienų rajonas garsėjo pažangiais pieno ūkiais,

Europos Parlamento nario Juozo Oleko apdovanojimai bitininkams broliams Ignui ir Viliui Jackevičiams.

šiandien mišrios gamybos šeimos ūkiuose telikę apie du tūkstančiai karvių. „Investicijas ūkininkas skiria verslui modernizuoti, o ne gyvenimo būdui praturtinti, – oponuodamas ministrui kalbėjo J. Vilionis, – todėl ir šventės dieną turime prisiminti žemdirbių savivaldos svarbą, motyvuoti jaunimą perimti tėvų išpuoselėtus verslus.“

Prienų r. „Metų ūkio“ pirmosios vietos laimėtojas Giedrius Mieliauskas į konkurso apdovanojimų šventę atvyko tiesiai iš kombaino – prasideda javapjūtė. Giedrius ūkį kūrė šalia tėvo, per 27 metus net keletą kartų pripažinto konkurso nugalėtoju. Tiesa, pasirinko ne pienininkystę, o augalininkystę.

Šilališkis Artūras Dambrauskas mėsinių galvijų ūkį įkūrė šalia tėvo – žinomo šalyje pieno ūkio šeimininko Antano Dambrausko. Jauno ūkininko užmojai pradžioje kuklūs – 80 ha žemės ir 50 mėsinių galvijų.

Prienų r. ūkininkas Darius Klebauskas, konkurse pelnęs antrąją vietą, viltis deda į augalininkystės verslą. Ūkis nedidelis – 20 ha, tačiau per veiklos dešimtmetį sumaniai tvarkantis buvo galima pajusti ūkininko duonos skonį.

Konkurso „Metų ūkis“ rėmėjai – Saulius Silickas,
Donatas Dailidė ir Sergejus Fedotovas.

LŪS Prienų skyriaus vadovas Martynas Butkevičius, beveik visus tris atkurtosios valstybės dešimtmečius aktyviai dalyvavęs žemdirbių savivaldos veikloje, patarimais ir pastebėjimais globojęs rajono ūkininkus, skatinęs juos siekti pažangos, gamybos efektyvumo. Pasak M. Butkevičiaus, pastaruoju laiku žemdirbių bendruomenė labai sunerimusi dėl ateities. Lietuvos bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) fondas yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje (ES), o visuomenės reikalavimai žemės ūkiui griežtėja tokiu pat mastu, kaip ir visoje ES. Su kiekvienu finansiniu laikotarpiu vis didesnė BŽŪP dalis yra nukreipiama ne ekonomikos šakai plėtoti, bet aplinkosaugos problemoms spręsti. Naujuoju 2023–2027 metų finansiniu laikotarpiu Lietuvos Kaimo plėtros fondas, kuriame užkoduojami žemės ūkio šakos modernizavimo kryptys ir paskatos priemonės, sumažintas 15 proc., 40 proc. jo turės būti nukreipta aplinkos apsaugai. LŪS Prienų skyriaus vadovas M. Butkevičius pastebi, jog vieša paslaptis, kad žaliojo kurso reformos suteiks didelių ekonominių nuostolių ne tik Lietuvos, bet ir visų ES šalių žemės ūkyje.

Vasaros karštis nesutrukdė konkurso „Metų ūkis“ apdovanojimų ceremonijos. Pavėsis leido šventės dalyviams dalyvauti sveikinimų ir linkėjimų rikiuotėje, pertraukų metu šventės dalyvius linksmino „Vairo“ ansamblis, sklandžiai veiksmus riktavo nepamirštamasis radijo diktorius joniškietis Juozas Šalkauskas. Renginyje netrūko mokslininkų agrarininkų dėmesio. Susirinkusieji naudojosi proga juos pakalbinti, pasiteirauti nuomonės ar konkretaus patarimo.

Tauragės r. „Metų ūkio“ prizininkai su LŪS pirmininku Raimundu Juknevičiumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės r. „Metų ūkio“ prizininkai su LŪS pirmininku Raimundu Juknevičiumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso Joniškio r. nugalėtojai su sveikintojais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso Ignalinos r. nugalėtojai su sveikintojais.

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso Kelmės r. nugalėtojai su sveikintojais.

 

 

 

 

 

 

Biržų r. „Metų ūkio“ prizininkai su LŪS pirmininku Raimundu Juknevičiumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojus sveikina LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius.

VDU ŽŪA kanclerė prof. Astrida Miceikienė ir KRK pirmininkas Viktoras Pranckietis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno rajono ūkininkai, trečios vietos laimėtojai Irena ir Laimis Ragulskiai su rajono
savivaldybės atstovais ir rajono LŪS skyriaus pirmininke Genute Staliūniene.

Konkurso antra vieta skirta Genovaitės Galminienės ir Reginos Bernatonienės jungtiniam pieno ūkiui Kauno r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieniškiai antros vietos laimėtojai Margarita ir Dainius Klebauskai drauge su LŪS Prienų r. skyriaus pirmininku Martynu Butkevičiumi teigia, jog sėkmingas žemės ūkio verslas galimas ir nedideliame ūkyje.

Šilalės r. ūkininkai Raimonda ir Artūras Dambrauskai pieninę gyvulininkystę pakeitė mėsine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justinas ADOMAITIS

ŪP korespondentas

Autoriaus nuotraukos

2021-07-17