Per šventę Rūmai tapo svarbiausiu valdžios socialiniu partneriu (nuotraukų galerija)

1926 m. gegužės 27 d. į steigiamąjį Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) suvažiavimą atvyko tik tuometis žemės ūkio minist­ras kunigas Mykolas Krupavičius ir 17 įvairių žemės ūkio organizacijų atstovų, nors buvo laukiama 33-jų. Prieš dvi savaites, 1926 m. gegužės 10 d., buvo pasibaigę rinkimai į trečiąjį Lietuvos Respublikos Seimą, todėl politikams kaimo balsai ir reikalai neberūpėjo.
Lygiai po 90 metų, praėjusį penktadienį, į jubiliejinį ŽŪR renginį „Kartos keičiasi – vertybės išlieka!“ atvyko visas Lietuvos agrarinio mokslo, verslo ir politikos elitas su premjeru Algirdu Butkevičiumi priešakyje. ŽŪR Didžiosios salės scenoje vos tilpo 48-ių ŽŪR priklausančių organizacijų vadai su žvakutėmis rankose. Politikai pakiliai vadino šiandienius Rūmus „svarbiausiais Vyriausybės so­cia­liniais partneriais“. O juk dar visai neseniai net per ŽŪR suvažiavimus pirmoji salės kėdžių eilė, skirta garbingiausiems svečiams, būdavo apytuštė. Tačiau šiemet spalio 9–23 dienomis vyks eiliniai Seimo rinkimai, o kaime gyvena trečdalis rinkėjų.
Ar iš jubiliejinių metų, sutampančių su politinio ciklo pabaiga, Lietuvos žemdirbiai laimės ne vien moralinį pasitenkinimą, bet ir padoresnę duonos riekę?

Visiems neįtiksi
Pirmiau, negu prasidėjo iškilmingas Rūmų įkūrimo 90-mečio ir atkūrimo 25-mečio minėjimas, ŽŪR nariai užkopė į netoliese esantį Parodos kalną ir pasodino vienybės ąžuoliuką.
ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas priminė svarbiausius pagrindinės žemdirbių atstovybės istorijos faktus, stengėsi atsakyti į nuolatinį, įkyrų politikų ir valdininkų klausimą, kodėl Rūmams priklauso „tiek mažai“ žemdirbiškų profesinių, kaimo kultūrinių organizacijų. „Durys visoms atviros. Kita vertus, girdime ir priešingą nusistebėjimą – Rūmuose per daug narių, nesusikalbate. Mūsų nuomone, visos organizacijos vienodos. Kiekviena turi teisę pasisakyti“, – tikino A. Stančikas.
Premjeras A. Butkevičius nenorėjo šventinę dieną kalbėti apie žemės ūkio problemas, tik paminėjo, kad per ketverius socialdemokratų vadovaujamos koalicijos valdymo metus Lietuvos maisto gamintojams ir perdirbėjams atsivėrė daug naujų pasaulinių rinkų vietoj prarastos rusiškosios, į kurią iki embargo būdavo eksportuojama 51 proc. lietuviškos žemės ūkio produkcijos.

Palinkėjo kūrybiškumo ir verslo uoslės
Ilgiausiai teko laukti, labiausiai pasijaudinti, kol bus nuleistas pakeliamasis tiltas pro didžiosios kinų sienos vartus – A. Butkevičiui net keturis kartus teko susitikti su Kinijos Liaudies Respublikos valstybės tarybos premjeru Li Kecianu (Li Keqiang). Pirmą kartą Li Kecianas tepasakęs: „Jums mūsų rinka nepasiekiama.“ A. Butkevičius neišgirdęs, kodėl. Gal dėl to, kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2013 m. rugsėjį pozavo fotografams apsigaubusi pečius baltu ilgu šilkiniu šaliku, per asmeninį susitikimą gautu iš Tibeto dvasinio vadovo Dalai Lamos, kurį Pekinas vadina „Kinijos vienybės skaldytoju“?
Lietuvos ministras pirmininkas ŽŪR vadovybei palinkėjo glaudesnių ryšių su Vyriausybe, o Rūmų nariams – išminties, kūrybiškumo, sutarimo ir nelaikyti lietuviško sūrio užsegtoje kišenėje nuskridus į tarptautinę mugę Čikagoje, bet atkakliai siūlyti amerikiečiams ragauti lietuvišką kulinarinį paveldą, išsijuosus girti jo išskirtines savybes. Kitaip į JAV rinką nepavyks giliai įsiskverbti.
Vyriausybės vadovas pirmasis pradėjo dalyti padėkos raštus nusipelniusiems Rūmų specialistams, vėliau tą estafetę perėmė ir iki pat renginio oficialiosios dalies pabaigos tęsė kiti svečiai.

