Kaip elgtis nukentėjus nuo nemokios kelionių organizatorės

Valstybinis turizmo departamentas liepos 4 d. paskelbė, kad gavus prašymą dėl nemokumo yra sustabdyta kelionių organizatoriaus „Go Planet Travel“ veikla. Daugiau nei tūkstantis turistų, kurie buvo kruopščiai suplanavę savo poilsį, šiandien turi susitaikyti su faktu, kad jų atostogos yra sužlugdytos.  Apie tai, kaip tokioje situacijoje turėtų elgtis apgauti šios nemokios kelionių organizatorės klientai, pataria advokatų kontoros „Ader“ advokatas Edmundas Rusinas.

Advokatas Edmundas RusinasPrioritetas skiriamas klientų parskraidinimui į namus

Advokatas E. Rusinas sako, kad visų pirma, turistai turi žinoti vieną svarbų dalyką. Kada nukentėję turistai kreipiasi į Valstybinio turizmo departamentą (toliau – Turizmo departamentas), dėl pinigų grąžinimo, esant kelionių organizatoriaus nemokumui, pinigų grąžinimas turistams yra vykdomas tam tikra tvarka. Šiuo atveju, draudimo kompanijai „Compensa Vienna Insurance Group“ išmokėjus Turizmo departamentui draudimą, visų pirma, yra sugrąžinami klientai esantys užsienyje (apmokami jų parskraidinimo skrydžiai) ir tik tada likęs pinigų likutis, pagal pateiktus prašymus Turizmo departamentui, yra proporcingai skirstomas nukentėjusiems turistams.

 Nukentėjusiems turistams turi padengti turtinę žalą

 Pagal kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisykles, nukentėjusiems klientams yra atlyginama tik turtinė žala. Pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį, jeigu ta paslauga netinkamai yra įvykdyta arba atsisakoma įvykdyti, nukentėjusiajam turistui priklauso neturtinė žala (fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, bendravimo galimybių sumažėjimas – teismo įvertinti pinigais). Tačiau kalbant konkrečiai apie „Go Planet Travel“ atvejį, neturtinė žala negali  būti atlyginta jų klientams, todėl šie turistai negali reikšti priekaištų dėl neturtinės žalos atlyginimo Turizmo departamentui. Šiems turistams priklauso faktinių išlaidų grąžinimas, reikia rinkti visus įrodymus (išlaidas liudijančius čekius už papildomai perkamą apgyvendinimą, maitinimą, kelionės bilietus ir pan.) bei įrodymus pateikti Turizmo departamentui.
„Jeigu atsitinka taip, kad nukentėjusiam turistui nėra grąžinami visi pinigai, o tik jų dalis, šiuo atveju, susigrąžinti visų pinigų nėra teisinio pagrindo, išskyrus vienu atveju, jeigu būtų iškelta baudžiamoji byla vienam iš fizinių asmenų, pavyzdžiui, akcininkams, vadovams ir pan. Jeigu teismas konstatuotų fizinių asmenų kaltę, tokiu atveju, turėtų būtų priteisiamas ir turtinių bei neturtinių nuostolių atlyginimas“, –   apie patirtos žalos atlyginimą teigia advokatas.
E. Rusinas pateikia elementarų pavyzdį. Jeigu nukentėjusysis turistas išleido 1000 Lt, o jam grąžins tik 500 Lt, tokiu atveju, jei bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, jame būtų galima reikšti civilinius ieškinius. Pagal teismų praktiką, skirtumo būtų galima reikalauti iš kaltų asmenų.

