Seimas laikinai nustatė superkamo pieno kainas

Seimas priėmė vadinamojo Pieno įstatymo (Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas) pataisas. Šiomis pataisomis laikinai, iki 2017 m. sausio 1 d., nustatytos minimalios ūkio subjektų superkamo žalio pieno supirkimo kainos.
„Sveikinu tokį Seimo sprendimą. Įstatymas buvo priimtas 2015 m. Žemės ūkio ministerijos inicia­tyva, dabar jį tobuliname. Toks sprendimas labai pagelbės mūsų pieno gamintojams, ypač smulkiesiems, išgyventi ir išsilaikyti rinkoje šiuo sudėtingu metu. Jei prekybininkai ir perdirbėjai sąžiningai elgtųsi su pieno gamintojais, nereikėtų ir tokių įstatymų“, – pabrėžė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
Žalią pieną superkantys ir perdirbantys subjektai įpareigoti mokėti žalio pieno pardavėjams ne mažiau kaip 165 Eur/t bazinių rodiklių pieno; ūkio subjektai – tarpininkai įpareigoti mokėti žalio pieno gamintojams, parduodantiems žalią pieną, ne mažiau kaip 130 Eur/t bazinių rodiklių pieno.
Žemės ūkio kooperatyvams, kurių veiklos pajamos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. iš veiklos su savo kooperatyvo nariais, leista nustatyti 1 t žalio pieno bazinių rodiklių supirkimo kainą kooperatyvo valdybos sprendimu.
Už šio įstatymo pažeidimus įtvirtintos sankcijos.

ŽŪM informacija

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.