Rūmų pirmininko rinkimai įžiebė intrigą

Jau praktiškai pasibaigus kandidatų į Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkus registracijai, paskutinę akimirką kandidatuoti panoro dar vienas pretendentas. Taigi gruodžio 14 d. XV neeilinio Rūmų suvažiavimo delegatams teks atvirai arba slaptai ŽŪR vadovu ketverių metų kadencijai rinkti kurį nors iš trijų ar keturių kandidatų. Dėl svarbiausio žemdirbių savivaldos posto ketino varžytis (abėcėlės tvarka): uogininkas Adolfas Jasinevičius, ūkininkų turgelių organizatorius Mindaugas Maciulevičius, grūdininkas Jonas Talmantas ir pieno gamintojas Jonas Vilionis. Tačiau dar neprasidėjus rinkimų kampanijai vieno kandidato pozicijos smarkiai susilpnėjo. O gal apskritai jis iškrito iš rinkimų vežimo?

Pažeistos procedūros
„Ūkininko patarėjas“ iš patikimų šaltinių Žemės ūkio rūmuose sužinojo, kad M. Maciulevičių kandidatu pasiūliusi žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ vėliau atsiuntė Rūmų adminis­tracijai raštą, jog šią kandidatūrą atšaukia.
„Kooperacijos kelio“ narys, žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ direktorius Jonas Kuzminskas „Ūkininko patarėjui“ tvirtino, kad, asociacijos valdybai balsuojant dėl paramos M. Maciulevičiui, buvo pažeistos procedūros – apie posėdį prieš 15 dienų nebuvo paskelbta spaudoje, žiniasklaidoje.
Pasak J. Kuzminsko, chaotiškai vykusio posėdžio dalyviai lapkričio 21 d. M. Maciulevičių patvirtino tik vieno balso persvara. Jo kandidatūrą pasiūlė kooperatyvo „Eko tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius.

Kandidatas blaškėsi
„Aš, kooperatinės bendrovės „Žalioji lanka“ direktorė Nijolė Barkauskienė ir kooperatyvo „Rešketėnai“ vadovas Algirdas Leščiauskas pareikalavome perbalsuoti pagal visas taisykles. Atvirai kalbant, nepatiko M. Maciulevičiaus blaškymasis – iš pradžių nori tapti ŽŪR pirmininku, paskui sutiktų būti visuomeniniu vicepirmininku. Dabar „Kooperacijos kelias“ remia juodųjų serbentų augintoją A. Jasinevičių, kuris prieš 10 metų priklausė mūsų asociacijai“, – pasakojo
J. Kuzminskas. Po tokio sprendimo „Kooperacijos kelio“ valdybos pirmininkė Juratė Dovydėnienė pareiškė nenorinti toliau vadovauti asociacijai, o Rūmų administracija turėtų, anot J. Kuzminsko, kreiptis į teisininkus, kad jie paaiškintų, ar M. Maciulevičius gali toliau kandidatuoti.

Turės atsiskleisti patys
Teisiškai Rūmų administracija turėtų vadovautis antruoju (vėlesniu) dokumentu, kuriuo atšaukiama M. Maciulevičiaus kandidatūra.
Visų pretendentų rinkimų programas bus galima perskaityti ŽŪR tinklalapyje, oficialių debatų Rūmų administracija ŽŪR didžiojoje salėje nerengs, kiekvienas varžovas turės savarankiškai, kaip sugebės, atskleisti žemdirbių bendruomenei savo privalumus, kad ŽŪR organizacijų atstovams neliktų abejonių, ką reikėtų paremti gruodžio 14-ąją, kuris kandidatas, tapęs žemdirbių parlamento pirmininku, geriausiai atstovautų ūkininkų ir agroverslininkų interesams. „Ūkininko patarėjas“ spausdina kandidatų biografijas.

