Jauniesiems ūkininkams įsikurti – 20 mln. eurų

Kaip įsikurti jaunajam ūkininkui? Į tokį klausimą atsako žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės pasirašytas birželio 6 d. įsakymas Nr. 3D-346, kuriuo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (programa) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės, skirtos paramos paraiškoms priimti 2016 metais. Pagal šią veiklos sritį paramos paraiškos bus priimamos liepos 1–29 dienomis. Šiam paramos paraiškų rinkimui numatyta 20 mln. Eur.

„Kviečiame jaunuosius ūkininkus aktyviai dalyvauti įgyvendinant šią kaimo plėtros paramos priemonę. Ją paskyrėme specialiai norintiesiems įsikurti kaime“, – pažymi ministrė.
Pagal šią veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas. Tinkamais pareiškėjais laikomi jaunesni kaip 40 metų amžiaus ūkininkai, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje, kurie turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Pažymėtina, kad pareiškėjas negali būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Už paramos lėšas galima įsigyti žemės ūkio technikos, įrangos, daugiamečių sodinių, statyti naujus arba rekonstruoti senus ūkinius pastatus. Taip pat paramos lėšos gali būti skiriamos infrastruktūrai ūkininko valdoje, ūkiniams gyvūnams įsigyti, bendrosioms išlaidoms.
Taisykles rasite Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazėje www.lrs.lt ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt
Esminiai šių taisyklių pakeitimai susiję su Europos Komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. C(2016)923 patvirtintais programos pakeitimais, nustatančiais, kad didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 40 000 Eur ir panaikinant pirmumą ūkininkams, kuriantiems ūkius iš nepadalytų valdų. Panaikinus minėtąjį atrankos kriterijų, nustatyti nauji (atitinkamai paskirstant balus): jei pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys, jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių ir kai prašoma mažesnės paramos sumos. Taip pat nustatyta, kad su paramos gavėjais bus sudaromos paramos teikimo sutartys.

ŽŪM informacija