Pradedamos patikros

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kitą savaitę pradeda tikrinti, kaip tvarkomos pievos ir ganyklos ir kaip pareiškėjai laikosi reikalavimų deklaruotuose laukuose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.

ekologinis

Patikros ūkiuose vykdomos norint įsitikinti, kad pareiškėjai, kurie nori gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės paramą, tinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus. Šiais metais Europos Komisija ir toliau leidžia atlikti mažiau patikrų vietoje, tad NMA planuoja patikrinti 3 proc. pareiškėjų. Patikrinimai bus suplanuoti taip, kad pareiškėjai, kurie dirba žemę ir laikosi prisiimtų įsipareigojimų, būtų tikrinami kuo rečiau, o galimai nesąžiningi pareiškėjai – kuo dažniau.

Kaip laikomasi reikalavimų, daugeliu atveju patikrinama nevykstant į vietą, vadovaujantis Automatinės laukų nuolatinės stebėjimo sistemos (ALNSIS) palydoviniais duomenimis, tačiau, norint patikrinti tam tikrų specifinių įsipareigojimų vykdymą (pvz., žolės smulkinimo, sodų tarpueilio šienavimo), reikia vykti į laukus. Pareiškėjai, naudodamiesi mobiliąja programėle „NMA agro“, gali patys dalyvauti patikrinimo procese ir pranešti apie įvykdytas veiklas atsiųsdami dirbamo lauko nuotraukas, taip pat informuoti apie force majeure aplinkybes.

NMA specialistai tikrins, ar nėra smulkinama žolė, todėl iš anksto atkreipiame dėmesį ir primename pagrindinius pievų ir ganyklų tvarkymo reikalavimus:

Jei pareiškėjo, kurio einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui, pievų ar žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje plotuose ganymo sezono metu yra ganoma, šių plotų nebūtina papildomai šienauti, o po ganymo lauke likęs nenuėstos žolės kiekis nebus laikomas reikalavimų neatitikimu. Tokiu atveju ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. deklaruojamuose laukuose yra būtini gyvulių buvimo lauke požymiai (ekskrementų liekanos, išguldyta ir nuėsta žolė) arba laukai turi būti nušienauti, t. y. nupjauta žolė turi būti sutvarkyta – išvežta iš lauko arba supresuota, šienas sudėtas į kūgius arba susmulkinta ir tolygiai paskleista.

Jei pareiškėjo laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudaro mažiau kaip 0,3 SG hektarui, tada padengtuose SG pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų ariamosios žemės plotuose arba plotuose, kurių suma siekia 10 proc. pareiškėjo visų deklaruotų plotų sumos, po ganymo likęs nenuėstos žolės kiekis nebus laikomas reikalavimų neatitikimu. Visas likęs pievų plotas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. turi būti sutvarkytas – nupjauta žolė turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, o žolę susmulkinti ir paskleisti lauke draudžiama.

Kai pareiškėjas Ūkinių gyvūnų registre iki liepos 1 d. yra įregistravęs ne mažiau kaip 5 bičių šeimas, tada padengtuose bičių šeimomis (1 bičių šeima padengia 0,59 ha) pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų ariamosios žemėje plotuose susmulkintą žolę paskleisti lauke leidžiama, o visas kitas likęs pievų plotas ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. turi būti sutvarkytas (žolę susmulkinti ir paskleisti lauke draudžiama).

Kai yra deklaruojamos pievos (GPŽ, GPA), kurios taip pat deklaruojamos kaip palaukės, siekiant EASV atitikties, tokie plotai turi būti nušienauti, nuganyti ir geros agrarinės būklės ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d., t. y. visi lauko plotai turi būti nušienauti, nupjauta žolė turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius. Tvarkant palaukes leidžiama žolę susmulkinti ir tolygiai paskleisti lauke.

Nupjauta žolė sodų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose yra pieva, turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko, supresuota arba sudėta į kūgius, susmulkinta ir tolygiai paskleista) iki rugpjūčio 1 d.

 

NMA informacija

2022.06.18

Susijusios temos – skaitykite: NMA, pievos ir ganyklos, ekologinis ūkininkavimas NMA agro