Ūkininkams išspręsti pandemijos iššūkius padeda lengvatinės paskolos: birželį dar galima užsitikrinti finansavimą

Su apyvartinio kapitalo trūkumu dėl COVID-19 pandemijos susidūrę ūkininkai birželio mėnesį dar gali gauti lengvatines paskolas iki 1 mln. eurų. Tokią galimybę jiems užtikrina UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ ir neobanko „PayRay“ susitarimas. Lengvatinėmis pasko­lomis pasinaudojusios žemės ūkio bendrovės bei ūkininkai jau įvertino jų naudą – palankiomis sąlygomis gautas finansavimas sudėtingu laikotarpiu leidžia tvirčiau atsistoti ant kojų.

Per pandemiją sutriko atsiskaitymai

Neobanko „PayRay“ komercijos vadovas Nerijus Andrijauskas.

Žemės ūkio sektoriuje vei­kian­čios įmonės gerai žino, ką reiškia įvairiapusių rizikų valdymas, tačiau pandemija atnešė joms naujų iššūkių. Su tam tikrais sunkumais susidūrė ir veiklą neseniai pradėję, ir jau ilgus metus veikiantys ūkiai, solidžią patirtį sukaupusios žemės ūkio bendrovės bei kooperatyvai. Viena iš jų – Rokiškio rajone veikianti Gerkonių žemės ūkio bendrovė, užsiimanti žieminių kviečių, žieminių rapsų, pupų ir miežių salyklui auginimu.

 „Žemės ūkyje kiekvieni metai skirtingi, tad tenka spręsti pačias įvairiausias situacijas. Privalome nuolat ieškoti būdų, kaip optimizuoti bendrovės veiklą ir gerinti rezultatus“, – sako Vaida Puskunigienė, Gerkonių žemės ūkio bendrovės direktorė.

 Vis dėlto, ji pažymi, kad pandemijos laikotarpis bendrovei padiktavo visą eilę naujų iššūkių. Pirmiausia, įsivyravus kainų nestabilumui, išaugo veiklos kaštai. Be to, sutriko atsiskaitymai su tiekėjais ir darbuotojais, įmonė susidūrė su darbo jėgos trūkumu.

Situaciją išsprendė lengvatinė paskola

 Susidoroti su išvardytais iššūkiais Gerkonių žemės ūkio bendrovei padeda lengvatinė UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ ir neobanko „PayRay“ paskola. 11 darbuotojų turinčiai bendrovei buvo išmokėta 310,5 tūkst. eurų.

 „Gavę specialistų pasiūlymą dėl paskolos palankiomis sąlygomis nusprendėme pasinaudoti šia galimybe. Bendravimas su neobanku vyko sklandžiai ir sprendimas dėl paskolos suteikimo buvo priimtas greitai – per keletą darbo dienų“, – sako V. Puskunigienė. Direktorės teigimu, finansavimą užsitikrinusi bendrovė jau pradėjo vykdyti atsiskaitymus ir planuoja rudeninei sėjai reikalingų sėklų bei trąšų pirkimą. Be to, pagerėjo įmonės apyvartumo rodikliai.

Kreiptis dėl paskolos rekomenduoja iki birželio 23 d.

Lengvatines paskolas ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinių lėšų trūkumu dėl pandemijos, užtikrina „PayRay“ ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ sutartis. Pagal ją nuo šių metų vasario ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms palankiomis sąlygomis teikiamos paskolos iki 1 mln. eurų. Neobankui „PayRay“ buvo skirtas 7,5 mln. eurų portfelis, iki birželio pabaigos dar gali būti išdalinta 2,1 mln. eurų paskolų.

 „Lengvatinės paskolos ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms gali būti išduotos laikotarpiui iki 36 mėnesių. Joms taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, kuri siekia nuo 0,1 iki 0,69 proc. Be to, paskola suteikiama neįkeičiant turto, o jos administravimo mokestis siekia iki 2 proc., bet negali viršyti 2,5 tūkst. eurų“, – sako Nerijus Andrijauskas, neobanko „PayRay“ komercijos vadovas.

  Finansavimą iki priemonės pabaigos gauti norintiems ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms rekomenduojama kreiptis į neobanką iki birželio 23 d. Taip jie galės būti tikri, kad „PayRay“ ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ suspės priimti reikiamus sprendimus ir išmokėti lėšas iki birželio 30 d.

Patarimai besikreipiantiesiems dėl paskolos

 Neobanko duomenimis, dėl lengvatinių paskolų daugiausia kreipiasi ūkininkai. Jie sudaro net 80 proc., o žemės ūkio bendrovės – 20 proc. visų pateikusiųjų paraiškas. Dažniausiai finansinės paramos reikia veikiantiems augalininkystės, o kiek rečiau – gyvulininkystės bei pieno ūkiuose.

 „Vidutinė vienos paskolos suma siekia 72 tūkst. eurų. Didesnės sumos dažniausiai reikalingos žemės ūkio bendrovėms, kurios įprastai turi daugiau darbuotojų. Taip pat – augalininkyste užsiimantiems subjektams“, – sako N. Andrijauskas.

 Norintiesiems užsitikrinti paskolą ekspertas rekomenduoja pasiruošti aiškią argumentaciją, kaip ūkis ar žemės ūkio bendrovė nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos ir kokiems tikslams reikalinga paskola. Svarbu tiksliai užpildyti SVV (smulkiojo ir vidutinio verslo) statuso deklaraciją – pavyzdžiui, gautų dotacijų ir kitų pajamų nereikia pridėti prie pardavimo pajamų. Taip pat patariama tvarkingai užpildyti paraišką dėl paskolos, pateikti pirmojo šių metų ketvirčio finansines ataskaitas.

„Kartu su kolegomis esame pasiruošę suteikti ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms visas reikalingas konsultacijas ir padėti tinkamai užpildyti dokumentus. Svarbiausia laiku, iki birželio 23 d., kreiptis dėl finansavimo ir pasiruošti pateikti visą reikalingą informaciją. Iš savo pusės sprendimą priimame per keletą dienų, o dar kelių prireikia apsispręsti UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, – sako N. Andrijauskas.

Lengvatinės paskolos: esminiai faktai

Paskolos ypatybės:

 • Fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 proc. iki 0,69 proc., priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio ir paskolos trukmės
 • Didžiausia vienam paskolos gavėjui suteikiamos paskolos suma – 1 mln. eurų
 • Paskolos terminas – iki 3 metų (36 mėnesių)
 • Nereikia įkeisti turto
 • Sprendimas priimamas per 2 darbo dienas

Lėšas galima skirti:

 • Trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
 • Įvykdyti sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir rangovais
 • Sumokėti darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius
 • Kitoms išlaidoms, būtinoms ūkinei veiklai vykdyti

Atmintinė kreipiantis dėl paskolos

 • Pasiruošti argumentaciją: kaip ūkis ar bendrovė nukentėjo dėl pandemijos
 • Numatyti tikslus: kokioms reikmėms planuojama panaudoti gautas lėšas
 • Tiksliai užpildyti SVV statuso deklaraciją
 • Tvarkingai užpildyti paraišką dėl paskolos

Susisiekite su „PayRay“ ekspertais
Neobankas „PayRay“
+370 615 59 647
info@payray.bank
www.payray.bank

2021-06-12