Renovacija: kainos 20 proc. mažesnės nei planuota

Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) duomenimis, įgyvendinant daugiabučių atnaujinimo projektus rangos darbų kainos yra apie 20 proc. mažesnės už skaičiuojamąjį rinkos kainų vidurkį. Šie duomenys gauti atlikus rugpjūtį įvykusių rangos darbų pirkimų analizę ir palyginus investiciniuose planuose numatytas kainas su tomis, už kiek realiai buvo perkami darbai.

„Toks kainų skirtumas pirmiausia naudingas gyventojams. Didėjant konkurencijai kainos krenta, todėl dvejoti dėl renovacijos neverta, juolab kad iki metų pabaigos pradėjus renovacijos procesą, valstybė kompensuos 40 proc. išlaidų“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Pasak BETA direktoriaus Valiaus Serbentos, kainos sumažėjimas pirkimų metu, žinoma, nėra taisyklė, ypač tuomet, kai kalbama apie netinkamai ar gerokai anksčiau parengtus investicijų planus. „Aišku, jei investicijų projektas parengtas prieš 2–3 metus, natūralu, jog jos ne tik kad nesumažės, bet greičiausiai tokiam projektui neatsiras ir rangovas, mat kainos statybų rinkoje vien per praėjusius metus augo 20–30 proc.“, – svarstė BETA direktorius.

PRIEMONĖS/ ĮKAINIAI Investicijų plane numatyti įkainiai (kv.m.) Įvykusių pirkimų įkainiai (kv.m.)
Cokolio šiltinimas žemiau grunto lygio 300 – 320 Lt 250 – 300 Lt
Tinkuojamo fasado sienų šiltinimas 300 – 320 Lt 230 – 250 Lt
Vėdinamo fasado sienų šiltinimas 380 – 400 Lt 300 – 330 Lt
Sutapdinto stogo šiltinimas 270 – 290 Lt 220 – 260 Lt

Atliekant per CPO LT elektroninį katalogą įvykusių pirkimų analizę, buvo vertinami pagrindinių renovacijos metu įgyvendinamų priemonių įkainiai. Palygintos cokolio šiltinimo, tinkuojamo ir vėdinamo fasadų sienų bei sutapdinto stogo šiltinimo darbų įkainiai. Rezultatai parodė, kad visų šių priemonių planuotos ir realios kainos skiriasi penktadaliu.

 Investicijų projektų rengėjai rangos darbų kainas skaičiuoja pagal UAB „Sistela“ specialiai daugiabučių atnaujinimui parengtą kainyną. Jame pateiktos visos galimos atnaujinimo darbų išlaidos, kurios gali būti patiriamos vykdant pastatų konstrukcijų atnaujinimo darbus. Statybos darbų kaina apskaičiuota įvertinant numatomas tiesiogines išlaidas, susijusias su pastato konstrukcijų atnaujinimu arba pakeitimu, taip pat netiesiogines išlaidas, kurias galima būtų priskirti pastatų atnaujinimo statybos darbams.

UAB „Sistelos“ specialiai daugiabučių renovacijai skirtas kainynas rengiamas du kartus per metus.

Visuomenės informavimo skyrius