Vaiko globa – didelė širdis ir ryžtingi sprendimai

Viena svarbiausių šių dienų Lietuvos aktualijų – vaikų globos namuose gyvenančio ar laikinai iš šeimos paimto vaiko globa, pagalba be tėvų užaugusiems pilnametystės sulaukusiems vaikams. Nors Alytaus rajono savivaldybė neturi vaikų globos namų, rajono vaikai priglaudžiami kaimyninių savivaldybių globos namuose, nelaukdama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodymų, ėmėsi iniciatyvos spręsti šią problemą.

Vakar į apskritojo stalo diskusiją „Pasiruošimas perėjimui nuo institucinės vaikų globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje – Alytaus rajono savivaldybės geroji patirtis“, kuri vyko Alytaus rajono savivaldybėje, buvo pakviesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, atstovai, globėjai, savivaldybės darbuotojai.

Diskusijoje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranckevičius.

Valdiškų globos namų neturi likti

A. Vrubliauskas diskusijos dalyviams palinkėjo ryžtingų ir operatyvių sprendimų. „Mūsų tautai atėjo laikas apsispręsti, kuria kryptimi einame. Manau, kad neturėtų likti tokių valdiškų vaikų globos namų, kokie yra dabar“, – sakė meras A. Vrubliauskas. „Jau dabar turime spręsti, ką daryti su vaikais, kurie jau šiandien paimami iš šeimų. Kur juos nukreipti? Juk ir jie kurs ateities Lietuvą“, – kalbėjo rajono vadovas.

Meras pasidžiaugė Alytaus rajone Rumbonyse gyvenančiomis vienuolėmis, kurios išaugino 28 vaikus. „Tai yra gražus pavyzdys, kaip didelė širdis, altruizmas, atsidavimas gali dovanoti meilę vaikui“, – sakė A. Vrubliauskas. Jis pažymėjo, kad vienuolė Danutė Konstancija Saboniūtė už beatodairišką meilę ir ilgametę globą vaikams, pasiaukojimą žmonėms ir atsidavimą tarnystei yra siūloma paskelbti šių metų Alytaus rajono garbės piliete.

Alytaus rajone – iki 20 profesionalių globėjų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė pristatė institucinės globos pertvarkos reformą, kurios esmė sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų (švietimo, socialinės, sveikatos priežiūros, integracijos ir pan.) sistemą. „Kiekvienas regionas turi pasiruošti kompleksinį planą, kaip bus pereinama prie globos bendruomenėje. Daug dėmesio bus skiriama prevencijai“, – sakė ministerijos atstovė. Planuojama, institucinė vaiko globos pertvarka vykdoma etapai, I etapas, kuriame reikia išsiaiškinti paslaugų poreikius ir sudaryti kompleksinius planus turi įvykti iki 2017 metų.

Panašią pertvarką siūlo ir nevyriausybinės organizacijos. Vaiko interesų atstovavimo patarėja Virginija Pleckevičienė pasidalino SOS vaikų kaimo gerąją patirtimi. Organizacija šioje srityje dirba jau 20 metų. Pertvarkant didelius vaikų globos namus, kiekvienoje savivaldybėje V. Pleckevičienė siūlo įkurti paramos centrą, kuris koordinuotų ir administruotų paslaugų teikimą, t.y. centre dirbtų profesionalūs globėjai, pas kuriuos laikinai gyventų paimti iš šeimų vaikai, su vaikų šeimomis dirbtų žmonės, atliekantys prevencinį, kad vaikus būtų galima sugrąžinti į šeimą arba nereiktų iš jos paimti. „Veiktų bendruomeniniai globos namai, kuriuose nuolat gyvenų vaikai, laukiantys įvaikinimo ar globos. Pagalba būtų teikiama jaunuoliams, sulaukus pilnametystės – palydimoji globa, t.y. jie gyventų savarankiškai, bet prižiūrimi atninkamo darbuotojo“, – sakė V. Pleckevičienė. Ji pažymėjo, svarbiausia, kad nauja reforma užtikrintų kokybiškų paslaugų suteikimą vaikams.

