Ypatingas dėmesys – jauniesiems ūkininkams

Gegužės mėnesį Lietuva Europos Komisijai (EK) turės pateikti savo kaimo plėtros 2014-2020 m. programą. Šiuo metu visose ES šalyse tebeverda aktyvios diskusijos dėl kai kurių priemonių ar veiklos sričių, numatytų šiose programose. Į Lietuvą atvykęs EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Mihail Dumitru susitiko su Lietuvos žemės ūkio ministerijos specialistais aptarti mūsų šaliai aktualių programos rengimo klausimų.

,,Mes norime kuo greičiau baigti rengti programą, tačiau dėl to neturi nukentėti jos kokybė”, – pabrėžė žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius. M. Dumitru nuomone, labai svarbu, kad programa nebūtų formali, o geriausiai atitiktų kaimo žmonių lūkesčius.

Susitikime buvo aptarta parama ma­žiau pa­lan­kioms ūki­nin­kau­ti vie­to­vėms, smulkių ūkių rėmimas, tačiau didžiausias dėmesys skirtas jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Tarp gausybės Europos Sąjungos finansuojamų priemonių ir veiklos sričių „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – bene populiariausia. Pasak M. Kuklieriaus, Lietuvoje tai labai jautrus klausimas, todėl būtina sukurti jauniems žmonėms tikrai patrauklų paramos paketą.

Kol kas vyksta diskusija dėl didžiausios paramos sumos jauniesiems ūkininkams. ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramą kaimo plėtrai, nustatyta, kad didžiausia paramos suma jaunajam ūkininkui gali siekti 70 tūkst. eurų, tačiau kiekvienoje šalyje ji turėtų būti nustatyta  atsižvelgiant į tos šalies ekonominius  ir socialinius rodiklius. „Paramos norėtųsi didesnės, nes pradžia tikrai nėra lengva, reikia ir investicijų, ir pagrindo, ant kurio galima būtų įkurti ūkį“, – atkreipė dėmesį M. Kuklierius. Dar nežinia, ar bus leista paramos lėšomis įsigyti ūkinių gyvūnų – tai priklausys nuo derybų su EK vertinant kaimo plėtros programos projektą. Numatyta, kad paramą gavę jaunieji ūkininkai per 18 mėnesių nuo įsikūrimo datos turės atitikti „aktyvaus ūkininko“ sąvoką, dėl kurios tebediskutuojama ir ginčijamasi. Gera naujiena ta, kad paramos ūkiui dydis nebus siejamas su valdomos žemės plotu. O jei įsikuriant valda bus atidalijama, tokios valdos dydis turės būti ne mažesnis kaip 30 ha, išskyrus ūkio specializacijos keitimo atveju.