Dėl Obelių spirito gamyklos skleidžiamo kvapo

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriaus specialistai gauna žodinių nusiskundimų dėl AB „Vilniaus degtinė“ Obelių spirito gamyklos skleidžiamo kvapo. Minėta spirito gamykla nevalyto (žalio) spirito gamybai naudoja grūdines kultūras, kurias superka iš ūkininkų. Šalutiniai etilo alkoholio gamybos produktai yra žliaugtai (baltymai, celiuliozė, organinės ir mineralinės druskos ir kt.), kurie naudojami biodujų gamybai, o jų perteklius parduodamas fiziniams ar juridiniams asmenims gyvuliams šerti. Žiemos metu perdirbtos atliekos specialiose talpyklose kaupiamos iki pavasario, o kitu metų laiku šiomis atliekomis tręšiami laukai. Patręšus laukus, jie nedelsiant užariami, kadangi per 3-4 val. išgaruoja lakios organinės medžiagos, sieros vandenilis, kuris ir skleidžia nemalonų kvapą. Laukų laistymo metu, kai vyrauja šiaurės vakarų vėjo kryptis, Obelių miestelio gyventojai gali jausti specifinį kvapą. Leidimai laukų tręšimui ir grafikai yra suderinti su atitinkamomis institucijomis.

Informuojame, kad kvapų kontrolės atlikimo pagrindus ir tvarką nustato Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapų koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Atkreipiame dėmesį, kad asmens (asmenų) raštu pateiktas prašymas, pareiškimas, skundas (toliau – Skundas) priimamas ir nagrinėjamas tik tais atvejais, kai juose pareiškėjas nurodo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei savo kontaktinius duomenis. Skunde būtina pateikti ūkinės komercinės veiklos, dėl kurios sklinda kvapai į gyvenamosios aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, vykdytojo pavadinimą ir veiklos vykdymo adresą. Skunde reikia aprašyti kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti sklindančio kvapo kontrolę. Įvykdžius visus Skundo pateikimo reikalavimus, bus pradėtas Skundo nagrinėjimas ir sudaryta speciali komisija iš kompetentingų institucijų atstovų: teritorinio visuomenės sveikatos centro, savivaldybės, kurios teritorijoje vykdoma ūkinė komercinė veikla, ūkinei komercinei veiklai leidimą išdavusios institucijos (toliau – Komisija). Komisija skundo tyrimą atlieka Taisyklėse patvirtinta (nustatyta) tvarka.

Asmenų Skundus dėl kvapų gyvenamosios aplinkos ore galima pateikti Panevėžio visuomenės sveikatos centrui (Respublikos g. 13, Panevėžys), tel. (8 45) 461 081, el. paštas: info@paneveziovsc.samt.lt bei jo skyriams: Biržuose, Kupiškyje, Pasvalyje ir Rokiškyje.

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriaus vyriausiasis specialistas Pavlius Gaigalas, tel. (8 458) 71 321, el. paštas: pavlius.gaigalas@paneveziovsc.sam.lt

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt