Teisūs ir neteisūs

Iškirstus medžius savo miške savininkė pamatė praėjus daugiau kaip pusei metų po proskynos valymo.

Jei savo miške reguliariai neuogauji, negrybauji ar šiaip sveiku oru nekvėpuoji, vieną dieną atvykęs gali pamatyti, kad jame išpjauta medžių eilė, o rąstai jei ir neišvežti, tai nuo ilgo gulėjimo sudūlėję. Taip ir atsitiko Skuodo r. ūkininkei (pavardė redakcijai žinoma), kuri tik geram pusmečiui praėjus pamatė, kad jos miškelis gerokai apretintas.
Deja, ne kokie nors ilgapirščiai pasidarbavo, o valstybės valdoma elektros skirstymo įmonė. Pasiaiškinę situaciją supratome, kad valstybės įmonei savivaliauti teisę suteikia… teisės aktai, apie tai miško savininkų realiai neįspėjus.

Miškelį praretino paslapčia?
„Iš pradžių pamaniau, kad vėjas išvertė medžius, tačiau priėjusi arčiau savo akimis nebetikėjau – jie buvo nupjauti. Beržai, kurių kamienai 25 cm, eglės, drebulės gulėjo ant šono palei elektros liniją, vadinasi, šį darbą padarė energetikai. Niekas manęs neinformavo, kad bus pjaunami, niekas nepranešė ir apie tai, kad nupjautus galiu pasiimti. Jei būtų pagulėję dar pusmetį, kažin ir malkoms ar tiktų“, – pasakojo miško savininkė.
Moteris sakė suprantanti, kad jos dokumentuose įrašytas servitutas – elektros linijos apsaugos zona. Tačiau ar gali pjauti suaugusius medžius nieko jai nepranešę?
„To miško ir taip nedaug, trys hektarai su trupučiu. Pamenu, prieš gerą dešimtmetį čia kažką rekonstravo, platino tą apsaugos zoną. Medžių tada net negavome. O kodėl dabar reikėjo medžius pjauti? Gal laja plėtėsi arba kažkaip ten buvo“, – stebėjosi pašnekovė.
Nuvykę į vietą įsitikinome: medžiai tikrai išpjauti, dešimtys storakamienių beržų ir eglių guli ant žemės. Išsiaiškinome, kad šios linijos priežiūra priklauso ESO (AB „Elektros skirstymo operatorius“), ir kreipėmės į jos spaudos atstovą Martyną Burbą.

„Reikalavimų laikėsi“
Energetikų teiravomės, kokiuose dokumentuose ir kokia tvarka numatyta vykdant su elektros linijomis susijusius kirtimus miškuose, ar turi būti įspėtas miško savininkas, kokio pločio apsaugos zonos nustatytos, kada konkrečiai minėtu atveju medžiai buvo iškirsti.
M. Burbos atsiųstame atsakyme rašoma: „ESO skiria didelį dėmesį užtikrinant saugų ir patikimą elektros skirstymą ir tiekimą. Didžiąją dalį elektros skirstymo tinklo sudaro oro linijos, todėl, pavyzdžiui, esant stipriam vėjui dauguma elektros tinklo gedimų fiksuojama miškingose vietovėse, kai virstantys medžiai nutraukia oro linijas ir taip be elektros palieka gyventojus. (…) Elektros tinklų priežiūrą reglamentuoja energetikos ministro įsakymu patvirtintos Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Vadovaudamiesi šiuo teisės aktu periodiškai atliekame medžių, krūmų kirtimo ir genėjimo darbus miškų masyvų, nacionalinių ir regioninių parkų bei draustinių proskynose, kur nutiestos elektros linijos. Šiuo konkrečiu atveju minimoje teritorijoje driekiasi 10 kV oro linija. 2016 m. rugsėjo 29 d. buvo valomos apžėlusios elektros linijų proskynos, darbai buvo atlikti laikantis visų reikalavimų.“
Kad būtų aiškiau, M. Burba atsiuntė ir vaizdinės informacijos, iš kurios matyti, kokiu atstumu nuo elektros laidų gali būti medžių šakos, kokie proskynų pločiai, atsižvelgiant į linijomis tekančios elektros srovės įtampą. Šiuo konkrečiu atveju, kai įtampa laiduose siekia 10 kV, atstumas nuo šakų iki laidų turi būti bent 4 m, o nuo elektros linijos iki medžių – 10 m.

Įspėjimą gal ant medžio pakabino?
Keista: savininkas informuotas nebuvo (taip teigia), tačiau reikalavimai nepažeisti. Pažiūrėkime, kas tose taisyklėse sakoma, gal tikrai savininkų perspėti nereikia?
Susiradome dokumentą, kuriuo vadovaudamiesi energetikai verčia privatiems savininkams priklausančius miško medžius. Tai M. Burbos minėtos energetikos ministro patvirtintos Elektros tinklų apsaugos taisyklės.
Taisyklių 21.4 p. sakoma, kad „proskynose, kur pagal suderinamumą auginami medžiai ir krūmai, (energetikai privalo) iškirsti arba genėti aukštesnius kaip 4 m medžius, prieš tai įspėjus žemės savininkus arba naudotojus“. 25 str. nurodo, kad „medžių ir krūmų kirtimas, genėjimas ar kitoks pertvarkymas už elektros tinklų apsaugos zonų ribų derinami tarpusavyje su želdinių savininkais, taip pat su (25.1 str.): miškų urėdijomis arba nacionalinių (regioninių) parkų administracijų direkcijomis“ (kalba netaisyta).
Kaip jau sakėme, jokio pranešimo nei apie būsimus, nei apie atliktus darbus mūsų laikraščio skaitytoja nesulaukė. Tai gal energetikai vis dėlto pažeidė nustatytus reikalavimus ir medžius iškirto nesilaikydami teisės aktų nuostatų?
Atsakyme iš ESO rašoma, kad buvo valomos proskynos, tačiau, sprendžiant iš nuotraukų, medžiai neabejotinai aukštesni nei 4 m, o jei už proskynos ribų, derinamas turi būti bet koks kirtimas.
Tiesa, tų pačių taisyklių 7 str. sakoma, kad „elektros tinklus eksploatuojantiems asmenims suteikiama teisė elektros tinklų apsaugos zonoje nekliudomai apžiūrėti, modernizuoti, eksploatuoti, remontuoti ir techniškai prižiūrėti elektros tinklus, esančius žemės valdų savininkų bei naudotojų teritorijoje, prieš tai teisės aktų nustatyta tvarka jiems pranešus (raštu, žodžiu, telefonu, per visuomenės informavimo priemones ar kitu būdu)“.
Tad gal ir buvo kokiame nors laikraštyje skelbimas ar ant medžio pakabintas raštelis apie numatomą miško kirtimą, tik minėtos miško savininkės tokia informacija nepasiekė. Pati kalta, kad laiku nenuvyko į savo mišką grybauti.
AB „Elektros skirstymo operatoriaus“ spaudos atstovas M. Burba į mūsų papildomą paklausimą atsakė, kad visais atvejais klientai informuojami, tačiau dėl kokių priežasčių ta informacija nepasiekė šios miško savininkės, atsakyti negalėjo.

Juozas SKRIPKAUSKAS
Autoriaus nuotrauka