Užsienio prekyba

2014 m. eksportuota prekių už 24,4 mlrd. EUR (84,1 mlrd. Lt), importuota – už 25,9 mlrd. EUR (89,4 mlrd. Lt), remdamasis galutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 13,8 mlrd. EUR (47,8 mlrd. Lt). Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 1,5 mlrd. EUR (5,3 mlrd. Lt) ir buvo 8,1 procento mažesnis nei 2013 metais.

2014 m., palyginti su 2013 m., eksportas sumažėjo 0,7 proc., importas – 1,2 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs naftos produktų (24,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (20,1 proc.) bei valgomųjų daržovių (28 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs žalios naftos (29,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (15,1 proc.) bei valgomųjų daržovių (23 proc.) importas. Eksportuotų naftos produktų ir importuotos žalios naftos vertės sumažėjimą lėmė naftos kainų sumažėjimas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,4 proc., o importas – 8,4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 6,7 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 4,7 proc.

Eksportas į Rusiją 2014 m. padidėjo 4,4 proc., lietuviškos kilmės prekių – sumažėjo 16,4 proc., įtakos tam turėjo kritęs pieno ir pieno produktų (35,3 proc.), mėsos ir valgomųjų mėsos subproduktų (45 proc.), antžeminio transporto priemonių (30,6 proc.) bei gaminių iš mėsos, žuvies (62,9 proc.) eksportas. Maisto ir žemės ūkio produktų eksportas į Rusiją sumažėjo 22,2 proc., lietuviškos kilmės maisto ir žemės ūkio produktų – 28,4 proc. (2014 m. jų eksportas sudarė 221,8 mln. EUR, 2013 m. – 309,6 mln. EUR).

2014 m. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (20,9 proc.), Latviją (9,2 proc.), Lenkiją (8,3 proc.) ir Vokietiją (7,2 proc.), o importavo iš Rusijos (20,7 proc.), Vokietijos (11,2 proc.), Lenkijos (9,6 proc.) ir Latvijos (7,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,5 proc.), Latviją (8,1 proc.), Nyderlandus (7,2 proc.) ir Lenkiją (7 proc.).

2014 m. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 17,8 ir 24,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,4 ir 17,6 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (atitinkamai 9,1 ir 10,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (26 proc.), įvairių pramonės dirbinių (9,9 proc.), paruoštų maisto produktų (7,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (7,9 proc.).

Daugiau statistinių duomenų galima rasti ČIA