Melžimo varžytuvės – kaip atspirtis pienininkystės sunkmečiui

„Sanitarinis pasiruošimas prieš melžimą sudėtingesnis, nei galėtų atrodyti“, – šmaikštauja „Geriausių melžėjų“ konkurso dalyvė Nijolė Litvaitienė.

Pieno ūkiais garsiame Prienų rajone įvyko respublikinio šviečiamojo renginio „Geriausi melžėjai“ turas.
Varžytuvės vyko ne kartą konkursų „Metų ūkis“ (pirmoji vieta 2004 m. ir 2015 m.), Gražiausia sodyba (1997 m., 2003 m.) laurus pelniusio Vidmanto Petraškos pieno ūkyje Mardosų kaime (Balbieriškio sen.).
Kaip teigė šio konkurso vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos doc. Saulius Tušas, pokyčiai pasaulio ir šalies pieno rinkoje atsijojo kelio ieškančių, bet sustiprino motyvuotų gyvulininkystės ūkių pozicijas, žemdirbiai ėmė daugiau investuoti į verslo kokybę, gamybos kaštų optimizavimą. Tokie ūkiai kaip V. Petraškos – šalies pienininkystės pagrindas.

Melžėjų trūksta
– Rajono pieno ūkiuose stokojama beveik dviejų dešimčių melžėjų, – kalbėjo Prienų r. meras ir ūkininkas Alvydas Vaicekauskas, sveikindamas respublikinio šviečiamojo renginio „Geriausi melžėjai“ dalyvius.
Nors renginiui diena pasitaikė ūkanota, šiaurės rytų vėjas nuo Nemuno nešė stingdantį šaltį, melžėjų varžytuvėms tas įtakos neturėjo. Teorinė konkurso dalis vyko erdviame ūkininko kieme, o praktinė – šaltojo laikymo galvijų tvarte. Konkurso organizatoriams talkino (virė kavą, arbatą, vaišino karštu šiupiniu) Alytaus profesinio rengimo centro moksleiviai, kuriuos atlydėjo šios žemdirbių pamainą rengiančios įstaigos vadovas Vytautas Zubras. Beje, alytiškiai atsivežė ir varžytuvių dalyviams užuovėjos suteikusią palapinę, ir stalus bei kėdes.
V. Zubras šmaikštavo, jog iki Antrojo pasaulinio karo dabartinis Prienų r. Mardosų kaimas priklausė Alytaus apskrities Antnemunio valsčiui, o nūnai buvusi Balbieriškio žemės ūkio mokykla prieš keletą metų tapo Alytaus PRC filialu.
„Geriausių melžėjų“ konkurso eigą koregavo vertinimo komisija – LSMU VA mokslininkai dr. S. Tušas, dr. Aldona Šimkienė, dr. Ramutė Mišeikienė, Kristina Odinienė ir Gediminas Gerulis. Jiems talkino ūkio šeimininkas V. Petraška, jo žmona Danutė, Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytoja, ir dukra Roberta, LSMU VA trečiakursė, būsimoji veterinarijos gydytoja.
Žinių teorijos konkurse daugiausia balų surinko R. Januša, vėliau prisipažinęs, jog yra ne tik ūkininkas, bet ir diplomuotas veterinarijos gydytojas. Antroje konkurso „Geriausi melžėjai“ rungtyje (melžtuvo sanitarinis apdorojimas) nepralenkiama buvo ūkininkė N. Litvaitienė, ne kartą dalyvavusi (ir skynusi laurus) melžėjų varžytuvėse rajone ir šalies mastu. Melžimas aikštelėje geriausiai sekėsi D. Kučinskienei – ji surinko daugiausiai balų, tačiau pieną švariausiai pamelžė N. Litvaitienė.
Konkurso dalyviai ūkio šeimininkams dėkojo už ramaus ir taikaus būdo juodmarges, kurios svetimų melžiamos lengvai „atleido“ pieną. Būsimoji veterinarijos gydytoja Roberta sakė atrinkusi „sukalbamiausias“ karves, kurios atėjo pakviestos vardais: Močia, Juodė, Kriaušė, Mėlynė, Ropė, Saulutė, Puta, Mija, Morka ir Uoga. Kiekvienas konkurso dalyvis laikydamasis visų sanitarinių ir higieninių reikalavimų turėjo pamelžti po dvi karves.

