VKEKK patvirtino gamtinių dujų skirstymo kainas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainas, kurios bus taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. VKEKK, patikrinusi kainų projektą, nustatė, kad AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos apskaičiuotos pagal nustatytus reikalavimus, o apskaičiuota vidutinė skirstymo kaina neviršija VKEKK 2015 metams nustatytos skirstymo kainos viršutinės ribos – 25,80 litų už megavatvalandę (Lt/MWh).

2015 m. gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba didėja 16,7 proc., tačiau skirtingoms vartotojų grupėms  gamtinių dujų skirstymo kainos nuo 2015 m. sausio 1 d. didėja nuo 5,1 iki 9,5 proc. Pagrindinė dujų skirstymo kainos didėjimo priežastis – 2015 m. prognozuojami 17 proc. mažesni paskirstyti gamtinių dujų kiekiai.

Skirstymo kainos diferencijuojamos į septynias kainų grupes. Priklausomai nuo vartotojui ar objektui per metus pristatyto dujų kiekio, jis priskiriamas tam tikrai kainų grupei.

Lentelėje pateiktos AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos, kurios bus taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. (be pridėtinės vertės mokesčio):

dujos

Naujos gamtinių dujų skirstymo kainos bus paskelbtos AB „Lietuvos dujos“ tinklalapyje www.lietuvosdujos.lt.

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. AB „Lietuvos dujos“ veikia kaip gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius, atsakingas už skirstomojo tinklo priežiūrą ir teikia gamtinių dujų skirstymo paslaugas vartotojams. Dujų skirstymo kaina yra viena iš bendros dujų kainos, kurią sumoka vartotojai, dedamųjų. Galutinę dujų kainą buitiniams vartotojams artimiausiu metu nustatys dujų tiekimo įmonės, kurias tvirtins VKEKK.

Daugiau informacijos:
 
Laura Šebekienė
Komunikacijos vadovė
Tel. +370 5 236 0135
Mob. +370 633 99940
El. p.: l.sebekiene@lietuvosdujos.ltwww.lietuvosdujos.lt

_______________

 

Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius AB „Lietuvos dujos“ atsakingas už dujų skirstymo infrastruktūrą, jos priežiūrą ir plėtrą, rūpinasi naujų dujų vartotojų pritraukimu ir prijungimu prie dujotiekių bei užtikrina garantinį dujų tiekimą vartotojams. Bendrovė eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. Jais gamtines dujas gauna daugiau kaip 560 tūkst. vartotojų.