Įsigalioja naujos transporto priemonių registravimo taisyklės

2014 m. liepos 1 d. įsigalioja naujos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Naujosiomis taisyklėmis įgyvendinamos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatos.

Privalomoji techninė apžiūra – prieš registravimą
Nuo liepos 1 d. transporto priemonės registruojamos tik nustatyta tvarka atlikus jų atitikties įvertinimą (patvirtinimą), privalomąją techninę apžiūrą, privalomas muitinės procedūras ir apdraudus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
Informaciją, ar transporto priemonė atitinka nustatytus reikalavimus, VĮ „Regitra“ elektroniniu būdu gaus iš Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“, kitų kompetentingų institucijų.

Registravimas neatlikus transporto priemonės atitikties įvertinimo Lietuvoje
Neatlikus transporto priemonės atitikties įvertinimo, bus registruojamos Lietuvoje jau registruotos transporto priemonės ir naujos transporto priemonės, priklausančios EB patvirtintam tipui ir turinčios EB atitikties liudijimą.
Neatlikus atitikties įvertinimo taip pat bus registruojamos ES arba EEE šalyse registruotos transporto priemonės, turinčios šių šalių išduotą registracijos liudijimą, atitinkantį Tarybos direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų reikalavimus ir kurių pirmosios registracijos data šiose šalyse yra iki 2009 m. balandžio 29 d.

Laikinoji registracija – be privalomosios techninės apžiūros ir atitikties patvirtinimo
Palankesnės registravimo sąlygos bus taikomos transporto priemones registruojant laikinai, kai dėl registravimo kreipiasi asmuo, valdantis iš Lietuvos Respublikos išvežamą transporto priemonę.
Tokiu atveju laikinosios registracijos numerio ženklai bus išduodami neatlikus transporto priemonės atitikties patvirtinimo ir neturint galiojančios privalomosios techninės apžiūros, tačiau šių transporto priemonių valdytojai turės būti apsidraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Užklijuojant specialų lipduką, laikinosios registracijos numerio ženkluose bus nurodomas laikinosios registracijos galiojimo terminas.

Paprastesnis išregistravimas
Įsigaliojus naujosioms taisyklėms, bus paprasčiau išregistruojamos baigtos eksploatuoti ar parduotos į užsienį transporto priemonės.
Išregistravimas bus atliekamas automatiniu būdu (nesikreipiant pareiškėjui), po to, kai per 90 dienų bus nepašalintos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas transporto priemonei dalyvauti eisme (t. y., pasibaigus privalomosios techninės apžiūros ar privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo galiojimui ar nesumokėjus valstybės nustatytų mokesčių).
Nuo š. m. spalio 1 d. automatiniu būdu bus išregistruojamos transporto priemonės, kurių valdytojai miršta arba kurių valdytojai – juridiniai asmenys – išregistruojami.

Galimybė pačiam sustabdyti registraciją
Transporto priemonės valdytojas savo iniciatyva gali pats sustabdyti registraciją ir taip išvengti automatinio transporto priemonės išregistravimo.
Ilgiausias laikotarpis, kuriam leidžiama registraciją sustabdyti – vieni metai. Kreiptis dėl registracijos sustabdymo galima „Regitros“ padalinyje arba elektroniniu būdu prisijungus prie „Regitros“ el. paslaugų portalo.

„Regitra“  informacija