Duomenis apie sutarčių registravimą gausime tik elektroniniu būdu

Vyriausybė pritarė pakeitimams, leisiantiems įtvirtinti duomenų teikimą tik elektroniniu būdu, sutrumpinant sutarties įregistravimo trukmę. Projektu siekiama atsisakyti duomenų teikimo paštu ar asmeniškai ir taip sumažinti administracinę naštą.

„Plečiantis technologinėms galimybėms, turime dėti pastangas, kad vis daugiau paslaugų būtų teikiama elektroniniu būdu. Toks būdas patogus ne tik klientui bet ir paslaugos tiekėjui – mažėja administravimo išlaidos, paslaugos suteikiamos greičiau“, – pabrėžia teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Teisingumo ministerijos siūlymu nutarta kol kas nekeisti nustatyto atlyginimo modelio už teikiamas Centrinės hipotekos paslaugas, o tai daryti tik tuomet, kai bus rastas tinkamesnis registrų finansavimo modelis. Šiuo metu Centrinė hipotekos įstaiga, gaudama atlyginimą už teikiamas paslaugas, gali tinkamai įgyvendinti savo funkcijas, vystyti tvarkomus registrus ir nereikalauja papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto.

Pagal Valstybės išteklių įstatymą, registro tvarkytojo išlaidos patirtos dėl išrašų, pažymų ir kitų dokumentų, dokumentų kopijų ir (arba) informacijos rengimo, teikimo ir perdavimo susijusiems registrams turi būti finansuojamos iš valstybės biudžeto. Tačiau iki šiol valstybės lėšos šioms išlaidoms padengti nėra skiriamos. Teisingumo ministerijos manymu, dabartinis paslaugų finansavimo modelis yra tinkamiausias ir užtikrina Centrinė hipotekos įstaigos tvarkomų registrų plėtrą.

Daugiau informacijos:

Teisingumo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Sergejus Tichomirovas tel. 8 (5) 266 2904, 8 (671) 84621

Teisingumo ministerijos Visuomenės informavimo skyrius tel. 8 (5) 2191882, 8 (686) 50011