Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

2014 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., statybos sąnaudų elementų kainos sumažėjo 0,9 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo 3,3 procento sumažėjęs darbo užmokestis. Liepos mėn., palyginti su birželio mėn., darbo valandos kainos sumažėjimą lėmė didesnis darbo valandų skaičius, mažesnės vienkartinės išmokos, priedai ir priemokos. Statybinių medžiagų ir gaminių kainos beveik nepasikeitė.

Iš statybinių medžiagų ir gaminių per mėnesį labiausiai atpigo betonas ir mišiniai – 0,4 procento, apdailos medžiagos – 0,3, ir izoliacinės medžiagos – 0,2 procento, o pabrango metalo gaminiai – 0,3 procento, bendrosios statybinės medžiagos, elektrotechninės medžiagos, langai ir durys, betono ir gelžbetonio gaminiai – po 0,2 procento.

Iš statinių per mėnesį daugiausia atpigo nuotekų šalinimo tinklų statyba – 1,3 procento, gyvenamųjų pastatų statyba – 1,2 procento. Pastatų remontas atpigo 1,3 procento.

Per metus (2014 m. liepos mėn., palyginti su 2013 m. liepos mėn.) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 1,7 procento. Tai lėmė 4,2 procento padidėjęs darbo užmokestis, 1,1 – statybos mašinų ir mechanizmų eksploatavimo darbo valandos kaina, 0,7 procento – statybinių medžiagų ir gaminių kainos.

Iš statybinių medžiagų ir gaminių per metus labiausiai pabrango betono ir gelžbetonio gaminiai – 4,1 procento, medžio gaminiai – 3,9, betonas ir mišiniai – 2,1, bendrosios statybinės medžiagos – 1,6, santechninės medžiagos – 1,4, bei langai ir durys – 0,4 procento, o atpigo apdailos medžiagos ir vamzdžiai – po 1 procentą, ir izoliacinės medžiagos – 0,9 procento.

Pastatų remontas per metus pabrango daugiausia – 2,4 procento. Gyvenamųjų pastatų statyba bei kelių ir gatvių statyba pabrango po 2,3 procento.

statybu statistika

2 pav. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per metus
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu

 

1 lentelė. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai pagal statinių tipus 2014 m. liepos mėn.

Procentais

Statinių tipai pagal CC

Atliktų statybos darbų pagal statinių tipus lyginamieji svoriai bendroje atliktų naujos statybos darbų apimtyje

Kainų padidėjimas,  sumažėjimas (–) 2014 m. liepos mėn., palyginti su

2014 m.
birželio mėn.

2013 m.

gruodžio mėn.

liepos mėn.

Visi statiniai 100,0 0,9 0,2 1,7
Gyvenamieji pastatai 9,7 –1,2 0,6 2,3
Negyvenamieji pastatai 33,4 –0,9 0,5 1,7
Administraciniai 10,9 –0,9 0,4 1,9
Pramoniniai 15,6 –0,8 0,7 1,7
Prekybos 6,9 –0,8 0,4 1,2
Inžineriniai statiniai 56,9 –0,9 0,0 1,6
Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo) 29,1 –0,9 –0,4 1,1
Nuotekų šalinimo tinklai 9,9 –1,3 –0,1 1,6
Keliai ir gatvės 17,9 –0,7 0,6 2,3
Pastatų remontas x 1,3 0,6 2,4

X – tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas

 

2 lentelė. Pagrindinių statybos sąnaudų elementų grupių kainų pokyčiai 2014 m. liepos mėn.

Procentais

Statybos sąnaudų elementų grupės

Statybos sąnaudų elementų grupių lyginamieji svoriai bendroje statinių statybos vertėje

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2014 m. liepos mėn., palyginti su

2014 m.
birželio mėn.

2013 m.

gruodžio mėn.

liepos mėn.

Visos statybos sąnaudos 100,0 0,9 0,2 1,7
Medžiagos ir gaminiai 62,7 0,0 0,1 0,7
Mašinų ir mechanizmų darbas 8,1 0,1 0,7 1,1
Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos 29,2 –2,9 0,5 3,7
Darbo užmokestis 24,3 –3,3 0,6 4,2
Pridėtinės išlaidos 4,9 0,3 –0,2 0,6

 

 

3 lentelė. Įtaka bendrajam kainų pokyčiui per mėnesį (2014 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn.) pagal pagrindinių statybos sąnaudų elementų grupes

Statybos sąnaudų elementų grupės

Įtaka, procentiniais punktais

Statybos sąnaudų elementų grupės

Įtaka, procentiniais punktais
Medžiagos ir gaminiai

+0,007

Darbo užmokestis

–0,947

Mašinų ir mechanizmų darbas

+0,006

Pridėtinės išlaidos

+0,012

 

Įtaka bendrajam statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo sąnaudų elemento kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra šio elemento vertės lyginamasis svoris bendroje statinių statybos vertėje.

 © Lietuvos statistikos departamentas