Žemės mokesčio lengvatos – savivaldybių geranoriškumas prieš rinkimus?

Žemdirbiai, planuodami šių metų pajamas ir išlaidas, kol kas nežino, kaip bus su žemės mokesčiu, jis pernai daugeliui šoktelėjo dvigubai ar net keturgubai. Kai kurios Lietuvos savivaldybės, atsižvelgdamos į tai, kad dvejus metus iš eilės žemdirbiai dėl liūčių ir sausros patyrė didžiulių derliaus nuostolių, priėmė sprendimus sumažinti žemės mokesčius. Nuolaidos svyravo maždaug nuo 30 iki 70 procentų, tačiau buvo ir tokių savivaldybių, kurioms žemdirbių godos nė motais – jos nesiteikė daryti jokių nuolaidų. O gal kai kurių savivaldybių geranoriškumas buvo susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais ir kaip mat pradings jiems įvykus?

Terminas skundams jau praėjo

Pernai, atėjus laikui mokėti žemės mokesčius, ne vienas ūkininkas buvo šokiruotas – tų pačių sklypų vertė buvo išaugusi kelis kartus, tad analogiškai ūgtelėjo ir mokestis. Žemės mokestis pernai skaičiuotas pagal naujas nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Vidutinės žemės sklypų rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1P-692-(1.3 E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“. Jos galios 5 metus, t. y. nuo 2018 iki 2022 metų. Pagal Žemės mokesčio įstatymo nuostatas, mokesčio mokėtojų skundai dėl nustatytos vidutinės žemės rinkos vertės (t. y. dėl žemės sklypo kadastre nurodytų netikslių duomenų, turinčių įtakos vidutinei rinkos vertei) Registrų centrui galėjo būti pateikiami 1 kartą nuo jų nustatymo pradžios. Tai turėjo būti padaryta per 3 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2018 sausio 1 d. iki 2018 kovo 31 d. Kitą kartą tokie skundai galės būti pateikiami atlikus naują masinį žemės vertinimą žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti, t. y. po 5 metų.

Trūko informacijos

Apmaudžiausia tai, kad žemdirbiai nė nenutuokė, kad jų žemės vertė gali taip kardinaliai pakisti. Trūko informacijos ir apie galimybę šias vertes apskųsti bei pareikalauti žemės mokestine verte laikyti ne masinio vertinimo būdu nustatytą vidutinę rinkos vertę, o žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą. Kiek teks mokėti, daugelis sužinojo tik tada, kai rudenį iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) gavo apskaitos lapelius. Akivaizdu, kad naujoji žemės verčių apskaičiavimo tvarka ir jos pasekmės kai kurioms savivaldybėms taip pat buvo nemaža staigmena. Ir tik rudenį jos atsipeikėjo, kad dėl verčių perskaičiavimo ir nepakoreguotų tarifų žemės mokesčiai šoktelėjo net kelis kartus. Žinoma, savivaldybių biudžetams tai tik į naudą, nes iš žemdirbių kišenės šitaip galima papildomai ištraukti šimtus tūkstančių eurų. Belieka tik spėlioti, kurios savivaldybės pasielgė geranoriškai ir pačios priėmė sprendimus sumažinti žemės mokesčius, o kurios tai padarė spaudžiamos žemdirbių ar siekdamos „pasigerinti“ prieš rinkimus.