 Kompensacija priklauso tik tam tikrais atvejais

 Advokatas Rusinas pabrėžia, kad nors Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 261/2004, tarp ypatingų aplinkybių nėra nurodytas kelionių organizatorių nemokumas, kompensacija yra gaunama tik tam tikrais atvejais. Jeigu pavyzdžiui, yra atšaukiami skrydžiai arba atsisakoma turistus vežti, tai iš faktinio oro vežėjo galima reikalauti kompensacijos. Šiuo konkrečiu atveju, kompensacija nėra mokama tiems turistams, kurie buvo įspėti prieš 14 d., kad skrydžiai nebebus vykdomi. Visiems kitiems turistams, kurių skrydžiai turėtų įvykti 14 dienų laikotarpyje, nuo sutarties tarp faktinio oro vežėjo ir kelionių organizatoriaus nutraukimo, turėtų būti mokama kompensacija, išskyrus atvejį, jei faktinis oro vežėjas toliau vykdo skrydžius. „Tarkim, jei  sutarties nutraukimas įvyko liepos 4 d. tai iki 18 dienos faktinis oro vežėjas arba turi vykdyti skrydžius, arba išmokėti kompensacijas turistams dėl skrydžio atšaukimo. Visiems kitiems turistams, kurie savo kelionių bilietus turi nusipirkę jau po liepos 18 dienos – kompensacija taip pat nepriklauso“, – apie kompensacijų išmokėjimo tvarką dėsto E. Rusinas.

 Nukentėję turistai turi kooperuotis ir būti aktyvūs dėl lėšų grąžinimo

 Advokatas Edmundas taip pat pastebi, kad pastaruoju metu dažnai iš savo klientų sulaukia klausimo dėl pinigų susigrąžinimo iš agentūrų. E. Rusinas sako, kad Jeigu kelionės bilietai yra įsigyjami, bet kurioje kelionių agentūroje, o vežėjas tampa nemokus, jeigu kelionių agentūra pagal sutarties sąlygas pervedė pinigus kelionių organizatoriui, tada nukentėjusysis turistas reikalauti pinigų negali. Šiuo atveju, agentūra už įsipareigojimų nevykdymą neatsako, jeigu pinigai jau yra pervesti kelionių organizatoriui. Tačiau, jei kelionė turėjo įvykti daug vėliau, o pagal sutarties sąlygas, agentūra neprivalėjo dar sumokėti pinigų ar jų dalies kelionių organizatoriui, tuomet turistai turi  teisę reikalauti grąžinti pinigus iš agentūrų.
Pasak advokato Rusino, visi nukentėję nuo kelionių organizatorės „Go Planet Travel“ nemokumo klientai, dalį savo pinigų, turėtų atgauti. Jei įmonei bus paskelbtas bankrotas ir paaiškės, kad turto nėra ar jo nepakanka padengti kreditoriniams įsipareigojimams, atgauti lėšų gali ir nepavykti. Bet kokiu atveju, svarbus – aktyvus pačių turistų vaidmuo ir kooperacija, siekiant lėšų susigrąžinimo. Paaiškėjus, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir pradėjus ikiteisminį tyrimą, nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai, turtiniai bei neturtiniai reikalavimai, galėtų būti reiškiami jau baudžiamojoje byloje. „Bet vėlgi, negalima dabar konkrečiai tvirtinti, kad draudimo sumos nepakaks atlyginti nuostolius  nukentėjusiems turistams, kol šiuo metu tiksliai nežinoma, kiek pinigų liks po  turistų pargabenimo į Lietuvą, – pabrėžia E. Rusinas.

Nukentėję turistai turi rinkti įrodymus patys

Advokato E. Rusino teigimu, bet kokiais atvejais nukentėję turistai turi visada atlikti du pagrindinius žingsnius, kurie padėtų susigrąžinti patirtas išlaidas. Visų pirma, rinkti įrodymus dėl patiriamų nuostolių ir / bei nepatogumų, kuriuos vėliau, jei būtų iškelta baudžiamoji byla, būtų galima pateikti kartu su civiliniu ieškiniu. Antra, kreiptis į agentūras, siekiant išsiaiškinti, ar agentūrai sumokėti pinigai / jų dalis buvo pervesta kelionių organizatoriui. Jei nebuvo pervesta, jie privalo būti grąžinti turistams.