Miško savininkams kelių remontą kompensuos ES fondai

Pavasarį atšilus orams ir rudenį po smarkaus lietaus daugumos miško kelių gruntas neatlaiko sunkiasvorių miškavežių spaudimo ir jie tampa sunkiai pravažiuojami. Urėdijoms ir privatiems miškų savininkams – tai didelis galvos skausmas, nes miškų įstatyme nustatyta, kad miško kelių, einančių per miško savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą ir remontą privalo atlikti tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai teisės aktų nustatyta tvarka. Sugadinus kelius, atsiranda prievolė savo lėšomis juos sutvarkyti, tačiau dėl lėšų stygiaus dauguma miškų infrastruktūros– vis dar abejotinos būklės. Išeitis yra – tai parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP).

Valstybės parama miško keliams, ES – infrastruktūrai gerinti
„Dažnas miško savininkas tik tada susimąsto apie miško infrastruktūros išplanavimą bei priežiūrą, kai pats susiduria su nesklandumais: neišvažiuojamose provėžose įstrigusia technika, dėl drėgnuose miškuose rudenį susidariusių balų ir pažliugusio grunto sustojusiais darbais arba dėl kelio nebuvimo komplikuotu patekimu į kirtimvietes. Tvarkingas, žvyru padengtas kelias mažina provėžų atsiradimą, kurias vėliau reikėtų lyginti, apsaugo nuo galimų miško paklotės išvažinėjimų, o įrengtos pralaidos ir griovių sistema reguliuoja lietaus vandens perteklių, tad miško keliai tampa pravažiuojami“, – sako Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausias specialistas Gediminas Mažeika.
Miško kelių, einančių per privačius ir valstybinius miškus, priežiūrai bei taisymui iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų skirta 4,4 mln.eurų. Pagalšią programą nuo praėjusių metų privačių miškų savininkai privalo mokėti 5 proc. mokestį už parduotą nukirstą ir nenukirstą mišką, o lėšos bus skirtosmiško keliams remontuoti. Tačiau ši parama skirta tik keliams taisyti, tad neapima kitos infrastruktūros – miško griovių, pralaidų ar tiltų – renovacijos.
Dabar miškų savininkams yra puiki proga pasinaudoti pagal KPPpriemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ teikiama parama ir atnaujinti miškų infrastruktūrą. Tai ne tik pagerins dabartinę kelių būklę, bet ir taps puikia investicija į vėliau gaunamą ekonominę naudą iš miško: strategiškai išplėtotas ūkinių miškų kelių tinklas padeda greičiau išvežti daugiau medienos, tinkamai sutvarkyti keliai mažina miškavežių prastovas ir palengvina jų patekimą į kirtimvietes.

Investuoti i misku infrastruktura apsimoka 2Išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos iš ES fondų
Pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“,iki šių metų birželio 30 d. galima pildyti paraiškas šios veiklos paramai gauti. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Ne visos išlaidos gali būti padengiamos iš minėtos programos. Prašant paramos, tinkamų išlaidų kategorijos yra šios:

  • miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • su miško keliais susijusių griovių įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • su miško keliais susijusių pralaidų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • su miško keliais susijusių nuovažų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • su miško keliais susijusių tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;
  • vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas (tinkamas finansuoti, jei jame numatytos pagal šią veiklos sritį remtinos išlaidos);
  • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), bet ne daugiau kaip 5 tūkst. Eur be PVM. Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad parama neteikiama miško žemės sausinimo sistemoms įrengti ar jas atnaujinti, be to, numatomi įrengti ir (ar) rekonstruoti miško keliai ir susiję įrenginiai (jei jiems prašoma paramos) turi būti suprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte, kuris pateikiamas kartu su paramos paraiška.

Daugiau informacijos ir paraiškos forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt).