V. Mazuronis: Lietuvos meškeriotojai turės savo balsą Europos Parlamente

Šiandien Valentinas Mazuronis pritarė iniciatyvai kurti naują europarlamentinę grupę Vandens aplinka ir mėgėjiška žūklė, bei pareiškė norą tapti jos nariu. Šios grupės tikslas − stiprinti Europos Parlamento narių ir žvejų mėgėjų bendradarbiavimą, spręsti klausimus susijusius su mėgėjiškos žūklės, vandens telkinių apsaugos, kaimo plėtros, turizmo skatinimu, taip pat pasitelkti mokslininkų, aplinkosaugos ekspertų įžvalgas priimant sprendimus ES lygmeniu.

DSC_9035„Naujos darbo grupės posėdžiuose akcentuosiu, jog Lietuvai skiriama ES lėšų dalis kaimo turizmo plėtrai bei mėgėjiškai žūklei yra nepakankama. Situacija, kai žvejų mėgėjų keliamiems klausimams neskiriamas reikiamas dėmesys ir finansinė parama, turi būti keičiama. To ir sieksiu aktyviai dalyvaudamas šioje grupėje. Kviečiu visus žvejus mėgėjus, jų organizacijas aktyviai teikti pasiūlymus ir dirbti kartu keičiant šią situaciją, − sakė Valentinas Mazuronis.

Europos Parlamento narys atkreipė dėmesį, kad mėgėjiškos žūklės propagavimas ne tik prisideda prie gamtos išsaugojimo, bet ir gali sukurti papildomų darbo vietų kaimiškose vietovėse, taip pat skatina turizmo, smulkaus ir vidutinio verslo šiame sektoriuje plėtrą, todėl aktyvus darbas parlamentinėje grupėje glaudžiai bendradarbiaujant su meškeriotojais Lietuvoje gali būti svarbus ir naudingas.