Kviečiame prisijungti prie spalio 7 – osios, Oraus darbo dienos minėjimo

Spalio 7 – ąją minima Oraus darbo diena. Lietuvoje ir visame pasaulyje daugybė žmonių dirba pavojingose sąlygose, apie pusė pasaulio šeimų yra susidūrusios su bedarbyste, per pastaruosius dvejus metus dirbo ne pilnu etatu, daugiau kaip milijardas žmonių gyvena skurdžiai.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ organizuoja Oraus darbo dienos minėjimą ir kviečia visus prisijungti spalio 7 dieną, 11 valandą Konstitucijos aikštėje, prie Vilniaus savivaldybės. Nuo čia visi žygiuosime prie LR Vyriausybės.

Pagrindinėms profesinių sąjungų teisėms – atstovauti savo narius, derėtis dėl kolektyvinių sutarčių, daugybėje šalių, tame tarpe ir Lietuvoje gresia išnykimas. Dalis darbdavių stengiasi apriboti teisę streikuoti, kurią per daugybę dešimtmečių išsikovojo profesinės sąjungos. Vyriausybės šiandien nesugeba apsaugoti dirbančiųjų žmonių teisių ir nesugeba sukurti tvarios ateities ateinančioms kartoms.

Lietuvoje darbuotojams dažnai nesukuriamos deramos, orios darbo sąlygos ir mokamas mažas atlyginimas. Daugybė žmonių sunkiai suduria galą su galu, dėl nuolat vėluojančių atlyginimų turi įsiskolinimų, dėl sunkaus ir ilgai trunkančio darbo, bet mažų atlyginimų negali pakankamai laiko skirti savo artimiesiems ir išlaikyti šeimos.

Spalio 7 – oji Pasaulinė oraus darbo diena, profesinės sąjungos visame pasaulyje organizuoja mitingus, viešus renginius ir kitaip išreiškia paramą teisingam darbuotojų atlyginimui už darbą ir deramas darbo sąlygas, leidžiančias žmonėms realizuoti savo gabumus, skirti laiką visuomeninei veiklai ir šeimai.

Tose šalyse, kur profesinės sąjungos stiprios – Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir t.t., pragyvenimo lygis aukštas ir žmonės gyvena oriai.

Pagrindiniai reikalavimai:

 – Neriboti leidimo rengti protesto akcijas, kai pažeidžiamos dirbančiųjų ir profesinių sąjungų teisės;

 – Laiku mokėti atlyginimus „Vilniaus viešojo transporto“, „Gatvės apšvietimo tinklų“ ir kitų Vilniaus savivaldybės valdomų bendrovių darbuotojams;

 – Nedidinti Pridėtinės vertės mokesčio šildymui, nes tai padidins ir taip aukštas šildymo kainas, dar labiau nuskurdins žmones;

 – Neleisti teismams riboti visuotinai ES šalyse ir pasaulyje pripažintą darbuotojų teisę streikuoti;

 – Reikalaujame didinti darbo užmokestį ne gaunantiems didžiausias algas, o darbuotojams, kurių atlyginimai nesiekia šalies vidurkio.

 

 Vytautas Kašėta
 Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“
 atstovas spaudai
 8 5 2621743
 info@lps.lt