Siūloma griežtinti atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarką

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), atsižvelgdama į socialinių part­nerių  – Žemės ūkio rūmų, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių, Lietuvos daržovių augintojų, Lietuvos grūdų augintojų asociacijų – rašytinius ir žodinius skundus, kad smulkieji žemės ūkio produkcijos pirkėjai (t. y. prekybos įmonės, žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji sub­jektai), kurių faktiškai gautų pajamų per paskutinius ataskaitinius metus suma yra mažesnė, nei nurodyta Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme, dėl reikiamos kontrolės nebuvimo piktnaudžiauja susidariusia situacija. Jie, skirtingai nei kiti žemės ūkio produkcijos pirkėjai, šiuo metu neturi prievolės nustatyta tvarka teikti teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms informaciją apie susidariusias pradelsto termino skolas už pirktą žemės ūkio produkciją, kuriai Vyriausybė nustato atsiskaitymo terminus. Todėl tokie žemės ūkio produkcijos pirkėjai neretai pažeidinėja nustatytus atsiskaitymo terminus.

Taip yra pažeidžiami žemės ūkio produkcijos pardavėjų teisėti lūkesčiai – jie iš žemės ūkio produkcijos pirkėjų negauna jiems priklausančių mokėtinų pinigų sumų už pateiktą žemės ūkio produkciją šios produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytais terminais ir todėl negali laiku įvykdyti savo įsipareigojimų valstybės biudžetui ir (ar) tiekėjams. Neretai pasitaiko atvejų, kai dėl žemės ūkio produkcijos pirkėjų labai vėluojančių atsiskaitymų šios produkcijos pardavėjai rizikuoja bankrutuoti.
ŽŪM, atsižvelgdama į tokią besikartojančią smulkiųjų žemės ūkio produkcijos pirkėjų nesąžiningą komercinę praktiką šios produkcijos pardavėjų atžvilgiu, parengė Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.
Įstatymo projekto tikslas – siekiant pagerinti atsiskaitymų būklę už pirktą žemės ūkio produkciją sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio produkcijos pardavėjams tolygiau formuoti piniginius srautus, sumažinti riziką dėl vėluojančių atsiskaitymų sutrikdyti jų veiklą ar net bankrutuoti, iki siūlomų sumų sumažinti pajamų per paskutinius ataskaitinius metus dydžius ir taip padidinti skaičių smulkiųjų žemės ūkio produkcijos pirkėjų, kuriems, kaip ir stambiesiems šios produkcijos pirkėjams, atsirastų prievolė nustatyta tvarka teikti teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms informaciją apie susidariusias pradelsto termino skolas už pirktą žemės ūkio produkciją, kuriai Vyriausybė nustato atsiskaitymo terminus.

„ŪP“ informacija