Žemės sklypų savininkai raginami pasitikrinti nustatytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotus

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypų savininkams siūlo suskubti pasitikrinti, ar jų valdomuose žemės sklypuose nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų.

Informuojame, kad atnaujinta informacija apie apleistus žemės ūkio naudmenų plotus paskelbta:

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo reikalavimai nustatyti Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informuojame, kad iki liepos 1 d. priimami pranešimai apie pastebėtus nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus ar pasikeitimus.

Pranešimai apie netikslumus ir pasikeitimus VĮ Valstybės žemės fondui gali būti teikiami:

  • naudojantis Lietuvos erdvinės informacijos portalo elektroninėmis paslaugomis;
  • paraiškų priėmimo informacinės sistemos interneto svetainėje (http://paseliai.vic.lt)
  • tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį) arba registruotu laišku.

Pagal pranešimus apie nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus, gautus iki liepos 1 d., bus tikslinamas Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys. Atkreipiame dėmesį, kad šis duomenų rinkinys naudojamas žemės mokesčiui apskaičiuoti.

Nustatytiems apleistų žemės ūkio naudmenų plotams gali būti taikomas didesnis žemės mokesčio tarifas (iki 4 procentų žemės mokestinės vertės).

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme nustatyta tvarka žemės mokesčio tarifus tvirtina savivaldybių tarybos.

Šių metų gegužės 18 d. duomenimis, šalyje nustatyta 71 112,3 ha apleistų žemės ūkio naudmenų plotų. Tai sudaro apie 2,1 proc. viso šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto (Lietuvos Respublikos žemės fondas, (2015 m.).

Aldona Jakavonienė
Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
8706 85005
m.t.8685 00691
aldona.jakavoniene@nzt.lt