2014 m., palyginti su 2013 m., šalies ūkiuose augo pieno, kiaušinių ir mėsos gamyba

Pieno ir kiaušinių gamyba šalies ūkiuose 2014 m., palyginti su 2013 m., didėjo 4 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Pieno gamyba didėjo dėl 7 proc. išaugusio vidutinio pieno primilžio iš vienos karvės. Mėsos gamyba (skerdenos svoris, neįskaitant subproduktų) ūkininkų ir šeimos ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 2014 m., palyginti su 2013 m., padidėjo 3 proc.

2014 m., palyginti su 2013 m., mėsos gamyba išaugo dėl didesnio paskerstų galvijų ir papjautų paukščių skaičiaus. Paskerstų galvijų skaičius išaugo 7,4 tūkst., arba 5 proc., papjautų paukščių – 3,1 mln., arba 6 proc. Skaičiuojant skerdenos svorį, neįskaitant subproduktų, 7 proc. daugiau gauta galvijų ir paukščių mėsos. 2014 m. vidutinis paskersto galvijo svoris buvo 237 kg, t. y. 5 kg didesnis nei 2013 m. Palyginti su 2013 m., paskerstų kiaulių skaičius sumažėjo 22,5 tūkst. (2 proc.). Vidutinis paskerstos kiaulės svoris 2014 m., kaip ir 2013 m., buvo 82 kg.

Gyvų veršelių į kitas šalis 2014 m. išvežta 105,1 tūkst., arba 9 proc. daugiau nei 2013 m., tačiau gyvų paršelių išvežta 17 proc. mažiau – 310,1 tūkst.

Ūkininkų ir šeimos ūkiuose pagamintos mėsos (skerdenos svorio, neįskaitant subproduktų) dalis, palyginti su visa gamyba, sudarė 25 proc. (2013 m. – 26 proc.), pieno – 80 (2013 m. – 81 proc.), kiaušinių – 22 proc. (2013 m. – 21 proc.).

2014 m. vienam šalies gyventojui vidutiniškai buvo pagaminta 77 kg mėsos skerdenos (neįskaitant subproduktų), tai 3 kg daugiau nei 2013 m., iš jos, kaip ir 2013 m., buvo 29 kg kiaulienos. Pieno vienam šalies gyventojui vidutiniškai buvo pagaminta 612 kg, arba 29 kg daugiau nei 2013 m., kiaušinių – 275, arba 14 kiaušinių daugiau nei 2013 m. Palyginimui Latvijoje vienam gyventojui 2014 m. buvo pagaminta 42 kg mėsos, 487 kg pieno, 325 kiaušiniai, o Estijoje – atitinkamai 61 kg, 613 kg ir 152 kiaušiniai.

2015 m. sausio 1 d., palyginti su 2014 m. sausio 1 d., padidėjo auginamų avių, paukščių ir galvijų skaičius (atitinkamai 24, 5 ir 3 proc.), bet 5 proc. sumažėjo kiaulių skaičius.

DAUGIAU INFORMACIJOS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ RASITE ČIA.