Žemės sklypų ribos ženklinamos naujausius standartus atitinkančiais riboženkliais

Žemės sklypų ribos privalo būti ženklinamos vadovaujantis  Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis ir Riboženklių standartais, patvirtintais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-424 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo“ pakeitimo“.

Su Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis ir Riboženklių standartais galima susipažinti čia.

Naujos redakcijos Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės ir Riboženklių standartai buvo parengti siekiant supaprastinti ir detalizuoti žemės sklypų ribų ženklinimo tvarką, panaikinti iki šiol galiojusius, itin daug prieštaravimų kėlusius riboženklių standartus ir, atsižvelgus į teigiamą Vakarų Europos šalių praktiką, nustatyti naujus riboženklių standartus.

Dėl naujųjų reikalavimų nuolat sulaukiame teigiamų atsiliepimų iš žemės sklypų savininkų bei matininkų, jau pradėjusių žemės sklypų ribas ženklinti riboženkliais, atitinkančiais naujuosius Riboženklių standartus.

zemeLietuvoje yra 3 įmonės, kurios ėmėsi iniciatyvos ir pradėjo gaminti / tiekti naujus standartus atitinkančius riboženklius, taip prisidėdamos prie pažangios žemės sklypų ribų ženklinimo kultūros kūrimo.

Daugiau informacijos apie naujos redakcijos Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles ir Riboženklių standartus gali suteikti Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Paužolis, tel. (8 5) 200 0296 arba el. p. Giedrius.Pauzolis@nzt.lt.