„Lietuvos energijos“ įmonių grupė centralizuoja ir efektyvina procesus

Siekiant pagerinti pagrindinę veiklą aptarnaujančius procesus ir sumažinti jų sąnaudas, valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ (toliau – Grupė) įmonės sutarė dėl dalies pagrindinę veiklą aptarnaujančių funkcijų sukoncentravimo atskiroje įmonėje UAB Verslo aptarnavimo centras. Ši bendrovė Grupės įmonėms teiks viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. UAB Verslo aptarnavimo centro steigimo sutartį pasirašė penkios Grupei priklausančios įmonės. Naujoji bendrovė artimiausiu metu bus įregistruota Juridinių asmenų registre. Centralizuojant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo procesus siekiama juos standartizuoti, užtikrinti didesnį skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti greitesnį jų vykdymą. Toks aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias pasaulyje taikomas praktikas.

„Lietuvos energijos“ grupei imantis naujų veiklų didėja atsakomybė, taip pat efektyvumo svarba. Dėl šios priežasties siekiame sutelkti ir maksimaliai efektyviai išnaudoti Grupėje dirbančių specialistų turimas kompetencijas bei veiklos sinergijos galimybes, – sako Grupę kontroliuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas. – Planuojame, kad toks sprendimas šių centralizuojamų procesų sąnaudas padėtų sumažinti iki 15 procentų“.  Pasak jo, specializuotas paslaugas teiksiančios bendrovės kūrimas yra dar vienas svarbus žingsnis įgyvendinant Grupės korporatyvinio valdymo modelį. Numatoma, kad pirmiausiai – šių metų spalį UAB Verslo aptarnavimo centras perims viešųjų pirkimų funkcijas. Gruodį ši įmonė pradės centralizuotai teikti apskaitos paslaugas, o kitų metų pavasarį – administruoti ir darbo santykius Grupės įmonėse. Į naująją įmonę bus suburti visi šiuo metu Grupės įmonėse dirbantys viešųjų pirkimų, apskaitos ir darbo santykių administravimo specialistai.

UAB Verslo aptarnavimo centro steigimo sutartį pasirašė Grupės patronuojanti įmonė „Lietuvos energija“, UAB, elektros energijos gamybos ir prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, skirstomųjų tinklų operatorė AB LESTO, suskystintų gamtinių dujų tiekėja UAB LITGAS ir informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugas teikiantis UAB Technologijų ir inovacijų centras.Steigiamos uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas sudarys 100 000 Lt. „Lietuvos energija“, UAB, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, AB LESTO, UAB LITGAS ir UAB Technologijų ir inovacijų centras atitinkamai įsigys  50 proc., 20 proc., 20 proc., 5 proc. ir 5 proc. steigiamos uždarosios akcinės bendrovės akcijų.