Pernai augo daugelio kietųjų naudingųjų iškasenų gavyba

Įvertinusi ir apibendrinusi naudingųjų iškasenų gavybos įmonių pateiktus gavybos duomenis, Lietuvos geologijos tarnyba praneša, kad 2013 metais išaugo didžiosios dalies kietųjų naudingųjų iškasenų gavybos apimtys.
Ypač padidėjo žvyro (34 proc.), durpių (33 proc.), ir dolomito (23 proc.) gavyba. Pažymėtina, kad durpių gavybos apimčių padidėjimą nulėmė palankios praėjusių metų gamtinės sąlygos. Žvyro ir dolomito gavybos augimas liudija apie pagyvėjimą šalies statybos ir inertinių medžiagų gamybos sektoriuose.
Reikšmingas ir požeminio mineralinio vandens išteklių gavybos apimčių padidėjimas (34 proc.). Tikėtina, kad šią aplinkybę lėmė sveikatinimo paslaugų plėtra, kuri liudija apie bendrą šalies gyvenimo lygio būklės gerėjimą.
Atskirai pažymėtina, jog naftos gavyba pastaraisiais metais nuosekliai mažėja (2013 metais sumažėjo 15 proc.). Tai liudija, kad šalies žemyninėje dalyje slūgsantys naftos ištekliai senka.
Daugiau informacijos apie naudingųjų iškasenų gavybą suteiks Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių išteklių skyriaus specialistai.

Visuomenės informavimo skyrius