Parama verslui kaime skendi rūke

Kad Lietuvos sodybų nepakeistų kryžiai, valdžia kaimą turi paremti ne vien žodžiais, bet ir darbais.

Nuo „nulio“ pradėti verslą kaime – neįgyvendinama svajonė ar reali perspektyva? Pernai Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) paskelbus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, turintiesiems idėjų, bet neturintiems pinigų nušvito viltis išsikapstyti iš duobės, kurion įstūmė nedarbas. Pasinaudojant Europos Sąjungos parama susikurti darbo vietą sau bei artimiausiems šeimos nariams, galbūt ir kaimynams.
Pagal viešai skelbiamą ministrės Virginijos Baltraitienės patvirtintą grafiką, paramos pagal minėtą priemonę paraiškos turėtų būti priimamos nuo liepos 4 dienos. Planuojantieji teikti paraiškas laukia nesulaukia pasirodant taisyklių, nes be jose surašytų reikalavimų nepateiksi paraiškos. „Ūkininko patarėjui“ apie jas pasidomėjus paaiškėjo, jog ŽŪM ne tik dar neparengė taisyklių, bet ir keturiems mėnesiams atidėjo paraiškų priėmimo laiką, tačiau visuomenei apie tai – nė mur mur.

Norėtų pradėti savo verslą kaime
Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto tinklalapyje jau nuo praėjusių metų skelbiamas žemės ūkio ministrės 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-933 patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 m. grafikas.
Pagal jį, nuo liepos 4 dienos iki rugpjūčio 31 d. bus priimamos paraiškos gauti Europos Sąjungos paramą pagal priemonę „6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Pasak žinovų, tai unikali ES parama, būsianti skirta ne žemės ūkio veiklos pradžiai kaime.
„Šiemet baigsiu vidurinę mokyklą. Taigi kapitalo dar neužgyvenau. Tėvai – ne žemdirbiai, aš irgi nebūčiau linkęs žemės arti, net jeigu jos turėčiau, nors gyventi kaime man labai patinka, į miestą visai netraukia. Minimos paramos paskelbimas suteikė vilčių, kad galbūt nereikės laimės ieškoti užsienyje, o galėsiu likti savo gimtajame kaime ir užsiimti veikla, kuri mane traukia“, – „ŪP“ prisipažino panevėžiškis Eimantas, norintis teikti projektą gauti paramą savo verslo pradžiai.
Laukia paramos verslui pradėti ir be darbo likęs 50-metis rokiškėnas Robertas. „Visą gyvenimą tarnavau kitiems. Pragyventi – blogiau ar geriau – užteko, bet turtų iš to nesusikroviau. Plušėjau ir Anglijoje. Tai buvo naudinga jau vien dėl to, kad pasisėmiau idėjų. Nors į senatvę norėčiau pabandyti padirbėti sau. Juolab kad paskelbta tokia gera priemonė. Gal pasisektų?“ – viliasi kaimietis.

Laikykis taisyklių, kurių nėra
Didžiausia ES parama verslo pradžiai kaime gali siekti 50 tūkst. Eur vienam projektui ir sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. T. y. gali būti padengiamos pastatų statybų ar jų gerinimo, naujų įrenginių pirkimo išlaidos, investicijos į nematerialųjį turtą, bendrosios išlaidos.
Asmenys ir mažos įmonės kartu su paramos paraiška turi pateikti verslo planą. Šis turi būti rengiamas pagal ŽŪM nustatytus reikalavimus. Tik tinkamai parengtam ir įgyvendintam verslo planui gali būti skirta ir išmokėta visa ES paramos suma.
Tačiau tinkamo verslo plano neparengsi, jei nežinai reikalavimų. O ŽŪM taisyklių dar nepateikė, nors informuoti šaltiniai tvirtino, kad jos pasirodys vasarį, paskui atidėta iki kovo, balandžio… Dabar jau gegužė, o taisyklių vis nėra. Todėl tebėra neaišku, koks verslas kaime bus remiamas. Kam būsimas verslininkas turi ruoštis?
Atsakymų ėmę ieškoti Žemės ūkio ministerijoje, likome nustebinti.

Pavaldiniai spjovė į ministrės įsakymą
Priemonės „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ taisykles rengia Kaimo plėtros departamentas. Pasak Boženos Zaborovskos-Zdanovič, ŽŪM Visuomenės informavimo skyriaus vedėjos, laukiamos taisyklės „turėtų būti paskelbtos spalio mėnesį“, o paraiškų rinkimas planuojamas nebe liepą, kaip nurodyta ministrės įsakyme, o lapkričio–gruodžio mėnesiais, dar tiksliau: nuo 2016 11 02 iki 2016 12 16.
„Taisyklių rengimo terminas pratęstas siekiant tinkamai pasirengti priemonės veiklos srities įgyvendinimui“, – skaitome ŽŪM atsakymą mūsų laikraščiui. Ministerija esą dabar daug dėmesio skiria priemonės veiklos srities kertinėms nuostatoms formuluoti ir joms aptarti su socialiniais partneriais. „Socialiniai partneriai (organizacijos, vienijančios verslo, verslo darbdavių, ūkininkų, kaimo turizmo paslaugų teikėjų, veterinarijos gydytojų, kaimo bendruomenių atstovus, taip pat mokslo ir konsultavimo įstaigos) pateikė daug siūlymų dėl priemonės veiklos srities atrankos kriterijų ir kertinių nuostatų, siekiant įgyvendinti priemonės veiklos sričiai keliamus tikslus, t. y. įvairinti ekonomiką, kurti naujas darbo vietas, mažinti socialinę atskirtį ir skurdą kaimo vietovėse.
Pažymime, kad ministerija, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, siekia sukonst­ruoti patrauklią priemonę verslui pradėti ir parengti patogius naudoti pagalbinius dokumentus pareiškėjams. Taip pat pažymime, kad kiekvienos priemonės ar veiklos srities įgyvendinimo taisyklės turi būti parengtos likus vienam mėnesiui iki kvietimo teikti paraiškas pradžios, tokio plano ministerija ir ketina laikytis“, – sausa biurokratine kalba patikina ŽŪM atstovė.
Taigi žemės ūkio ministrės įsakymas neatšauktas ir nepakeistas kitu. Nacionalinės mokėjimo agentūros tinklalapyje iki šiol skelbiamas įsakyme nurodytas paraiškų rinkimo laikas – nuo 2016 07 04 iki 2016 08 31, tačiau taisyklės neva „turėtų būti“ paskelbtos spalį… Kodėl spalį? Ir kodėl dabar turėtume tikėti, kad jos tikrai bus spalį?
Mums rūpi, kad apviliami piliečių lūkesčiai. Atrodytų, V. Balt­raitienei turėtų rūpėti bent tai, kodėl jos pavaldiniai pro pirštus žiūri į ministrės įsakymų vykdymą. O gal teisus buvo neseniai mūsų kalbintas rokiškėnas ūkininkas Vladas Dulkė spėjęs, kad ministerijoje atlyginimai mokami galbūt ne už darbą, o už užimamą kėdę.

Daiva SKIRKEVIČIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Autorės nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.