Kontrolė lygu pažanga
– Prienų rajone pienininkyste verčiasi 1 366 asmenys, laikantieji 5 751 karvę, – teigė Prienų r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis, – vyrauja šeimos ūkiai ir tai liudija šio verslo gyvybingumą.
– Pienininkystė stipri savo tradicijomis, – pastebi UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (GPK) Prienų r. skyriaus vadovė Lina Kriukelienė ir V. Petraškos pieno ūkį kuruojanti kontrolės asistentė Onutė Oleškevičienė.
Pasak L. Kriukelienės, šalyje 2016 m. spalio 1 d. buvo 49 184 karvių laikytojai ir 293 585 karvės, iš jų 49,7 proc. kontroliuojamos. Prienų rajone gyvulių kontroliavimo sistemoje dalyvauja 120 ūkininkų, laikančių 2 522 karves. L. Kriukelienės teigimu, savo pieno ūkio ateitį planuojantieji pripažįsta gyvulių produktyvumo kontrolės naudą. Pirmiausia – sistemingai nustatomi
karvių pieningumo, pieno sudėties, somatinių ląstelių skaičiai ir kiti rodikliai, suteikiama informacija apie pokyčius, kurie gali būti ir atsitiktiniai, ir susiję su galvijų ligomis bei paveldėjimu. Be to, GPK sistema ūkininkui suteikia galimybę sutrumpinti karvės neproduktyvų laikotarpį, gauti daugiau ir sveikų veršelių, sudaryti tinkamą šėrimo planą, sumažinti pašarų sąnaudas, išvengti ligų, o svarbiausia – atrinkti pačius produktyviausius galvijus bandai papildyti.
– Pieno supirkimo kainos keičiasi ne ūkininko naudai, todėl labai svarbūs gamybos kaštų mažinimo ir taupymo rezervai, į kuriuos ne visi atkreipia dėmesį, – priduria kontrolės asistentė O. Oleškevičienė. Jos teigimu, nuo pat ūkininkavimo pradžios GPK sistemoje dalyvauja V. Petraškos pieno ūkis. Pastaruoju metu šiame ūkyje kontroliuojama 70 Lietuvos juodmargių, kurių vidutinis produktyvumas – 5 850 kg 4,13 proc. riebalų ir 3,22 proc. baltymų pieno. Ūkyje bandos pamainai auginamos 39 telyčios.
Kiti į „Geriausių melžėjų“ konkursą savo atstovus delegavę ūkiai taip pat dalyvauja GPK sistemoje. Pavyzdžiui, D. Kairiūkštis savo ūkyje laiko 53 kontroliuojamas karves, kurių vidutinis produktyvumas – 6 390 kg (4,44 proc. riebalų ir 3,17 proc. baltymų). R. Janušos ūkyje kontroliuojama 31 karvė (produktyvumas – 5 498 kg, 4,11 proc. riebalų ir 3,20 proc. baltymų), G. Masikonio ūkyje kontroliuojama 71 karvė, vidutinis produktyvumas – 5 200 kg (3,89 proc. riebalų ir 3,21 proc. baltymų).
Pasak L. Kriukelienės, Prienų rajone ne tik GPK sistemoje dalyvaujantieji, bet ir kiti pieno ūkiai pastaruoju metu plečia bandas. Kitas dalykas – svarbu neprarasti saiko.
– Karvė labai jaučia žmogų, nori būti jo pakalbinama, paglostoma, – pasakojo kelių dešimt­mečių darbo gyvulininkystės ūkyje praktiką turinti ūkininkė, šiųmečio konkurso nugalėtoja N. Litvaitienė, – kita vertus, karvė – tai ūkininko piniginė.
„Geriausių melžėjų“ konkursas į V. Petraškos pieno ūkį sukvietė nemažai žiūrovų, suinteresuotų agrarinio sektoriaus plėtra asmenų. AB „Pieno žvaigždės“ Kauno regiono žaliavų vadovas Julius Bartkus sakė, jog kasdien iš V. Petraškos ūkio išsiveža po pusantros tonos pieno. Pastaruoju metu supirkimo kainos palengva kyla, o pasaulio rinkos žada šią tendenciją išlaikyti.
Konkurso dalyvius, šeimininkus ir organizatorius sveikino, prizų lietumi apipylė Prienų r. savivaldybės administracija, VĮ „Pieno tyrimai“, Lietuvos ūkininkų sąjungos rajono skyrius, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, AB „Kauno grūdai“, UAB „Ukmergės biofabrikas“, AB „Pieno žvaigždės“ ir kt.

Justinas ADOMAITIS
„ŪP“ korespondentas

Autoriaus nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.