Kvapų byloje žemės ūkis pralaimi

Dėl kvapų lygio koncentracijos ribos, kurios privalo neviršyti visos komercinės ūkinės veiklos įmonės, vyko ilgos ir aršios diskusijos. Tačiau kai Lietuvos žaliasis aljansas Sveikatos apsaugos ministeriją viešai apkaltino žemės ūkio įmonių protegavimu, buvo galima įtarti, į kurią pusę pakryps ginčų svarstyklės. Ir štai Aurelijus Veryga, laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas, praėjusį ketvirtadienį patvirtino higienos normos ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių pakeitimus.

Teks prisitaikyti per trejus metus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti kvapų kontrolę gyvenamojoje aplinkoje reglamentuojančio teisės akto pakeitimai įsigalioja nuo lapkričio mėnesio, o griežtesnė kvapo koncentracijos ribinė vertė brėžiama nuo 2024 metų. Taigi neskaičiuojant šių, lieka treji metai prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Dabar didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore, kuri buvo nustatyta 2010 m., yra 8 europiniai kvapo vienetai. O nuo 2024 m. sausio 1-osios šis rodiklis turės būti ne didesnis nei 5 (europinis kvapo vienetas yra toks kvapiųjų medžiagų kiekis oro kubiniame metre, kurį pajunta kvapo vertintojų grupė).

Nebeliko teisės akto projekte numatytos tam tikros lengvatos, aktualios žemės ūkiui, – ilgesnio pereinamojo periodo. Derybose su žemdirbių savivaldos organizacijomis, kuriose dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos atstovai, buvo sutarta, kad kaimo teritorijų aplinkos ore 5 europinių kvapo vienetų leidžiama kvapo ribinė vertė būtų užtikrinta nuo 2029 metų sausio 1-osios.

veiklą.

Visą straipsnį skaitykite ŪP Nr. 87, p. 7

Irma DUBOVIČIENĖ

ŪP korespondentė