Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai užtikrins sąžiningesnę konkurenciją

Šiandien, lapkričio 12 d., Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama viešuosiuose pirkimuose leisti dalyvauti tik sąžiningai mokesčius mokantiems tiekėjams, sudaryti galimybes perkančiajai organizacijai atmesti blogai ankstesnes viešųjų pirkimų sutartis vykdžiusių tiekėjų pasiūlymus ir spręsti kitas viešųjų pirkimų praktikoje kylančias problemas.

 „Įvertinę praktikoje kylančias problemas siūlome įtvirtinti, kad viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis tiekėjas būtų laikomas įvykdęs mokestinius įsipareigojimus, kai tiekėjo skola yra mažesnė kaip 50 eurų. Kartu siūlome nustatyti prievolę perkančiajai organizacijai atmesti tiekėjo, kuris nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, pasiūlymą. Manome, kad siūlomi Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ne tik užtikrins sąžiningesnę tiekėjų konkurenciją, bet ir paskatins įmones laiku sumokėti mokesčius“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

 Šiuo metu galiojantis viešųjų pirkimų reguliavimas perkančiajai organizacijai nustato galimybę pačiai spręsti, ar reikalauti, kad viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas būtų sumokėjęs visus mokesčius valstybei. Nustačius tokį reikalavimą, tiekėjo pasiūlymas turi būti atmetamas esant net kelių litų ar centų mokestinei nepriemokai. Jeigu perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti pažymas apie mokestinių įsipareigojimų įvykdymą, viešajame pirkime vienodai varžosi tiek sąžiningai mokesčius mokantys tiekėjai, tiek tie, kurie jų nemoka.

Ūkio ministerijos parengtame įstatymo projekte taip pat siūloma įtvirtinti vadinamuosius juoduosius tiekėjų sąrašus. Perkančioji organizacija privalės įrašyti į šį sąrašą tiekėjus, kurie neįvykdys pirkimo sutarties ar netinkamai ją vykdys ir tai bus esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl kurio bus nutraukta pirkimo sutartis. Į juoduosius tiekėjų sąrašus tiekėjai pateks ir tada, jeigu sutartis nebus nutraukta, bet bus priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

 Pasak ūkio ministro, viešai skelbiami juodieji tiekėjų sąrašai drausmins viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus ir padės spręsti seniai perkančiųjų organizacijų keliamą problemą dėl netinkamo pirkimo sutarčių vykdymo. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą nėra jokių galimybių nesudaryti sutarties su tiekėju, kuris pateikia geriausią pasiūlymą, nors pagal ankstesnių viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą matyti, kad sutartis gali būti įvykdyta netinkamai. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimuose siūloma sudaryti galimybę neleisti juoduosiuose tiekėjų sąrašuose esantiems tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 3 metus nuo jų įrašymo į sąrašą dienos.

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvų, taip pat ir šių metų vasario mėn. priimtų naujų direktyvų, nuostatas ir siekiant spręsti su finansinių paslaugų pirkimais susijusias problemas, tikslinama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta išimtis finansinių paslaugų pirkimams.

 Įstatymo projekte siūloma nustatyti galimybę minėta išimtimi pasinaudoti visoms perkančiosioms organizacijoms, ne tik finansų politiką formuojančioms perkančiosioms organizacijoms. Pagal patikslintą išimtį finansinės paslaugos, susijusios su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, taip pat paskolos, susijusios ar nesusijusios su vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, galės būti perkamos netaikant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių.

 Šiuo metu teisinis reguliavimas nustato administracinę atsakomybę už Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus perkančiųjų organizacijų vadovams, pirkimų komisijos nariams ir pirkimus atliekantiems asmenis. Tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos darbo praktika rodo, kad įstatymo pažeidimų padaroma ir sudarant sutartis ar prižiūrint, kaip jos vykdomos. Atsižvelgiant į tai įstatymo projekte siūloma tikslinti ir išplėsti subjektų, kurie atsako už minėtus pažeidimus, ratą. Atitinkamai siūloma keisti ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

 Ūkio ministerijos parengtas Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektas artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui.

 Vaiva Gogelienė
 Ministro patarėja
 Tel. 8 706 64 842
 El. p. vaiva.gogeliene@ukmin.lt