Latviškuose šprotuose – didelis kancerogenų kiekis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF gavo pranešimą iš Lenkijos, kad rūkytų šprotų konservuose „Goldfish“ nustatytas beveik dvigubai didesnis kiekis nei leistina kancerogenų policiklinių aromatinių angliavandenilių. Rasta benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chireno. Bendras teršalų kiekis – 73,56 µg/kg, kai didžiausia leidžiama norma – 30 µg/kg.

Šių šprotų gamintojas – Latvijos įmonė SIA „Gamma-a“, o į Lietuvą 1 200 jų skardinių įvežė  bendrovė „Rivona“. Nesaugios partijos nr. – 14.11.12, geriausias iki 2014-11-14. Konservais, kuriuose nustatyta kenksmingų medžiagų, prekiauti uždrausta, jie surenkami iš rinkos. Vartotojai, įsigiję šios partijos rūkytų šprotų konservuose „Goldfish“, gali juos grąžinti į prekybos vietas ir atgauti sumokėtus pinigus.

Beje, praėjusiais ir šiais metais iš įvairių ES šalių gauta net 12 RASFF  pranešimų, kad latviškuose šprotų konservuose nustatyta kancerogeninių medžiagų benzo pirenų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad policikliniai aromatiniai angliavandeniliai turi kancerogeninį poveikį žmonių sveikatai. Didelis jų kiekis dėl aplinkos užterštumo dažniausiai susidaro žuvyje rūkymo ar kaitinimo metu, kai sudaromos palankios sąlygos tiesioginiam sąlyčiui su degimo produktais.

 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba