Kalniškės mūšio atmintis gyva jau 70 metų

Kalniškės mūšio partizanų atminimas pagerbtas Simne ir Kalniškės miške, mūšio vietoje (Lazdijų rajone), kuriuose dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, Seimo nariai, rezistencijos kovų dalyviai. Kitais metais kino teatrus turėtų pasiekti filmas, pasakojantis mūšio istoriją „1945. Kalniškė – lūžio taškas“, kuriam lėšų skyrė ir Alytaus rajono savivaldybė.

Simne aukotos šv. Mišios už žuvusius partizanus ir Lietuvos laisvę. Miesto aikštėje, kurioje prieš 70 metų gulėjo nukauti Kalniškės partizanų kūnai vyko minėjimas: pristatyta Kalniškės mūšio istorija, tradiciškai nuo Simno miesto aikštės į mūšio vietą išlydėti dviratininkai, kurie įveikė daugiau kaip 10 kilometrų. Partizanų dainas atliko Simno „Bočių“ kolektyvas „Sidabra“.

Simno miesto kapinėse prie paminko, skirto Lietuvos partizanams ir Kalniškės mūšio vietoje meras A. Vrubliauskas ir vicemeras A. Balčiūnas padėjo gėlių. Žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute.

Kalniškėje karo istorijos klubo „Grenadierius“ nariai atliko inscenizaciją, primenančią mūšio akimirką. Visoms Lietuvos partizanų apygardoms aidėjo salvių šūviai. Šventės proga susirinkusius sparno moju sveikino Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų lėktuvas.

Prisiekė apie 50 naujų šaulių, kurių priesaiką priėmė Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Susirinkusieji vaišinosi kareiviška koše, galėjo apžiūrėti karinę techniką.

1945 m. gegužės 16 dieną Kalniškės miške vyko pats nuožmiausias, didžiausias Lietuvos partizanų mūšis su Sovietų Sąjungos NKVD kariuomene, kuri, talkinant Simno stribams apsupo apie 120 partizanų, vadovaujamų Jono Neifaltos-Lakūno. Partizanai iš apsupimo prasiveržė tik sutemus. Žuvo 44 kovotojai.

IMG_0023 IMG_0131 IMG_0191