Prancūzija Kaune jau turi savo garbės konsulą

Nuo šiol Prancūzija Kaune turi savo garbės konsulą – juo paskirtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorius prof. Remigijus ŽALIŪNAS.
Ta proga Prancūzijos ambasadorius p. Philippe JEANTAUD Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje surengė iškilmingą priėmimą, kuriame LSMU rektoriui buvo įteiktas oficialus Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos dokumentas. Po įteikimo ambasadorius pasakė sveikinimo kalbą ir pasidžiaugė kasmet vis stiprėjančiais abiejų šalių tarpusavio ryšiais.
LSMU rektorių, dabar jau ir Prancūzijos garbės konsulą, savo apsilankymu pagerbė ir sveikinimo žodį tarė Seimo pirmininkė Loreta GRAUŽINIENĖ. Pasak jos, Prancūzijos ambasada, pasirinkdama garbės konsulu skirti profesorių pataikė tiesiai į dešimtuką. „Šiuo pasirinkimu, Jūs netikėtai laimėjote viso Kauno simpatijas“, – sveikinimo kalboje juokavo Seimo pirmininkė.
Ambasados patronuojamame renginyje taip pat dalyvavo naujojo garbės konsulo Kaune žmona prof. Dalia Žaliūnienė, Prancūzijos konsulė Nathalie BASONI, Prancūzų Instituto direktorius Frederic BELLIDO, LR Seimo nariai Jurgis RAZMA, Birutė VĖSAITĖ, prof. Vida Marija ČIGRIEJIENĖ, prof. Arimantas DUMČIUS, Rasa JUKNEVIČIENĖ, Mokslo tarybos pirmininkas prof. Dainius PAUŽA, Kauno m. Tarybos narys Andrius KUPČINSKAS, Kauno technologijos universiteto rektorius prof. Petras BARŠAUSKAS, kompanijos „Berlin Chemie“ vadovas Petras LETAUTA, kiti akademinės bendruomenės nariai, naujojo garbės konsulo Kaune draugai ir šeima.
„Kaip lietuvis ir didelis savo šalies patriotas didžiuojuosi, kad buvau pastebėtas ir apdovanotas pasitikėjimu tokios galingos valstybės kaip Prancūzija. Didžiulė garbė atstovauti savo kraštui, bet dviguba atsakomybė deramai atstovauti Prancūzijai. Savo būsimą veiklą vertinu kaip labai prasmingą darbą, stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykių suderinamumą“, – dėkodamas už naujai suteiktas atsakingas konsulo pareigas, kalbėjo prof. Remigijus Žaliūnas.
Kreipdamasis į susirinkusius kolegas prancūzų kalba, profesorius pabrėžė, jog ne tik LSMU, bet ir LSMU gimnazijoje nuolat skatinamas užsienio, ir ypač prancūzų kalbos mokymasis.
Rektorius savo kalbą praskaidrino šmaikštaudamas, kad jo žmona garantuotai bus pirmoji, atvėrusi namų duris į bėdą patekusiam prancūzui, o vėliau tęsė kalbą apie reikšmingą Lietuvos ir Prancūzijos santykį.
„Stengsimės atsakingai sujungti dvi gyvybingas gijas – praeitį, kuri liudija glaudžius ryšius su Prancūzija medicinos srityje, ir ateitį, kuri žino, kad Prancūzijos ir kitų frankofoniškųjų šalių rinka yra klestėjimo erdvė, kurioje Lietuva privalo aktyviai reikštis, nes turi tam visus reikiamus išteklius“, – savo padėkos kalboje kalbėjo naujasis Prancūzijos konsulas Kaune, LSMU rektorius, prof. Remigijus Žaliūnas.