Legalizuos naktinius taikiklius?

Dvidešimt devyni Seimo nariai užregistravo Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Pakeitimų tikslas – legalizuoti naktinio matymo taikiklių naudojimą civilinėje apyvartoje.

Pirmuoju pakeitimo straipsniu norima pakeisti dabar galiojančio įstatymo 3 str. 11 p., iš jo išbraukiant naktinio matymo prietaisus. Tokiu atveju naktinio matymo prietaisai nepriklausytų A kategorijai, į kurią dabar įeina tokie ginklai kaip karinės raketos ir jų paleidimo įtaisai, visų kalibrų patrankos, haubicos, mortyros ir minosvaidžiai, granatos ir granatsvaidžiai, automatiniai šaunamieji ginklai ir daug kitų karinių ginklų bei šaudmenų. Realiai tokius ginklus gali įsigyti ir turėti tik specialiojo statuso subjektai, valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigos bei tokių ginklų remontu ir gamyba užsiimantys juridiniai asmenys.

Antruoju pakeitimo straipsniu siūloma keisti minėto įstatymo 13 str. 9 dalį, taip pat išbraukiant naktinio matymo prietaisus. Iki šiol jie patenka tarp ginklų ir prietaisų, kuriuos leidžiama įsigyti šaulio tarnybai ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims.

Trečiasis pakeitimo straipsnis keičia minėto įstatymo 37 str. 1 dalį. Šiuo metu fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę įvežti į Lietuvą, išvežti iš jos, gabenti tranzitu per Lietuvą teisėtai įgytus tam tikrus pavienius ginklus, tarp jų – ir naktinio matymo prietaisus, tik gavę policijos įstaigos leidimą. Siūloma naktinio matymo prietaisus iš šio sąrašo išbraukti. Atitinkamai būtų keičiama ir 3 bei 11 šio straipsnio dalys.

Parlamentarai, pateikę šias įstatymo pataisas, teigia, kad iniciatyvos pakeisti minėto įstatymo tam tikras nuostatas ėmėsi dėl pastarojo meto įvykių Europoje – Rusijos invazijos į Ukrainą. Jų manymu, tokios iniciatyvos yra laiku ir sveikintinos, todėl daugelis Seimo narių turėtų joms pritarti. Pataisas siūlančių daugumą sudaro valdančiųjų atstovai, tačiau yra ir kitų partijų narių.

Gyventojai, susipažinę su šiuo įstatymo pakeitimo projektu, iniciatyvą vertina skirtingai. Vieni sako, kad tai sveikintina ir laukia teisingo sprendimo, kiti šias pastangas vadina pavėluotomis. „Kaip visada – per vėlai. Gaisrui turi būti ruošiamasi preventyviai, o ne gaisro metu. Jau nekalbant apie tokios įrangos kainų pokytį ir įsigijimo galimybes naujausių įvykių kontekste“, – teigia skeptikai.

 

2022.03.17

ŪP korespondentas – Juozas SKRIPKAUSKAS

Susijusios temos – skaitykite: gyventojai ginkluojasi; medžiokliniai ginklai;