„Lietuvos energijos“ paramos fondas šiemet sulaukė 95 paraiškų

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ įsteigtas paramos fondas per beveik tris savaites trukusį paraiškų teikimo terminą sulaukė iš viso 95 paraiškų. Šiuo metu jau atliktas administracinis ir pradėtas kokybinis pateiktų paraiškų vertinimas.

„Džiugina gautas didelis paraiškų skaičius, kuris leis atrinkti ir remti geriausiai paramos fondo veiklos tikslus atitinkančius projektus ar veiklas. Paramą siekiame skirti tikslingai ir koordinuotai, kad mūsų indėlis reikšmingai prisidėtų prie aktualiausių, vertę visuomenei ir valstybei kuriančių iniciatyvų įgyvendinimo“, – teigia „Lietuvos energijos“ paramos fondo valdybos pirmininkas, bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

Iki lapkričio 9 d. „Lietuvos energijos“ paramos fondo Vertinimo komitetas planuoja užbaigti visų paraiškų kokybinį vertinimą. Vertinimo ataskaita bus teikiama paramos fondo vadovui, kuris ją pristatys fondo valdybai. Valdybos sprendimui dėl paramos skyrimo dar turės pritarti fondo taryba.

lietuvos energijaVertinant paraiškas atsižvelgiama į veiklos ar projekto kokybę, tikslų realumą ir uždavinių aiškumą, kūrybingumą, kuriamą vertę, atitikimą „Lietuvos energijos“ grupės strategijai, fondo veiklos tikslams ir prioritetams. Parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar kampanijoms finansuoti, ekstremaliam sportui. Šiais metais, įvertinus gerus pasiekimus ir perspektyvas, fondo valdybos sprendimu ir pritarus tarybai, prioritetine paramos kryptimi pasirinktas sporto rėmimas.

„Lietuvos energijos“ paramos fondas buvo įsteigtas siekiant apjungti ir koordinuoti visų grupės įmonių teikiamą paramą visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms. Paramos skyrimas per fondą leis užtikrinti paramos skyrimo skaidrumą ir grupės įmonių socialinę atsakomybės priemonių įgyvendinimą.

Paramos fondo biudžetą sudarys visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 procento konsoliduotojo grupės įmonių grynojo pelno. Paraiškos fondui turės būti teikiamos vieną kartą per metus nustatyta tvarka ir terminais. Visa su Paramos fondu susijusi informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.le.lt Socialinės atsakomybės skiltyje.

Daugiau informacijos:
Paulius Jakutavičius
„Lietuvos energijos“ Korporatyvinės komunikacijos tarnybos projektų vadovas
Mob. tel. (8 699) 92537
El. paštas paulius.jakutavicius@le.lt