Nuo liepos 1-osios keičiasi privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos

2015 m. birželio 29 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad dėl nuo liepos 1 dienos pasikeitusio minimaliojo darbo užmokesčio, kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis – 325 eurai, keičiasi ir pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nuostatas apskaičiuojamų mokėtinų privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) mėnesinių ir metinių įmokų sumos ūkininkams, savarankiškai besidraudžiantiems gyventojams ir tiems, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

Nuo liepos 1 dienos gyventojams, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau EDV (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) mėnesinė PSD įmokų suma – 10 Eur (325 Eur x 3 proc.), metinė 2015 metų mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 114 Eur (9 Eur x 6 mėn.+ 10 Eur x 6 mėn.).

Savarankiškai besidraudžiančių asmenų ir gyventojų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą, bei tų, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, per mėnesį mokama PSD įmokų suma – 29 Eur (325 x Eur 9 proc.), metinė 2015 metų mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 336 Eur (27 Eur x 6 mėn. + 29 Eur x 6 mėn.).

„Keičiantis minimalios mėnesinės algos dydžiui, keičiasi ir minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis – nuo liepos 1-osios jis bus 585 Eur. Vadinasi, savivaldybių tarybos, 2016 metams nustatydamos fiksuotus pajamų mokesčių dydžius veiklai, vykdomai „neribojant veiklos teritorijos“, negalės nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nei ši suma“,- pasakoja VMI Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė, primindama, kad veiklai, vykdomai konkrečios savivaldybės veiklos teritorijoje ir veiklai, vykdomai visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai galės būti nustatomi ir mažesni nei 585 Eur.

VMI primena, kad mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – mėnesio NPD) nesikeičia. MMA padidinimas iki 325 Eur taikomam mėnesio NPD įtakos neturės, nes jo apskaičiavimo formulė nekeičiama. 325 eurų darbo užmokestį (su priedais ir priemokomis) gaunantiems gyventojams mėnesio NPD sudaro 156,90 Eur. Išmokant 2015 m. liepos–gruodžio mėn. minimalų darbo užmokestį, iš išmokamos mėnesinės algos turi būti išskaičiuojamas 25,22 Eur (325 – 156,90; 168,10 x 15/100) gyventojų pajamų mokestis.

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.