Dėl tvorų, įrengtų po elektros laidais, LESTO šiemet įspėjo tris tūkstančius gyventojų

Elektros skirstymo bendrovė LESTO per devynis šių metų mėnesius dėl netinkamo metalinių tvorų ir aptvarų įrengimo įspėjo daugiau gyventojų nei pernai per visus metus. Iki šių metų rugsėjo pabaigos gyventojams išsiųsta trys tūkstančiai įspėjimų, kai per 2013-uosius jų buvo pustrečio tūkstančio.

Pasak LESTO Tinklo eksploatavimo departamento direktoriaus Kęstučio Vasiliausko, įspėjimai dažniausiai siunčiami, kai metalinės tvoros ir vielinės užtvaros elektros tinklų apsaugos zonose įrengiamos nesilaikant reikalavimų.

 „Netinkamai įrengtos metalinės tvoros ir aptvarai kelia pavojų žmonių saugumui, todėl prašome gyventojų imtis būtinų priemonių, siekiant užtikrinti savo ir aplinkinių saugumą. Nepaisant įspėjimų, gyventojai nėra linkę derinti įvairių tvorų įrengimo darbų elektros tinklo apsaugos zonoje. Didžioji dalis įspėjimus gavusių asmenų teisinasi nieko nežinantys apie tokius reikalavimus ir geranoriškai pašalina pažeidimus. Tačiau tiems, kurie nepašalina pažeidimų, įteikiami administracinio teisės pažeidimo protokolai arba administraciniai nurodymai“, – teigia K. Vasiliauskas.

Pasak jo, jeigu vielinis aptvaras ar metalinė tvora kertasi su aukštesnės nei 1000 voltų įtampos elektros oro linija, būtina imtis saugumo priemonių: 15 – 20 metrų horizontaliu atstumu nuo kraštinių laidų vielinis aptvaras ar metalinė tvora turi būti pertraukta ne mažesniu nei 25 centimetrų tarpu ir įžemintos visos aptvaro dalys.

Metalinės tvoros ar vielinio aptvaro ir žemesnės nei 1000 voltų įtampos elektros oro linijos sankirtoje tvora ar aptvaras turi būti įžeminti. Tai reikalinga tam, kad nutrūkus elektros laidui aukštosios įtampos elektros srovė negalėtų tekėti visa tvora ar vieliniu aptvaru. K. Vasiliausko teigimu, pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai įrengiami kilnojami gyvulių ganymo aptvarai tiesiog po elektros linijomis.

 „Todėl nelaukiant ganiavos sezono pabaigos, prašome ūkininkų įvertinti, ar jų įrengti aptvarai atitinka saugos reikalavimus. Gyvulių aptvarams naudojamas „elektrinis piemuo“ negali nepertraukiamai kirstis su elektros oro linijomis“, – sako K. Vasiliauskas. LESTO pažymi, jog vielinius aptvarus ir metalines tvoras, gyvulių laikymo aikšteles elektros oro linijų apsaugos zonose galima įrengti tik gavus elektros linijas eksploatuojančios įmonės raštišką sutikimą ir įrengimo sąlygas.

Bendrovė primena, jog dirbant prie elektros tinklų, būtina laikytis saugaus atstumo, kuris nustatomas pagal elektros linijos įtampą ir galimą laidų siūbavimą esant stipriam vėjui. Apsaugos zona – tai greta elektros tinklų esanti teritorija, skirta užtikrinti tinkamą elektros tinklų apsaugą ir saugų jų eksploatavimą. Joje galioja specialios žemės naudojimo sąlygos.

 Martynas Burba
 Atstovas ryšiams su visuomene
 AB LESTO
 +370 626 369 52; +370 5 256 4516
 martynas.burba@lesto.lt