Gal ŽŪR šimtmetis bus giedresnis?
Nors ir paradoksaliai skamba, tarpukario Žemės ūkio rūmų veikla daug išsamiau išnagrinėta ir aprašyta negu dabartinis ŽŪR gyvavimo ketvirtis amžiaus. Jubiliejinio minėjimo rengėjai dėl techninės klaidos į sceną nepakvietė Rūmų atkūrimo signataro, tolimo pirmojo ŽŪR pirmininko (1926–1927 metais) Jono Prano Aleksos giminaičio Valentino Aleksos. Tik įsikišus kitiems dviem signatarams – „Ūkininko patarėjo“ vyriausiajam redaktoriui Vyteniui Neverdauskui ir verslininkui Ernestui Alioniui – apmaudi klaida buvo ištaisyta. Pasak V. Neverdausko (1991 metais – ŽŪR tarybos atsakingojo sekretoriaus), prieš 25 metus daug žmonių panoro tapti Rūmų nariais rėmėjais, bet greitai ta aistra išblėso. „Tegul ŽŪR šimtmetis būna linksmesnis“, – kalbėjo V. Neverdauskas.
Pirmasis atkurtų Rūmų direktorius E.Alionis dar negrąžintos žemdirbiams jų atstovybės Didžiojoje salėje pats įsuko daugiau lempučių, kad atkuriamosios konferencijos delegatams 1991 m. gegužės 25-ąją būtų šviesiau. „Mano akivaizdoje tuometis premjeras Gediminas Vagnorius pasirašė Vyriausybės nutarimą patvirtinti ŽŪR nuostatus ir nurodė Kauno miesto valdybai iki 1991 m. gruodžio 30-osios neatlygintinai perduoti Rūmams pirmąjį lyginį K. Donelaičio gatvės namą“, – vertingais prisiminimais pasidalijo E. Alionis.

Muzikės talentingos, konferansjė – nelabai
Renginio meninę dalį rikiavo buvęs Kauno savivaldybės tarnautojas Vilius Kaminskas. Koncertavo Kauno fortepijoninis trio: pianistė Lina Krėpštaitė, smuikininkė Indrė Andruškevičiūtė, violončelininkė Asta Krištaponienė. Solistei Eglei Šidlauskaitei padainavus habanerą (ariją) „Meilė – maištingas paukštis“ iš prancūzų kompozitoriaus Georgeso Bizeto operos „Karmen“, konferansjė V. Kaminskas ėmė žarstytis šmaikštumo „perlais“, kad „lietuviai vyrai yra šiaurės italai, o mūsų moterys – šiaurės ispanės“, pradėjo garsiai spėlioti, kodėl E.Šidlauskaitė, dainuodama arijos priedainį „Aš tave myliu, todėl pasisaugok“, neva žiūrėjusi į pirmojoje eilėje sėdėjusį premjerą. Dainininkei baigus ariją „Kregždutės, kregždutės, dangaus gyvos žirklės“ iš Giedriaus Kuprevičiaus miuziklo „Ugnies medžioklė su varovais“, V. Kaminskas laidė dviprasmiškas užuominas apie dainos žodžius „Jau būsim nuogi kaip upė“. Žemdirbiai nuoširdžiai plojo talentingoms atlikėjoms, bet vos nenušvilpė pranešėjo.

Pirmieji ordino kavalieriai
Specialiai Rūmų jubiliejui buvo nukaldinti ordinai „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai“. Pirmaisiais jų kavalieriais tapo penki žmonės: Lietuvos agrarinės žiniasklaidos lyderio „Ūkininko patarėjo“ laikraščio vyriausiasis redaktorius V. Neverdauskas, Rokiškio r. ūkininkas, kooperatyvų ir jaunųjų ūkininkų ratelių steigėjas Vytautas Šlikas, Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos prezidentas Andrėjus Gediminas Jakas, Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) generalinis sekretorius Thierry`is de l‘Escaille`as, Europos žemdirbių ir žemės savininkų jungtinės organizacijos „Copa-Cogeca“ generalinis sek­retorius Pekka Pesonenas (pastariesiems dviem apdovanojimai bus įteikti vėliau). V. Neverdauskas pabrėžė, kad ordinų verti visi pasiaukojamai dirbantys Rūmų nariai.

Ministrių benefisai
ŽŪR ir Žemės ūkio ministerijos santykiai šį pusmetį buvo labai įtempti, žemdirbių parlamente lankydavosi tik paties žemiausio rango pareigūnai iš Vilniaus, todėl minėjimo dalyviai gana atsargiai laukė ministrės Virginijos Baltraitienės sveikinimo. V. Baltraitienė vylėsi, kad iki Rūmų šimtmečio visi žemę dirbantys žmonės priklausys savo svarbiausiai organizacijai ir „nepagailės vieno euro nuo hektaro padėti Rūmams“. Ministrė kvietė ŽŪR vadovybę ateiti į ministeriją „laikantis bendros tvirtos nuomonės“, nes dabar V. Baltraitienei tenka iš kai kurių ūkininkų išgirsti: „Man tas pat, ką tie Rūmai nutarė.“
2014 m. kovo mėnesį ūkininkus labai supykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bandymas primesti žemdirbiams dvigubai didesnes socialinio draudimo įmokas. Lietuvos ūkininkų sąjunga siūlomas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas netgi pavadino įžūlia provokacija artėjant svarbiausiam grūdų augintojų darbui – pavasario sėjai. Praėjusį penktadienį nuo ŽŪR Didžiosios salės scenos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė draugiškai vadino Rūmus „aiškiais partneriais“ ir padovanojo žemdirbių atstovybei pasagą – ne tik laimės, sėkmės, bet ir tvirtybės simbolį, anot A. Pabedinskienės. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Petras Čimbaras ir dauguma komiteto narių įteikė ŽŪR pirmininkui A. Stančikui įrėmintą Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“ tekstą.

Suomiai pralenkė devyneriais metais
Tą dieną Rūmų suvenyrų kolekcija smarkiai padidėjo ne vienu eksponatu: nuo simboliško euro daug brangiau kainuojančiame krepšelyje iki japoniško dekoratyvinio medelio bonso ant gėlių padėkliuko.
Suomijos žemės ūkio produkcijos gamintojų ir miško savininkų sąjungos (mūsų ŽŪR atitikmens) atstovas Simo Tiainenas ne tik perdavė sąjungos vadovo Juhos Martillos sveikinimą, bet ir nudžiugino A. Stančiką puošniu natūralaus medžio laikrodžiu. S. Tiainenas pasigyrė, kad suomių ūkininkų laikrodžiai dabar skaičiuoja laiką iki jų Žemės ūkio rūmų šimtmečio (įkurti 1917-aisiais, kai Suomija išsilaisvino iš Rusijos imperijos). Prieš 10 metų suomiai lietuviams gal būtų ir mobilųjį telefoną „Nokia“ dovanoję, bet šis buvęs vienas iš dviejų svarbiausių Suomijos ekonomikos ramsčių (kitas – miškai, mediena) dabar prarado turėtas pasaulines pozicijas.

Seinų lietuviai žodžio kišenėje neieško
Lenkijos nacionalinės žemės ūkio rūmų tarybos pirmininko pavaduotojas Mirosławas Borowskis pasakojo, kad Lenkijos žemės ūkio rūmai įkurti prieš 125 metus (bet juk tada Lenkijos Karalystę valdė Rusijos caras?..). Kaimyninės šalies ūkininkų delegacijos narys, Palenkės vaivadijos Seinų apskrities žemės ūkio rūmų pirmininkas Algirdas Palionis (pagal lenkišką pasą – Olgierd Józef Palanis) savo viršininko M. Borowskio žodžius sodria pietų aukštaičių tarme vertė taip greitai, kad tas vos spėdavo ištarti.
Lietuvos ūkininkus sveikino Airijos Respublikos ambasadorius Vilniuje Davidas Noonanas, Kauno vicemeras Vasilijus Popovas (kaip pats prisipažino, šešių lysvių savininkas), Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja ekonominės ir socialinės politikos klausimais Lina Antanavičienė.

Prancūzai patys gavo dovanų
Vienintelis Baltijos šalių atstovas Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete Bronis Ropė scenoje iškėlė savo dovaną Rūmams – vazą „vertingoms mintims sudėti, kad vėliau iš šio aruodo būtų galima derlių (naudingą patirtį) išimti“. „Tegul politikai, valdžia jus ne tik išklauso, bet ir išgirsta“, – ŽŪR nariams palinkėjo B. Ropė.
1994 m. Prancūzijos vyriausybė finansavo pirmuosius Plungės rajono kooperatyvus, o plungiškiai susigiminiavo su Prancūzijos Luarė departamento fermeriais. Per dvigubo Rūmų jubiliejaus minėjimo iškilmes Prancūzijos Luarė departamento žemės ūkio rūmų pirmininkas Michelis Massonas pats gavo dovanų iš Lietuvos ŽŪR administracijos.

Ir gėrimų, ir užkandžio užteko
Estijos žemės ūkio rūmų pirmininkas Roometas Sõrmus apgailestavo, kad negalėjo atvežti garsiojo estiško likerio „Vana Tallinn“, nes esą jam pasieniečiai ar muitininkai neleido gėrimo įsinešti į lėktuvą. Bet mūsų ūkininkai neliko nuskriausti – R. Sõrmus parūpino šokoladinių saldainių su to paties likerio įdaru. „Matyt, įsimetė dėžutę oro uosto „duty free“ parduotuvėje, kur kainos mažesnės“, – tarpusavyje pusbalsiu svarstė minėjimo dalyviai.
Latvijos ūkininkų federacijos pirmininkė Agita Hauka ir biuro vadovė Aiga Kuzma sveikino brolius lietuvius kalba, „kurią visi supranta“ (rusiškai), bet padovanojo Rūmams ne sovietinio šampano, o butelį „Rīgas Melnais balzams“ („Rygos juodasis balzamas“).
Po oficialiosios minėjimo dalies Rūmų kiemelyje ant vaišių stalo užteko ir gėrimų, ir užkandos.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

Laimučio BRUNDZOS nuotraukos

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius džiaugėsi aktyvia Žemės ūkio rūmų veikla ir žadėjo dar labiau agropolitikos klausimuose atsižvelgti į jų nuomonę.

2

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė ir jos patarėja Jolanta Butkevičienė atvyko į Rūmų šventę su gausiomis dovanomis.

3

Pirmasis ŽŪR istorijoje ordino „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai“ kavalierius Vytenis Neverdauskas nuoširdžiai džiaugėsi jo triūso įvertinimu.

5

Konstantinas Iljasevičius įteikė ŽŪR direktoriui Sigitui Dimaičiui Europos gamtos mokslų akademijos Kryžių su karūna.

6

Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis „atskraidino“ Andriejui Stančikui simbolinį gaidį, kad jis žadintų žemdirbius kovoti dėl savo teisių.

7

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis sveikino ŽŪR vadovą Andriejų Stančiką kaip kolegą ir konkurentą.

8

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė linkėjo Rūmams sėkmės ir tvirtybės.

9

Europos Parlamento narys Bronis Ropė įteikė Rūmams simbolinį aruodą.

10

Andriejaus Stančiko žemaitiška padėka Prancūzijos Luarė departamento ŽŪR pirmininkui Micheliui Massonui.

11

Rūmų jubiliejiniame „posėdyje“ dalyvavo beveik visas Seimo Kaimo reikalų komitetas, vadovaujamas Petro Čimbaro.

12

Renginį papuošė Kauno fortepijoninis trio ir solistė Eglė Šidlauskaitė.

13

Sveikino latvė Agita Hauka…

14

… suomis Simo Tiainenas…

15

… airis Davidas Noonanas.