Valstybės remiamas paskolas studentams teiks du bankai

2014 metais valstybės remiamas paskolas studentams teiks du bankai – DNB ir Swedbank, savo paskoloms pasiūlę 2,1 proc. maržą ir litais, ir eurais. Sutartis su jais ketinama pasirašyti iki kovo pabaigos.
Šie bankai atitiko kredito įstaigų atrankos komisijos nustatytus kriterijus, tarp jų – ir reikalavimą dėl didžiausios leistinos bankų maržos. Palyginti su praėjusiais metais, ji sumažinta nuo 2,2 iki 2,1 proc.
Visą valstybės remiamos paskolos studentams palūkanų normą sudaro kredito įstaigų marža ir 3 mėnesių tarpbankinės palūkanų litais (VILIBOR) arba eurais (EURIBOR) normos, tad visas palūkanų dydis š.m. kovo 21 dienai litais būtų 2,51 proc., eurais – 2,415 proc.
Šiemet valstybė numato garantuoti iki 65 mln. litų paskolų studentams su valstybės garantija.
Valstybinis studijų fondas paskelbs išsamią informaciją apie paskolų sąlygas interneto svetainėje www.vsf.lt, kai tik bus pasirašytos sutartys su bankais – tą numatoma atlikti iki kovo pabaigos.
Minėtos paskolos teikiamos nuo 2009 metų. 2009-2013 metais studentai su kredito įstaigomis pasirašė valstybės remiamų paskolų sutarčių už 3,78 mln. eurų ir 135,59 mln. litų.  Bendra šiuo laikotarpiu pasirašytų valstybės remiamų paskolų sutarčių suma siekia 148,64 mln. litų.

Papildoma informacija:
Kredito įstaigas atrinko komisija, kurią sudaro Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų bei Valstybinio studijų fondo ir studentų organizacijų atstovai. Vertindama pasiūlymus, komisija atsižvelgė į kredito įstaigų siūlomą maksimalią paskolos sumą, maksimalią palūkanų normos maržą (kurios dydis turėjo būti ne didesnis nei 2,1 proc.), paskolos gavėjams numatytus taikyti mokesčius, bendrą valstybės remiamos paskolos kainos metinę normą (visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius ir bet kuriuos kitus su valstybės remiamos paskolos suteikimu susijusius mokesčius), paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpius ir galimų atidėjimų skaičių bei vietoves, kur bus teikiamos paskolos.
 
Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Valstybinis studijų fondas. Studentus, už kuriuos studijų laikotarpiu apmokamos palūkanos bankams, kiekvieno paskolų teikimo laikotarpiu atrenka Fondas, atsižvelgdamas į turimas lėšas. Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, jis tai nurodo pildydamas prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti, taip pat pateikia Fondui dokumentus, įrodančius atitiktį pirmumo teisę suteikiančiam kriterijui. Jeigu fondas neapmoka paskolos palūkanų studentui, o paskolos studijų kainai metinė palūkanų norma studijų metu viršija 5 procentus, iš valstybės lėšų gali būti apmokama 5 procentus viršijanti palūkanų dalis. Pastaroji nuostata netaikoma, kai apmokamos visos palūkanos ir tada, kai paskolos gavėjas laikinai sustabdo studijas.
 
Finansų ministerijos
Viešųjų ryšių skyrius
(8 5) 239 0022
www.finmin.lt
Valstybinio studijų fondo
Paskolų skyrius
(8 5)  255 3371
www.vsf.lt