Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2013 (leidinio pristatymas)

Išleistas metinis leidinys „Mažmeninė ir didmeninė prekyba“, informuoja Lietuvos statistikos departamentas. Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie prekybos ir maitinimo įmonių apyvartą, didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėtį pagal prekių grupes, taip pat prekybos, maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvarta vienam gyventojui, parduotuvių skaičius, prekybos plotas, maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių tinklas, vietų skaičius 1 tūkst. gyventojų. Skelbiama informacija apie turgaviečių, turinčių administraciją, prekių apyvartą, prekių struktūrą ir pagrindiniai didmeninės prekybos įmonių rodikliai.

Informacija pateikiama šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, įmonių apyvarta 2013 m. sudarė 28,7 mlrd. litų ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 4,4 procento, o palyginti su 2010 m. – 14,8 pro-cento palyginamosiomis kainomis. Mažmeninės prekybos maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais įmonių apyvarta, palyginti su 2012 m., padidėjo 3,9 procento, o palyginti su 2010 m. – 6,1 procento. Ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta 2013 m., palyginti su 2012 m., išaugo 4,8 procento, o palyginti su 2010 m. – 26,9 procento palyginamosiomis kainomis.

Kviečiame skaityti leidinį nemokamai Oficialiosios statistikos portale arba įsigyti Lietuvos statistikos departamento knygyne-bibliotekoje (kaina – 12,80 LT / 3,70 EUR).