Rokiškėnai sukilo prieš senąjį lyderį

Jonas Venslovas.

Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga atsidūrė kryžkelėje: vėl tapti Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) nare arba skilti į dvi dalis. Sprendimą žemdirbiai turės priimti jau po mėnesio. Tam postūmį davė ilgamečio rokiškėnų ūkininkų sąjungos pirmininko Vytauto Šliko vadovavimo stiliumi nepatenkinti Kamajų seniūnijos ūkininkai ir šiems pritariantys kiti rajono žemdirbiai.

Rokiškėnai išstojo iš LŪS po to, kai 2011 m. lapkritį LŪS prezidiumas pritarė Žemės ūkio ministerijos sprendimui padidinti žemės mokesčius. Metams bėgant, Rokiškio ūkininkai patyrė, jog būti savarankiškos organizacijos sambūryje yra ne tik privalumų, bet ir trūkumų.
„Mes verdame savo sultyse, mūsų balsas negirdimas už rajono ribų, mūsų nepasiekia naujausios aktualios žinios“, – „Ūkininko patarėjui“ minusus vardija Kalvių kaimo ūkininkas Jonas Venslovas.
Būten jis praėjusį trečiadienį sušaukė visuotinį ūkininkų susirinkimą Kamajų seniūnijoje, prieš tai apie jį paskelbęs rajono laikraštyje. Susirinko 50 ūkininkų iš viso Rokiškio rajono. Rokiškio r. ūkininkų sąjungos, vienijančios iš viso 99 narius, pirmininko V. Šliko tarp jų nebuvo. Svečio teisėmis susirinkime dalyvavo ir LŪS pirmininkas Jonas Talmantas.
J. Venslovas susirinkusiesiems pasiūlė rajone steigti naują organizaciją – Rokiškio krašto ūkininkų sąjungą ir tapti LŪS nare. Tačiau daugiau nei tris valandas diskutavę ūkininkai priėjo prie išvados, jog dvi ūkininkų sąjungos rajone nereikalingos. Jie pasirinko kompromisinį varian­tą: sudarė keliolikos ūkininkų inciatyvinę grupę, ši artimiausiu metu susitiks su rajono ūkininkų sąjungos valdyba ir tarsis dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo, pirmininko perrinkimo bei stojimo į LŪS.
Jei V. Šliko vadovaujama sąjunga nuspręs nieko nekeisti, respublikinės asociacijos nariais norintys tapti ūkininkai po 30 dienų įkurs naują organizaciją – Rokiškio krašto ūkininkų sąjungą.
Priklausyti šalies žemdirbių organizacijai, pasak J. Venslovo, būtų ne šiaip užgaida, o daugeliu atžvilgių pragmatiškas žingsnis. „Teikdamas paraišką gauti Europos Sąjungos paramą, pareiškėjas gauna papildomų balų, jei priklauso Lietuvos žemdirbių asocijuotai organizacijai. Jeigu tokiai organizacijai priklausai daugiau nei penkerius metus, gauni 10 balų. Rokiškėnai, teikdami paraiškas, tokių balų nebegauna“, – sako J. Venslovas.
„ŪP“ paklaustas, ką ketina daryti, susiklosčius tokiai „revoliucinei“ situacijai, V. Šlikas sakė pirmiausia susitiksiąs pasitarti su savosios sąjungos valdybos nariais. Išgirdęs jų nuomonę, spręsiąs, ką toliau daryti. Ilgametis rokiškėnų žemdirbių lyderis neslėpė esąs kategoriškai nusistatęs prieš stojimą į LŪS, kol jai vadovauja J. Talmantas. Jeigu dauguma rajono sąjungos narių būsią už stojimą į LŪS, 86 metų V. Šlikas sakė atsistatydinsiąs iš pirmininko pareigų ir galbūt visai mesiąs visuomeninę veiklą.

Daiva SKIRKEVIČIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Autorės nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.