Ministeriją iškeitė į serbentus
Adolfas Jasinevičius (gimė 1952 m. balandžio 30 d. Rokiškio r. Iciūnų kaime) – Lietuvos pramoninių uogynų augintojų asociacijos pirmininkas. A. Jasinevičiaus kandidatūrą parėmė buvęs ŽŪR pirmininkas, Seimo Kaimo reikalų komiteto vadovas Andriejus Stančikas.
A. Jasinevičius studijavo radioelektroniką Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institute. Baigęs pradėjo dirbti Vilniaus „Ventos“ mikroschemų gamykloje.
Vėliau Lietuvos TSR vaisių ir daržovių ūkio ministerijoje, LTSR valstybiniame agropramoniniame komitete, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje ėjo inžinieriaus, ryšių su užsienio šalimis specialisto pareigas. Dabar ekologiškai augina juoduosius serbentus, vadovauja Gaižiūnų kaimo (Biržų r.) bendruomenei, yra ŽŪR tarybos narys.
Žmona Vida, sūnūs – Žilvinas, Vytautas.

Atstovauja Lietuvos kaimui Europoje
Mindaugas Maciulevičius (gimė 1980 m. liepos 17 d. Kaune) – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys, deleguotas Žemės ūkio rūmų, žemės ūkio kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė” direktorius, Jonavos r. ūkininkų sąjungos narys.
Baigė Kauno jėzuitų gimnaziją, Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakultete įgijo transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijavo žemės ūkio vadybą Aleksandro Stulginskio universitete.
2001–2008 metais gyveno Airijos Respublikoje. Airijos lietuvių verslo asociacijos steigėjas, Airijos lietuvių bendruomenės tarybos narys, Dandalko miesto skyriaus pirmininkas, vienas iš Dandalko Kovo 11-osios lituanistinės mokyklėlės steigėjų, Lietuvos radijo ir televizijos bendradarbis Airijoje.
Žmona – Skirmantė, vaikai – Jurgis, Agota.

Nuo trijų iki tūkstančio hektarų
Jonas Talmantas (gimė 1959 m. rugpjūčio 14 d.) – Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas, grūdų augintojas, pagal profesiją veterinaras. ŽŪR pirmininko rinkimuose J. Talmantą remia Ūkininkų sąjunga, Žemės ūkio bendrovių, Grūdų augintojų asociacijos.
J. Talmantas gimė Kelmės r. Vaiguvos kaimelyje, 11 vaikų šeimoje. Baigęs Gruzdžių tarybinį ūkį technikumą dirbo Grinkiškio (Radviliškio r.) tarybiniame ūkyje, Šušvės kolūkyje (Kėdainių r.). Neakivaizdžiai baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, vertėsi privačia veterinarijos gydytojo praktika.
1992 m. J. Talmantas įkūrė savo 3 ha ūkį, o 2003 m. išsinuomojęs žemės jau valdė apie 1 tūkst. ha. Nuo 2008 m. liepos 11 d. eina LŪS pirmininko pareigas.
Žmona – Aida Talmantienė. Sūnus Ovidijus, dukra Laura.

Baigė garsią mokyklą
Jonas Vilionis (gimė 1947 m. liepos 30 d. Pašventupyje, Prienų r.) – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, šios partijos Žemės ūkio politikos komiteto pirmininkas, Lietuvos atstovas Europos pieno taryboje, Prienų r. savivaldybės tarybos narys. J. Vilionio kandidatūrą į ŽŪR pirmininkus remia Lietuvos pieno gamintojų asociacija (J. Vilionis – asociacijos tarybos pirmininkas nuo 2006 m.).
1967 m. baigė Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą (dabar Šv. Mato gimnazija, šią mokyklą taip pat baigė buvęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, garsus krepšininkas Rimas Kurtinaitis ir Telšių vyskupas Jonas Boruta). Gavęs Kalvarijos maisto pramonės technikumo diplomą Priekulės sūrių gamykloje pradėjo dirbti inžinieriumi technologu. 1976 m. – Šilalės r. sviesto gamyklos direktorius, 1979 m. – žaliavų paruošimo skyriaus viršininkas, 1980 m. Šilalės r. Komunalinių įmonių kombinato viršininkas, nuo 1987 m. Šilutės sūrių gamyklos direktorius, nuo 1996 m. Klaipėdos akcinės bendrovės „Klaipėdos pienas“ generalinis direktorius, nuo 1999 m. ūkininkauja.
Sutuoktinė: Danutė, dukros – Danutė, Ingrida.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.