V. Mazuronis: „Apvaliąja mediena Lietuvoje gali apsirūpinti visi norintieji“

Apvaliosios medienos elektroninės pardavimų sistemos (AMEPS) duomenimis, antro 2014 m. pusmečio aukcionuose (aukcionai organizuojami ateinančiam pusmečiui) nupirkta tik 79 proc. pasiūlytos apvaliosios medienos iš valstybinių miškų.

Birželio 3 d. AMEPS paskelbti š. m. II pusmečio medienos aukciono rezultatai rodo, kad nenupirkta per 20 proc. pasiūlytos apvaliosios medienos: pjautinųjų pušies rąstų – 7 proc., eglės – 15 proc., plokščių ir malkinės medienos – 30 proc., popiermedžių – 45 proc., kirtimo atliekų – 33 proc. Mažėja popiermedžių, plokščių ir malkinės medienos kainos – vidutiniškai apie 5–6 proc.
Sistemoje registruota per 900 pirkėjų, 2014 m. II pusmečio aukcione – daugiau kaip 1 300 pasiūlymų.
„Statistika rodo, kad medienos rinkoje pakanka ir visi, kas nori, ja apsirūpina. Siekdami išlikti geriausiai miškus tvarkančia valstybe pasaulyje, privalome toliau užtikrinti darnų išteklių naudojimą: kuo mažiau eksportuoti ir kuo daugiau perdirbti vietoje“, – sako aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.

Lietuvos medienos perdirbėjams siūloma sudaryti su miškų urėdijomis ilgalaikes sutartis kaip nuolatinio medienos tiekimo garantą.
Miškų urėdijos 2013 m. yra sudariusios ilgalaikių sutarčių 1,8 mln. kietmetrių medienos, todėl netikslu teigti, kad vidaus rinka visiškai neapsaugota nuo žaliavos eksporto. Pavyzdžiui, įmonės, sudariusios ilgalaikes sutartis su miškų urėdijomis, užsitikrina ilgalaikį medienos tiekimą dešimčiai metų už sutartą kainą. Privačių miškų savininkai negali pasiūlyti tokių garantijų, todėl medieną parduoda tam, kas pasiūlo didesnę kainą.
Aplinkos ministerijos ir Generalinės miškų urėdijos pastangomis miškų urėdijų medienos pardavimai įmonėms, eksportuojančioms medieną, per dešimtmetį sumažėjo beveik dvigubai. Toliau siekiama imtis visų priemonių, kad apvaliąja žaliavine mediena apsirūpintų Lietuvos perdirbėjai, o ne eksportuotojai.

Statistikos departamento duomenimis, medienos gamybos ir medienos eksporto santykis Lietuvoje yra mažiausias, palyginti su Latvija ir Estija. Medienos eksportas iš valstybinių miškų pagamintos medienos mažesnis nei 12 proc. pagaminto kiekio. Svarbu tai, kad šis medienos kiekis – daugiausia popiermedžiai, kurie Lietuvoje neapdirbami.
Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, pagal nuosavybės formas 49,4 proc. Lietuvos miškų yra valstybiniai, 38,4 proc. – privatūs ir 12 proc. – rezervuoti nuosavybės teisėms atkurti. Iš viso abiejuose miškų ūkio sektoriuose – valstybiniame ir privačiame – per 2013 m. iškirsta apie 7 mln. m³ apvaliosios medienos. Per tą patį laikotarpį miškų urėdijos pardavė apie 340 tūkst. m³ medienos įmonėms, išvežančioms medieną iš šalies. Likusi dalis eksportuota iš privačių miškų.
Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, Lietuvoje pjautinųjų rąstų kainos 0,4 proc. mažesnės nei artimiausiose valstybėse (Estija, Latvija, Lenkija, Suomija, Švedija). Padarinės medienos kaina mažesnė 2,5 proc.
Miškų urėdijos 2013 m. sumokėjo daugiau kaip 222 mln. Lt mokesčių į valstybės biudžetą, t. y. daugiau kaip 42 proc. nuo metinių gautų pajamų.

Visuomenės informavimo skyrius