Žaliasis kursas – gairės verslo ir visuomenės gerovei gerinti

 

Kviečiame dalyvauti Verslo ir mokslo forume – tarptautinėje konferencijoje „Žaliasis kursas – gairės verslo ir visuomenės gerovei gerinti“, kuris vyks Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.) rugsėjo 21 d. Forumas organizuojamas siekiant plėtoti diskusijas apie strateginius požiūrius, iššūkius ir galimybes vystant tvarią ES ekonomiką, verslo iniciatyvas, skirtas efektyviam išteklių naudojimui užtikrinant žiedinę ekonomiką bei biologinę įvairovę mažinant taršą, darančią poveikį vietiniams ir globaliems sprendimams siekiant užtikrinti žmonių ir verslo gerovę.

Gerąją praktika ir patirtimi pasidalins įmonės, siūlančios ekologiškus produktus – Kanapių augintojus, perdirbėjus ir verslo inovatorius vienijanti organizacija KAPVIA ir įmonė “Dream Food“. Forume dalyvaus įmonės, siūlančios verslui inovatyvius sprendimus, – UAB “Nando Labs” ir Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, pristatanti Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistemą (TITRIS), Tikslųjį ūkininkavimą bei integruotą augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą (IKMIS).

1-oje sesijoje „Strategija Nuo ūkio iki stalo – sveika, draugiška aplinkai maisto sistema“, kurią moderuos  Mindaugas Maciulevičius, diskutuos verslo, mokslo ir politikos atstovai. 2 – ąją sesiją „Verslo iniciatyvos atliepiant žaliojo kurso iššūkius“ moderuos Rasa Tumaševičiūtė, diskutuos  verslo ir politikos atstovai.

Forumo metu bus pristatoma su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimu ir gerąją patirtimi susijusi informacija. Projekto „Komunikacijos priemonių, skatinančių efektyvų KPP taikymą inovacijų diegimui kaimo vietovėse, trumpųjų maisto grandinių plėtrai, LEADER bendradarbiavimo skatinimui ir tvariems bioekonomikos sprendimams, įgyvendinimas“ (Nr. PLKT-KK-20-2-09779-PR001) priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Verslo ir mokslo forume dalyvaujantiems kontaktiniu būdu, būtina turėti galiojantį Galimybių pasą arba ES skaitmeninį COVID sertifikatą.

Konferencijos programa: https://www.ruraldevelopment.lt/political-forum-programme/

 

 

 

 

 

 

2021-09-16