Apie reformą Alytaus rajone kalbėjo meras A. Vrubliauskas: „galėtų atsirasti iki 20 profesionalių globėjų, kurie priglaustų iki 50 vaikų. Apie 40 procentų tokių vaikų galėtų grįžti į šeimą“. Taip pat rajone galėtų veikti 2–3 bendruomeniniai vaikų globos namai, mobili specialistų grupė, kurią sudarytų seniūnijų socialiniai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir įvairių sričių specialistai. Visi jie dirbtų prevenciškai, kad nereikėtų vaiko paimti iš šeimos. Šiuo metu 59 Alytaus rajono vaikai auga globos namuose, 69-ios globėjų šeimos įsivaikinusios ar globoja 128 vaikus.

Reformoje svarbus nuoseklumas

Diskusijoje kalbėję pranešėjai pažymėjo, kad darbas šioje srityje turi būti nuoseklus, nefragmentiškas, apimantis visą procesą nuo prevencijos iki palydimosios globos. Mero A. Vrubliausko diskusijų metu išsakyta mintis, kad problemas reikia spręsti šiandien, ne tik diskutuoti irgi sulaukė palaikymo. Meras domėjosi, kaip organizacijos dirba su tomis šeimomis, kurios gyvena kaime ir visai neturi socialinių įgūdžių, t.y. nežino nei kada sėti, nei ravėti. Diskusijoje dalyvavusi psichologė Aurelija Lingienė, pažymėjo, kad socialinis darbuotojas ar bendruomenės narys turi ateiti tokioms šeimoms į pagalbą ir kartu su jomis viską daryti.

Nevyriausybinių organizacijų įdirbis

Organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė Rasa Dičpetrienė, kalbėdama apie efektyvias alternatyvas institucinei vaikų globai pažymėjo, kad labai svarbus žmogiškumas, teigiamas požiūris, kuriuo rajono savivaldybės vadovai pasižymi. „Džiugu, kad Alytaus rajono savivaldybėje sulaukiame palaikymo ir pritarimo“, – sakė R. Dičpetrienė. Alytaus rajono savivaldybė jau 7 metus gražiai bendradarbiauja su organizacija Gelbėkit vaikus, su kuria įvykdytas projektas – suburta specialistų komanda, kuri socialinės rizikos šeimoms spręsti jų problemas padėta vietoje. „Ypač stiprios specialistų komandos Dauguose ir Makniūnuose“, – pažymėjo psichologė Aurelija Lingienė.

Nevyriausybinė organizacija „Padovanokim šypseną“ jau trylika metų rūpinasi socialinės rizikos šeimomis. „Alovėje, Rimėnuose, Krokialaukyje atidarė vaikų dienos centrus, kuriuose ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, bendraujama su jais, moka gyvenimiškos patirties,“- sakė socialinė pedagogė Jurgita Mikulionienė.

Pagalba šeimoms

Prieš keturis metus mero A. Vrubliausko iniciatyva Alytaus rajono savivaldybėje pradėta įgyvendinti  „Priklausomybių mažinimo programa“. Programos privalumus ir iššūkius pristatė jos koordinatė Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė. Ji pažymėjo, kad programa sėkminga. Per metus joje dalyvauja 50–60 žmonių. „Padėti žmogui, priklausomam nuo alkoholio tai bendras visų darbas: gydytojų, psichiatrų, socialinių darbuotojų, bendruomenės. Svarbus palaikymas, paskatinimas ir pačio norinčiojo gydytis motyvacija“, – sakė D. Kitavičienė, padedanti nuo alkoholio priklausomiems rajono žmonėms.

„Nuolatinės lankymasis pagalbos reikiančioms šeimos, praktiškas veikimas kartu, visuomenės požiūrio keitimas“, – duos rezultatų įsitikinęs rajono meras A. Vrubliauskas. „Toms šeimoms reikia jautrumo, patarimo, paprasto bendravimo ir didelės kantrybės su jomis dirbant. Kas padės jiems, jeigu ne mes? – klausė rajono vadovas.

Alytaus rajono savivaldybės informacija