Už energetikų suniokotus pasėlius atlyginama centais

Ūkininkų pasėliai neretai tampa elektros ar dujų skirstymo tinklų įmonių eksploatavimo aikštele. Prižiūrėdami bei remontuodami tinklus, energetikos specialistai ne visada paiso  žemės ūkio darbų sezoniškumo, išvažinėjami, suniokojami laukai, o už padarytą žalą žmonėms pažeriami centai. Tuo metu ūkininkai, netyčia kliudę energetikų elektros linijų atramas, verčiami pakrapštyti pinigines kur kas giliau.

Laiko tarsi tuščia vieta

Pasėliai stipriau išvažinėjami apie stulpus.

Šiaulių rajono ūkininko Mindaugo Liutvinsko žieminių kviečių pasėlius pernai gegužę išvažinėjo UAB „Tetas“ darbuotojų technika – jie tvarkė aukštos įtampos elektros linijas prie Kuršėnų. „Tai jie darė be jokio išankstinio perspėjimo ir susitarimo su manimi, žemės sklypo savininku“, – piktinosi ūkininkas. Jis kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, prašydamas sudaryti komisiją, kuri įvertintų padarytą žalą pasėliams.

Komisija apžiūrėjo M. Liutvinsko žieminius kviečius ir įvertino padarytą žalą, ji pinigine išraiška siekė apie 23 eurus.

„Tai visiškas pasityčiojimas iš ūkininkų, nes realiai padaryta žala siekė kelis tūkstančius eurų, todėl ir kompensavimas turi būti adekvatus padarytiems nuostoliams, o ne simbolinis“, – apmaudo neslėpė ūkininkas. Jam nesuvokiama, kodėl elektros tinklų eksploatavimą ir priežiūrą vykdančioms bendrovėms ūkininkas yra tarsi tuščia vieta, su juo visiškai nesiskaitoma. Žinant, kad bus tvarkoma aukštos įtampos linija, buvo būtina iš anksto apie tai įspėti ūkininką, bet taip esą padaryta nebuvo.

Dirba sovietiškai

Pasvalio rajono ūkininkas, rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Vilhelminas Janušonis nuo energetikų nukentėjo pernai pavasarį. Balandžio antroje pusėje jo žieminių kviečių pasėliuose elektros skirstymo tinklų bendrovės darbuotojai keitė stulpus ir ekskavatoriais, buldozeriais išvažinėjo kviečius. Tiesa, prieš darbų pradžią bendrovės meistras ūkininkui paskambino ir pranešė, o V. Janušonis sutiko į pasėlių lauką įleisti techniką, tačiau nesitikėjo, kad padaryta žala bus tokia didelė. „Mano skaičiavimu, netekau pusės hektaro kviečių derliaus, ne vieniems metams sugadinta dirvožemio struktūra, tad nuostolius vertinu beveik tūkstančiu eurų“, – konstatavo ūkininkas. Energetikai, vadovaudamiesi Pasvalio rajono savivaldybės administracijos komisijos įvertintais nuostoliais ir suskaičiuota žala, kaip kompensaciją pasiūlė 170 eurų.

„Tai absurdas. Visiškai bloga žalos nustatymo metodika, nes šitaip skiriasi žalos vertinimas“, – piktinosi V. Janušonis. Ūkininkas, jausdamas apmaudą, tokios energetikų kompensacijos atsisakė. Jis pastebi, kad energetikams esą dar būdinga sovietinė darbo kultūra – laukuose paliko gelžbetonio liekanų, dėl to jis, kuldamas kviečius, vos nesugadino kombaino.

Tikina, kad žalą kompensuoja

Paklausus apie ūkininkų pasėliuose vykdomus darbus ir žalas, elektros linijų montavimo ir remonto darbus atliekančios UAB „Tetas“ atstovė – administratorė Lina Jackūnienė tikino, kad įmonė stengiasi informuoti ūkininkus apie jų pasėliuose teisės aktais nustatyta tvarka planuojamus vykdyti darbus. „Ūkininkų pasėliams padaryta žala kompensuojama, susitarus abiem šalims dėl jos dydžio bei vadovaujantis žalos žemės ūkio pasėliams apskaičiavimo metodika“, – informavo bendrovės administratorė.

Ūkininkų pretenzijų mažėja

Įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ryšių su visuomene projektų vadovas Paulius Kalmantas patvirtino, kad, prieš pradėdamas elektros ar dujų skirstymo tinklų eksploatavimo arba priežiūros darbus, rangovas turi gauti sutikimus atlikti darbus žemės savininkų sklypuose. Tokiu būdu ūkininkai yra informuojami apie planuojamus darbus. „Jeigu kreipiamasi dėl galbūt padarytos žalos, aiškinamasi, ar tai ESO, ar rangovų kaltė, ar informacija pagrįsta, toliau viskas perduodama  žalų vertintojui“, – teigė ESO atstovas. Pagal gautą sąmatą žala ūkininkams esą kompensuojama. 2019 m. gautos 7 pretenzijos dėl išvažinėtų pasėlių, 2020 m. – 3. Šiemet jau gauta viena pretenzija iš Kauno r. sav., tačiau tyrimas dėl padarytos žalos dar nebaigtas.

Nutraukia elektros tiekimą

P. Kalmanto teigimu, prasidėjus žemės ūkio darbams, fiksuojami ir pirmi atvejai, kai dėl žemės ūkio technikos kliudytų ar nugriautų elektros oro linijų atramų yra nutraukiamas elektros energijos tiekimas. Tai ne tik sukelia nepatogumų klientams dėl dingusio elektros energijos tiekimo, bet ir pridaro nuostolių ESO bei įvykio kaltininkui. „Nepatogumų dingus elektrai dažniausiai patiria nedaug klientų, tačiau ESO stengiasi, kad energijos tiekimas būtų atkurtas kaip įmanoma greičiau“, – tikino ESO atstovas. Pradėjus dirbti laukus, šiemet tokių atvejų užfiksuota jau du. Pernai buvo apie 20. Jų metu elektra išjungta per 300 vartotojų.

Jei nutinka taip, kad technika kliudo elektros oro linijų atramas, P. Kalmantas ragina apie įvykį kuo skubiau pranešti ESO ir sulaukti atvykstančių bendrovės darbuotojų. „Jie vietoje įvertina pažeidimą ir imasi visų priemonių, kad elektros tinklas kuo skubiau būtų sutvarkytas“, – tikino jis.

Žemės ūkio technikai pažeidus atramą, bendrovės specialistai informuoja policiją. Surašius eismo įvykio deklaraciją, siunčiama informacija įvykio kaltininko draudikui dėl nuostolių atlyginimo. Pasitaikius atvejams, kai žemės ūkio technika nebūna draudžiama privalomuoju draudimu, kaltininkas arba atlygina žalą pats, arba žala iš jo išieškoma.

Asta ŠUKIENĖ

Autorės nuotrauka

2021-05-22