AKM Grendavėje nerimsta

Langas irgi tinkama vieta patekti į namus.

Užvakar į Trakų rajono Grendavės kaimą skubiai važiavo Trakų VMVT epizootologas Vaidas Jonušaitis bei du policijos komisariato pareigūnai. Gauta žinia, kad išvakarėse šiame kaime buvo paskersta kiaulė, kurios kraujo mėginiai nebuvo ištirti.

Atvykus į vietą prie gana vargano namelio lūkuriavo Grendavės seniūnas Aleksandras Abeciūnas, keli smalsūs kaimynai. Šeimininkų nerasta, ant durų kabojo spyna. Pagal Grendavėje susidariusią ekstremalią padėtį, kurią sukėlė afrikinis kiaulių maras (AKM) (apie ją „ŪP“ rašėme paskutiniame numeryje), šios vietovės gyventojai, dar penintys kiaules, privalo laikytis ypatingų taisyklių. Šiuo atveju gyventoja Rima Bazilevičienė, paskerdusi kiaulę, nepristatė VMVT ištirti gyvulio kraujo, inkstų ir blužnies (liaudyje vadinamos kasa).
Na, o atvažiavusiuosius, kurių tikslas ir buvo būtent šių organų poėmis, laukė vos ne detektyvinis scenarijus. Namas buvo užrakintas, tačiau vienas langų praviras. Pašaukus vardu, niekas iš vidaus neatsiliepė. Tuomet buvo apžiūrėtas kiemas ir tvartelis. Kad kiaulė buvo tikrai paskersta, akivaizdžiai rodė geldoje buvusios kiaulės žarnos, laidario mėšle sukepęs kraujas (čia buvo nudurtas gyvulys), svilinimo ir dorojimo įrenginys. Bet reikėjo surasti skerdeną ir būtinai tuos organus, kurie reikalingi tyrimui.
Teko ieškoti šeimininkės vyro. Seniūnas težinojo, kad jis dirba lentpjūvėje Trakuose. Rašinio autorius žinojo tos lentpjūvės savininkų telefono numerį, tad operatyviai buvo išsiaiškinta, kad Stasys Bazilevičius tikrai dirba ten. Buvo nutarta, kad seniūnas atveš žmogų atidaryti duris.
Kol laukėme atvežamo sodybos šeimininko, šnekus kaimynas Vytautas Doškus negailėjo karčių žodžių seniūnui. Pasak jo, tik seniūnas kaltas, kad ši į asocialumą linkusi šeimynėlė nepadarė to, kas priklauso šioje situacijoje, į kurią pateko visa Grendavės apylinkė.
Gailestingas kaimynas užjautė nelaimėlius, kuriems Alytuje gyvenanti duktė nupirkusi kiaulaitę užsiauginti. Toji mėsos atsarga palengvintų tėvų buitį. Pasak kaimyno, mėgstanti išlenkti stikliuką ar pigaus vyno butelį šeimynėlė tikrai nesiorientuoja sudėtingoje situacijoje, į kurią dėl AKM pateko Grendavės kaimas.
Pagaliau pasirodė lauktas ekipažas. S. Bazilevičius neslėpė, kad išvakarėse buvo paskersta kiaulė, bet šiame reikale nedalyvavęs. Norint patekti į namą, jam teko lipti pro atvirą langą.
Štai nuo šios vietos prasidėjo Artūro Konano Doilio plunksnos vertas siužetas. Kiek palaukus iš namo vidaus pasigirdo garsus barnis. Pasirodo, namų šeimininkė buvo pasislėpusi viduje. Tik policijos pareigūnams griežtai pareikalavus, paslaptingu būdu atsirado raktas, kuriuo pagaliau buvo atrakinta spyna. Štai pasirodė valdos šeimininkė. Pareigūnai iš VMVT ir policijos pareikalavo, kad būtų parodyta skerdena.
Suglumusi šeimininkė paaiškino, kad išsyk po skerstuvių mėsą nežinia kas išvežė nežinia kur.
Prasidėjo paieška. Šaldytuvai, sandėliukai buvo tušti, tačiau epizootologas V. Jonušaitis gana greitai aptiko indą su krauju. Tai kiek apmaldė ir ieškančiuosius, ir akivaizdžiai sutrikusią šeimininkę. Ji geranoriškai pasiūlė švarų stiklainį kraujui perpilti.
Kadangi namas nedidelis, verandoje, prikrautoje skudurų ir sendaikčių, veterinarijos specialistas po jais aptiko maišus su atšaldyta mėsa. Pasirodo, šeimininkė, mistiniu būdu sužinojusi, kad ją aplankys griežti svečiai, užrakino namą, įlipo pro langą ir, kol pareigūnai žvalgėsi po kiemą ir laukė atvežamo gyvenimo draugo, iš šaldytuvo pernešė mėsą į „saugią“ vietą.
Gerą pusvalandį atkaklus veterinarijos specialistas V. Jonušaitis kuitėsi po maišus, į kuriuos buvo sudėti atšaldyti skerdenos gabalai – jam būtinai reikėjo rasti blužnį ir inkstus. Priešingu atveju visa mėsa būtų paimta ir išvežta. Nors namų šeimininkė siūlė atsipjauti bet kurią kiaulės dalį, V. Jonušaitis siekė savo.
Užsispyrimas davė laukiamų vaisių – atskirame polietileniniame maišelyje buvo sudėti ieškomi kiaulės organai.
Ši vos ne kriminalinė istorija baigėsi gana taikiai. Skerdena palikta šeimininkams. Prigrasius, kad kol nebus gauti kraujo ir organų tyrimo rezultatai, mėsa nebūtų valgoma, visi griežtieji „svečiai“ paliko ir suglumusius grendaviškius.
Tačiau pasiliko sumaištis galvose. Ir nuoskauda, kad visa ši istorija būtų buvusi banaliai paprasta, jei Grendavės seniūnas būtų ištiesęs supratingumo ranką ir padėjęs sodiečiams susiorientuoti situacijoje, kuri Grendavės apylinkėse tebelieka sudėtinga, nes AKM neatlyš.
P.S. Baigiant rengti šį straipsnį spaudai, Trakų VMVT viršininkas, valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Bertašius informavo „ŪP“, kad tą pačią dieną veterinarijos specialistų komanda dar kartą skubiai vyko į Grendavę pas Mariją Slaičiūnienę. Ten jie privalėjo paskersti dvi po 150 kg sveriančias kiaules, jas susikrauti į transporto priemonę ir išvežti ištirti į Nacionalinį maisto veterinarijos rizikos vertinimo institutą. Tai buvo padaryta dėl to, kad neseniai paskerstos kiaulės mėsa buvo infekuota AKM.
Praėjusią savaitę buvo sunaikintos Stasės Kaliukevičienės kiaulės. Ji yra M. Slaičiūnienės dukra, gyvena už puskilometrio nuo Grendavės. Ši lankydavo savo mamą ir, ko gero, taip išplatino AKM užkratą.

Vladas KASPERAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

Autoriaus nuotraukos

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.