Žemdirbių kišenės papilnės

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams šiandien pradeda mokėti kompensavimo lėšas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. Kompensacijos mokamos pagal 2019 m. pateiktas paraiškas už deklaruotus plotus. Finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms išmokoms, siekiant papildyti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui.

39 tūkst. ūkininkų sąskaitas pasieks 4,6 mln. Eur paramos suma. Šios lėšos skirtos kompensuoti ūkininkams prarastas pajamas dėl 2019 m. tiesioginių išmokų paraiškoms pritaikytos finansinės drausmės. Finansinė drausmė taikoma vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentu, kompensavimo suma mokama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo.

Paramos gavėjui mokėtina kompensavimo suma apskaičiuojama pateiktai paraiškai pritaikytą finansinės drausmės sumą dauginant iš finansinės drausmės kompensavimo koeficiento. Išmokai už 2019 m. paraišką taikomas 0,445 koeficientas. Pavyzdžiui, jei ūkininkui dėl pritaikytos finansinės drausmės išmokų suma buvo sumažinta 1 000 Eur, tai jam bus kompensuota 445 Eur (1 000 x 0,445 = 445). Tuo atveju, kai kompensavimo suma yra mažesnė nei 1 Eur, paramos gavėjui apskaičiuota suma neskiriama. Paramos gavėjams, nepateikusiems paraiškų 2020 m., kompensacijos nėra mokamos.

Jei paramos gavėjui buvo pritaikyta sankcija už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą, finansinės drausmės kompensavimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į sumažintą dėl sankcijos išmokų sumą.

Paramos lėšos bus mokamos į 2020 m. pateiktose paraiškose už deklaruotus plotus nurodytas banko sąskaitas. Siekdami, kad kompensacinės lėšos pasiektų paramos gavėjų ar jų valdos perėmėjų sąskaitas, prašome ūkininkų pasitikrinti, ar nesikeitė bankas ir (ar) banko sąskaita. Lengvai ir paprastai tai galima padaryti prisijungus prie NMA informacinio portalo. Taip pat portale pareiškėjas gali sužinoti apie išmokėtą kompensavimo sumą (skiltyje „Mokėjimų / atsiskaitymų informacija“).

NMA informacija

123rf nuotrauka

2021-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

kompensavimo lėšos, deklaruoti plotai