Šakiai pirmieji pritaikė lengvatas

Kai kurios Lietuvos savivaldybės problemą išsprendė labai paprastai: įvertinusios tai, jog nesusiprato sumažinti mokesčio tarifo kiek anksčiau, jau žinodamos apie žemės verčių perskaičiavimą, pasistengė priimti sprendimus sumažinti žemės mokestį dar prieš suformuojant šių metų mokesčių deklaracijas. Savivaldybių tarybos, priėmusios lengvatos taikymo sprendimus iki lapkričio 15 dienos – datos, iki kurios reikėjo sumokėti žemės mokesčius, – ne tik sulaukė teigiamo žemdirbių įvertinimo, bet ir palengvino darbą sau ir Mokesčių inspekcijai. Buvo išvengta bereikalingo biurokratizmo – prašymų pildymo, derliaus nuostolių ataskaitų, papildomo mokesčių perskaičiavimo, permokų grąžinimo. Šių savivaldybių žemdirbiai tiesiog susimokėjo tokį pat kaip pernai ar dar mažesnį žemės mokestį ir negirdėjo valdininkų verkšlenimo, esą dėl to nukentėjo savivaldybių biudžetai. Viena tokių buvo Šakių rajono savivaldybė. VMI duomenimis, Šakių rajono savivaldybė Suvalkijos regione buvo pirmoji, suskubusi taikyti žemės mokesčio lengvatas. Šios savivaldybės taryba dar 2018 m. gegužės 25 d. nusprendė taikyti 50 procentų žemės mokesčio lengvatą visų paskirčių žemės sklypų savininkams. Žemės savininkams, kurių žuvusių pasėlių plotas nuo nuosavybės teise valdomų žemės ūkio paskirties sklypų 2017 metais sudarė 11–49 procentų, 2018 metams taikoma 70 procentų žemės mokesčio lengvata žemės ūkio paskirties žemei. Žemės savininkams, kurių žuvusių pasėlių plotas nuo nuosavybės teise valdomų žemės ūkio paskirties sklypų 2017 metais sudarė daugiau kaip 50 procentų, 2018 metams taikoma 100 procentų žemės mokesčio lengvata žemės ūkio paskirties žemei. Abi lengvatos, susijusios su žuvusių pasėlių kiekiu, taikomos savivaldybės pateiktiems žemės mokesčio mokėtojams. Šakių rajono savivaldybės taryba nutarė taikyti Žemės mokesčio lengvatas 2018 m. spalio 25 d. Mokesčių administratorius žemės mokestį perskaičiavo ir patikslintas deklaracijas mokesčių mokėtojams išsiuntė dar iki žemės mokesčio sumokėjimo termino.

Kai kur lengvatų nebus

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba sprendimą mažinti žemės mokestį priėmė 2018 m. lapkričio 30 dieną. Žemės mokesčio tarifas šioje savivaldybėje yra vienas didesnių – 1,5 proc., tad, pasikeitus žemės vertėms, jos mokestis gerokai padidėjo. Iš žemės mokesčio Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetas pasipildo kiek daugiau nei 350 tūkst. eurų. Savivaldybės taryba nusprendė mokestį žemės ūkio paskirties žemei sumažinti 40 procentų, lengvatos taip pat sulaukė ir kitos paskirties žemės sklypų savininkai. Marijampolės savivaldybės taryba, raginama žemdirbių sekti gretimos savivaldybės pavyzdžiu, taip pat priėmė sprendimą žemės mokestį sumažinti 40 proc. Ne paslaptis, kad šis sprendimas turėjo ir tam tikrų politinių išskaičiavimų. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą taikyti 30 proc. lengvatą žemės mokesčiui už 2018 metus. Lengvata bus taikoma mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į savivaldybės parengtą sąrašą. Kalvarijos savivaldybė VMI nėra perdavusi oficialios informacijos apie priimtus sprendimus dėl žemės mokesčio lengvatų. Tai reiškia, kad šios savivaldybės žemdirbiai už žemę jokių nuolaidų tikriausiai nesulauks.

Permokas grąžins

Pasak VMI Mokestinių prievolių departamento direktorės Stasės Aliukonytės-Šnirienės, mokesčių administratorius, vertindamas Vilkaviškio rajono, Utenos rajono, Raseinių rajono, Jurbarko rajono, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Rietavo savivaldybių tarybų priimtus sprendimus dėl papildomų žemės mokesčio lengvatų, VMI pateiktus po lapkričio 1 d., šiose savivaldybėse mokestį perskaičiavo. Išanalizavus bendrus duomenis ir įvertinus permokų sumas, apie 40,4 tūkst. mokesčių mokėtojų žemės mokesčio suma bendrai sumažinta per 1,04 mln. Eur. Per šių metų vasario mėnesį planuojama atlikti atitinkamus veiksmus dėl žemės mokesčio permokos grąžinimo į mokesčių mokėtojų sąskaitas be jokių papildomų prašymų. Taigi, į kai kurių mokėtojų sąskaitas per šį mėnesį turėtų sugrįžti dalis sumokėtų žemės mokesčių. Tačiau, kiek teks mokėti už žemę šiemet, ar savivaldybės bus tokios maloningos praėjus rinkimams, ar jos ieškos priemonių palengvinti mokesčių naštą žemdirbiams, kol kas nežinia.

Milda JONKIENĖ

ŪP korespondentė